Granty i projekty międzynarodowe finansowane ze środków polskich i zagranicznych realizowane na WGIPB

Granty międzynarodowe

 

A TOMographic Ionosheric Corrections testbed for Poland GNSS networks based on Wide Area Real Time Kinematic (ATOM  WARTK)

Kierownik:  dr inż. Anna Krypiak-Gregorczyk

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA         

Termin rozpoczęcia umowy: 03.04.2017

Termin zakończenia umowy: 03.04.2019

 

Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications – HORION

Kierownik:  dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA         

Termin rozpoczęcia umowy: 1.12.2014

Termin zakończenia umowy: 30.11.2016

 

IoNosphere Sounding for Pre-seismic anomalies Identification Research (INSPIRE)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Jednostka: Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA

Termin rozpoczęcia umowy: 01.10.2014

Termin zakończenia umowy: 30.09.2015

 

Monitor 2 : Ionospheric Monitoring Network

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Jednostka: Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA

Termin rozpoczęcia umowy: 01.07.2014

Termin zakończenia umowy: 31.12.2015

 

Precise IOnospheric Modelling For Improved GNSS Positioning in Poland (PIOM-FIPP)

Kierownik:  dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA         

Termin rozpoczęcia umowy:  1.11.2013

Termin zakończenia umowy: 27.01.2015

 

Methodology for Precise Instantaneous GNSS Positioning

Kierownik:  dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: European Space Agency - ESA         

Termin rozpoczęcia umowy:  06.03.2009

Termin zakończenia umowy: 31.12.2011

 

Projekt badawczy PNRF-82-AI-1/07 „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Kierownik części teledetekcyjnej:  dr hab. inż.  Marek Mróz, prof. UWM

Jednostka: Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

Instytucja finansująca: Polsko-Norweski Fundusz Badawczy          

Termin rozpoczęcia umowy:  01.09.2008

Termin zakończenia umowy: 30.06.2011

 

Akcje COST

Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)

Koordynator ze strony UWM:  dr hab. inż.  Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: European Union, European Cooperation in Science and Technology (COST)

Termin rozpoczęcia umowy:  17.05.2013

Termin zakończenia umowy: 16.05.2017

 

Polarization as a tool to study the Solar System and beyond

Member of Management Committee and National Representative of Poland: prof.  dr hab. inż.  Andrzej Krankowski

Jednostka: Katedra Astronomii i Geodynamiki

Instytucja finansująca: European Union, European Cooperation in Science and Technology (COST)

Termin rozpoczęcia umowy:  21.11.2011

Termin zakończenia umowy: 20.11.2015

 

Developing space weather products and services in Europe

Member of Management Committee and National Representative of Poland: prof.  dr hab. inż.  Andrzej Krankowski

Jednostka: Katedra Astronomii i Geodynamiki

Instytucja finansująca: European Union, European Cooperation in Science and Technology (COST)

Termin rozpoczęcia umowy: 07.08.2008

Termin zakończenia umowy: 15.11.2012

 

Granty Krajowe

Analiza różnoskalowych zaburzeń jonosferycznych na podstawie opracowania wielosystemowych obserwacji GNSS,

Kierownik: dr inż. Jacek Paziewski,

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS

Termin rozpoczęcia umowy: 26.07.2017

Termin zakończenia umowy: 25.07.2020

 

Wykorzystanie szeregów czasowych parametrów troposfery otrzymanych z obserwacji GNSS do walidacji modeli klimatu nad obszarem Europy,

Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS

Termin rozpoczęcia umowy: 1.08.2016

Termin zakończenia umowy: 31.07.2019

 

Opracowanie metodyki monitoringu poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem wielu technik wyznaczania geopotencjału,

Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Nastula,

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

typ projektu: OPUS

Termin rozpoczęcia umowy: 15.03.2016

Termin zakończenia umowy: 14.03.2019

 

Doskonalenie nowej strategii obliczeniowej w natychmiastowym, precyzyjnym pozycjonowaniu satelitarnym

Kierownik: dr hab. inż. Sławomir Cellmer

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS

Termin rozpoczęcia umowy: 24.02.2015

Termin zakończenia umowy: 23.02.2017

Opracowanie metodologii ratingów rynków nieruchomości

Kierownik: dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor

Jednostka: Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS

Termin rozpoczęcia umowy: 20.02.2015

Termin zakończenia umowy: 19.02.2017

Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS na estymowane parametry troposfery oraz realizację systemu ETRS89 przez stacje ASG-EUPOS

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stępniak

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: PRELUDIUM

Termin rozpoczęcia umowy: 01.10.2014

Termin zakończenia umowy: 30.09.2016

 

Nowe metody precyzyjnego modelowania jonosfery oparte na opracowaniu absolutnych obserwacji fazowych sygnałów GNSS oraz pomiarów okultacyjnych

Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Termin rozpoczęcia umowy: 20.07.2014 r.

Termin zakończenia umowy: 20.07.2017 r.

