Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

INFORMACJE DLA PRZYJĘTYCH NA I ROK 2018/2019
(STUDIA STACJONARNE)

1 października 2018 roku  (poniedziałek)
Miejsce: sala 2.16 (aula) ul. Heweliusza 4, budynek Instytutu Budownictwa

Spotkanie z Prodziekanem ds. Studenckich, Opiekunem Roku,  Przewodniczącym Samorządu Studenckiego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

  1. GEODEZJA I KARTOGRAFIA               godz. 8.00
     
  2. BUDOWNICTWO                               godz. 10.00
     
  3. GOSPODARKA PRZESTRZENNA         godz. 12.00
     
  4. INŻYNIERIA INFORMACJI                   godz. 13.30

W czasie spotkania nastąpi podział na grupy oraz będą wydawane elektroniczne legitymacje studenckie, zaświadczenia, a także zbierane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w wysokości 55 zł. Odbędą się również wybory przedstawicieli do Samorządu Studenckiego oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

W dniu 01 października 2018 roku na spotkaniu wydane będą legitymacje studenckie tylko tym osobom, których opłata za legitymację będzie zaksięgowana w UWM do dnia 28 września 2018 roku. Dlatego prosimy o dużo wcześniejsze dokonywanie wpłat.

Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych ze studiami, w tym do opłat za legitymację, zostanie wygenerowany indywidualnie dla każdego studenta, po załogowaniu się do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów – USOSweb www.usosweb.uwm.edu.pl (zakładka: płatności).
Login i hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, wykorzystywanym podczas rekrutacji na studia.

Logowania do systemu USOS-Web można dokonać od 3 wrześniu 2018 roku.

Prosimy o nie dokonywanie wpłat związanych ze studiami na konto bankowe wykorzystywane w rekrutacji do opłaty rekrutacyjnej

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2018 roku.

Plany zajęć będą zamieszczone na stronie

http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=node/814

 

Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Centrum Obsługi Studentów pokój nr 12

czynne w dniach:
Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz. 10.00 – 14.00
ŚRODA – NIECZYNNE
Czwartek godz. 10.00 – 14.00
Piątek godz. 10.00 – 14.00