Współpraca międzynarodowa

Umowy z instytucjami zagranicznymi

Lp.

Kraj

Nazwa instytucji partnera zagranicznego

Koordynator
z WGIPB

Okres obowiązywania umowy

1ŁotwaŁotewski Uniwersytet Rolniczy w Jelgawiedr inż. Krystyna Kurowska09.06.2016-2026
2HiszpaniaPolitechnika Katalońska
w Barcelonie (Universitat Politècnica de Catalunya)
dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM2015-2020
3UkrainaCharkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa
i Architektury w Charkowie
dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM2015-2020
4LitwaUniwersytet Wileńskidr inż. Agnieszka Szczepańska dr inż. Adam Senetra09.03.2015- 2025

5

Białoruś

Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.;
dr Anna Banaszek

04.02.2010 - 2015

6Rosja

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Geodezji i Kartografii w Moskwie

prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.; dr Anna Banaszek

01.08.2009 - 2014

7

Rosja

Instytut Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

15.06.2009 - 2014

8

Ukraina

Czernihowski Państwowy Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr inż. Jan Kuryj

26.05.2009 - 2014

9

Brazylia

Uniwersytet w Sorocaba. Stan San Paulo

dr inż. Anna Celmer

04.05.2009 - 2014

10WietnamUniwersytet  Rolniczy w Hanoiprof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.11.04.2005 – czas nieokreślony