Plany zajęć i zjazdów - GiK, GP, B, INI

 

Semestr letni 2019/2020

Studia Stacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

 

 1. Plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim układa Pan mgr inż. Jacek Kil.
 2. Życzenia do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną w TABELI ŻYCZEŃ (pobierz *.doc;) na adres e-mail: plan@geo.kortowo.pl w terminie do 30 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.
 3. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • jednostka organizacyjna,
  • nazwę przedmiotu,
  • stopień kształcenia,
  • kierunek, specjalność,
  • rok studiów, grupa,
  • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem ma być realizowany przedmiot,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
  • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
  • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

 

***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr letni 2019/2020

stan na 12.02.2020

 

Legenda oznaczeń sal:

P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 na studiach stacjonarnych:

(Stan na 12.02.2020)

2. Archiwalne plany zajęć na studiach stacjonarnych

 1. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/20120 w semestrze zimowym *.zip (stan na 21.01.19)
 2. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym *.zip (stan na 21.01.19)
 3. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym *.zip (stan na 12.02.18)
 4. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych (B) w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 5. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim B *.zip (stan na 22.08.17)
 6. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 7. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.01.17)
 8. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim *.zip (stan na 12.08.16)
 9. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.02.16)
 10. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim *.zip (stan na 09.08.15)
 11. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym *.zip (stan na 08.01.15)
 12. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim *.zip (stan na 11.08.14)
 13. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowym *.rar (stan na 24.01.14)
 14. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim *.zip (stan na 03.08.13)
 15. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowym *.zip (stan na 28.01.13)
 16. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim *.rar (stan na 12.07.12)
 17. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze zimowym *.rar(stan na 01.02.12)
 18. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze letnim *.rar(stan na 22.07.11)
 19. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar(stan na 31.01.11)
 20. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze letnim *.rar(stan na 21.09.10)
 21. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar(stan na 12.10.09)
 22. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze letnim *.rar(stan na 13.03.09)
 23. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze zimowym *.rar(stan na 30.01.09)
 24. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze letnim *.rar(stan na 11.04.08)
 25. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze zimowym *.zip(stan na 07.02.08)
 26. Archiwalny plan zajęć na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze letnim *.zip(stan na 30.06.07)


 

***************************************

Studia Niestacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

 

Semestr letnim 2019/2020

Studia niestacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

 1. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 układa Pani dr Marzena Jaromińska.
 2. Życzenia do planu zajęć należy przesyłać w terminie do dnia 8 lutego 2020 r. do godz. 15.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: marzena.jarominska@uwm.edu.pl TABELI ŻYCZEŃ (pobierz *.doc.)
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 29 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje: 
 • imię i nazwisko,
 • jednostka organizacyjna,
 • nazwę przedmiotu,
 • forma zajęć (wykład, ćwiczenia, ćw. projektowe, laboratoryjne itp.),
 • stopień kształcenia,
 • kierunek, specjalność,
 • rok studiów, grupa,
 • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem nie może być realizowany przedmiot,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
 • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr letni 2019/2020

Legenda oznaczeń sal:
P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na studiach niestacjonarnych:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Semestr Letni 2018/2019

Studia niestacjonarne

##########################################################################

ŻYCZENIA DO PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019

 • Terminy zjazdów*  B xls.   GiK xls (stan na 04.02.2019 r.)
 • Liczba grup w roku akademickim 2018/2019* pdf.  (stan na ............r.)
 1. Plan zajęć na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 układa Pani dr Marzena Jaromińska.
 2. Życzenia do planu zajęć należy przesyłać w terminie do dnia 3 lutego 2019 r. do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: marzena.jarominska@uwm.edu.pl  
  TABELI ŻYCZEŃ (pobierz *.doc.)
 3. Uwagi do I wersji planu należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 18 lutego 2019 r. do godz. 15:00.
 4. Życzenia do planu powinny zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • jednostka organizacyjna,
 • nazwę przedmiotu,
 • forma zajęć (wykład, ćwiczenia, ćw. projektowe, laboratoryjne itp.),
 • stopień kształcenia,
 • kierunek, specjalność,
 • rok studiów, grupa,
 • dzień tygodnia, w którym zgodnie z życzeniem nie może być realizowany przedmiot,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych oraz dzień/dni, w które nie należy planować zajęć,
 • informację dotyczącą realizacji zajęć w salach komputerowych (proszę podać konkretną pracownię),
 • informację dotyczącą preferowanej sali, w której mają być realizowane zajęcia.

UWAGA!!!

WSKAZANE W ŻYCZENIACH DO PLANU ZAJĘĆ GODZIN REALIZACJI ZAJĘĆ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE WSTĘPNY!

 
***************************************

Plan zajęć semestr letni 2017/2018

Plan zajęć na semestr letni 2018/2019

Legenda oznaczeń sal:
P15 - ul. Prawocheńskiego 15
O1 - ul. Oczapowskiego 1
O4 - ul. Oczapowskiego 4
H5 - ul. Heweliusza 5
H12 - ul. Heweliusza 12
H14 - ul. Heweliusza 14
PŁ3 - ul. Plac Łódzki 3
OT3 - ul. Obrońców Tobruku 3
S54 - ul. Słoneczna 54
bibl. - Biblioteka

 

1. Obciążenie sal dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na studiach niestacjonarnych:

(Stan na: zobacz)

2. Archiwalne plany zajęć na studiach niestacjonarnych:

 

 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym *.zip (stan na 21.01.19)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym *.zip (stan na 12.02.18)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych (B) w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.17)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim *.zip (stan na 22.08.16) 
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim B  *.zip (stan na 22.08.17)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.01.17)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze letnim *.zip (stan na 12.08.16)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym *.zip (stan na 10.02.16)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim *.zip (stan na 09.08.15)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowy *.zip (stan na 08.01.15)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim *.zip (stan na 11.08.14)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 w semestrze zimowy *.zip (stan na 31.01.14)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim *.zip (stan na 03.08.13)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowy *.zip (stan na 31.01.13)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim *.rar (stan na 12.07.12)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 w semestrze zimowym *.rar (stan na 01.02.12)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze letnim *.rar (stan na 22.07.11)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w semestrze zimowym *.rar (stan na 01.02.11)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze letnim *.rar (stan na 21.09.10)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 w semestrze zimowym *.rar (stan na 06.01.10)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze letnim *.rar (stan na 14.05.09)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 w semestrze zimowym *.zip (stan na 30.01.09)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze letnim *.zip (stan na 29.07.08)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 w semestrze zimowym *.zip (stan na 05.02.08)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze letnim *.zip (stan na 07.08.07)
 • Archiwalny plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007 w semestrze zimowym *.zip (stan na 07.02.07)

Oznaczenia skrótów

GiK – Geodezja i Kartografia;
GiG – Geodezja i Geoinformatyka;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
ZOD – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu/Poznaniu;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
KN – Kataster Nieruchomości;
GiNS – Geodezja i Nawigacja Satelitarna;
GG – Geodezja Gospodarcza;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria PRzestrzenna.
GI – Geodezja inżynieryjna;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;