Możliwości uzyskania uprawnień zawodowych

Studia Pierwszego Stopnia (SPS) – tzw. zawodowe inżynierskie

Kieru-nekSpecjalnośćUprawnienia geodezyjneWycena nieruchomości

Pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych
w budownictwie

GiKGiGTAKNIENIE
GSzNTAKTAKNIE
GPGPNIENIENIE
DnRNNIETAK*NIE
PiIPNIENIENIE
BBNIENIETAK

*-dla studentów rozpoczynających naukę od roku ak. 2019/2020

Studia Drugiego Stopnia (SDS) – tzw. magisterskie uzupełniające

KierunekSpecjalnośćUprawnienia geodezyjneWycena nieruchomości

Pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych
w budownictwie

GiKGiSzNTAKTAKNIE
GSiNTAKNIENIE
GGTAKNIENIE
KNTAKNIENIE
GITAKNIENIE
GiTGTAKNIENIE
GPZNNIENIENIE
GPiNNIETAKNIE
MREM (NGN)NIENIENIE
BBiKINIENIETAK
BiEDNIENIETAK
BENIENIETAK

 

Zobacz