MARSH-ALL-Eksperymentalne zastosowania innowacyjnych technik teledetekcji (Pol-IN-SAR, HyperSpectral) w ocenie wybranych elementów ekohydrologicznych dolin rzek nizinnych

Kierownik: dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

Jednostka: Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

Typ projektu: własny

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Termin rozpoczęcia umowy:  09.07.2013

Termin zakończenia umowy: 08.07.2016

 

Modelowanie dynamiki cen nieruchomości przy zastosowaniu teorii katastrof i praw skalowania

Kierownik: dr inż. Mirosław Bełej

Jednostka: Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy:  09.07.2013

Termin zakończenia umowy: 08.07.2015

 

Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów nawigacyjnych Galileo i EGNOS w precyzyjnym wyznaczeniu pozycji

Kierownik: dr inż. Jacek Paziewski

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: PRELUDIUM 2

Termin rozpoczęcia umowy:  05.09.2012

Termin zakończenia umowy: 04.09.2014

 

Ocena możliwości wykorzystania misji satelitarnych do badania lokalnych uwarunkowań hydrologicznych

Kierownik: dr inż. Monika Biryło

Jednostka: Katedra Geodezji Szczegółowej

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy:  11.07.2012

Termin zakończenia umowy: 10.07.2015

 

Analiza i modelowanie czynników przestrzennych kształtujących rynek nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi GIS

Kierownik: dr inż. Radosław Cellmer

Jednostka: Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy:  19.05.2011

Termin zakończenia umowy: 18.11.2012

 

Opracowanie matematycznego modelu bezpiecznego lądowania statku powietrznego z wykorzystaniem techniki GNSS/INS oraz NMT wykonanego zgodnie z procedurami ICAO

Kierownik: dr inż. Adam Ciećko

Jednostka: Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: habilitacyjny

Termin rozpoczęcia umowy:  19.05.2011

Termin zakończenia umowy: 12.11.2012

 

Opracowanie algorytmu decyzyjnego dla wyznaczenia optymalnego przebiegu struktur liniowych z wykorzystaniem systemów mrówkowych

Kierownik: dr inż. Iwona Cieślak

Jednostka: Katedra Katastru i Zarzadzania Przestrzenią

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy:  16.05.2011

Termin zakończenia umowy: 15.11.2013

 

Opracowanie optymalnego algorytmu wyznaczania modeli geopotencjału z miesięcznych obserwacji satelity GRACE

Kierownik: dr inż. Monika Biryło

Jednostka: Katerda Geodezji Szczegółowej

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: promotorski

Termin rozpoczęcia umowy:  16.05.2011

Termin zakończenia umowy: 15.05.2013

 

Badanie własności obserwacji tensora grawitacyjnego i możliwości ich zastosowania wraz  z pomiarami GPS w procesie poprawiania orbity satelity GOCE

Kierownik: dr inż. Andrzej Bobojć

Jednostka: Katedra Astronomii i Geodynamiki

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: habilitacyjny

Termin rozpoczęcia umowy:  13.05.2011

Termin zakończenia umowy: 12.12.2013

 

Analiza systemów gospodarowania nieruchomościami publicznymi w wybranych krajach z wykorzystaniem informacji geodezyjnych i kartograficznych\

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Kazimierz Źróbek, prof. zw.

Jednostka: Katedra Zasobów Nieruchomości

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: promotorski

Termin rozpoczęcia umowy:  21.04.2011

Termin zakończenia umowy: 20.09.2013

 

Opracowanie algorytmów, prototypu oraz geodezyjne testy naziemnego nadajnika sygnałów GNNS

Kierownik: dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: MNiSzW;  Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy:  20.09.2010

Termin zakończenia umowy: 19.06.2013

 

Opracowanie zasad i metodyki ustalania odszkodowania w procedurach przejmowania nieruchomości na cele publiczne.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Sabina Teresa Źróbek, prof. zw.

Jednostka: Katedra Gospodarki nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy: 22.03.2010

Termin zakończenia umowy: 21.09.2011

 

Opracowanie systemu wiarygodnego pozycjonowania GNSS/RTK w utrudnionych warunkach obserwacyjnych.

Kierownik: dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM

Jednostka: Katedra Geodezji i Nawigacji Satelitarnej

Instytucja finansująca  Minister Nauki i Wyższego Szkolnictwa

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy: 02.03.2010

Termin zakończenia umowy: 01.03.2012

 

Badania nad zaawansowanymi algorytmami do precyzyjnego pozycjonowania techniką GNSS z krótkich sesji obserwacyjnych.

Kierownik: dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

Jednostka: Instytut Geodezji

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy: 23.02.2010

Termin zakończenia umowy: 22.02.2012

 

Wykorzystanie obserwacji GNSS z systemu FORMOSAT-3/COSMIC do poprawy monitorowania jonosfery dla potrzeb służby IGS.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Jednostka: Katedra Astronomii i Geodynamiki

Instytucja finansująca: Minister Nauki i Wyższego Szkolnictwa

Typ projektu: promotorski

Termin rozpoczęcia umowy: 23.02.2010

Termin zakończenia umowy: 31.05.2011

 

Opracowanie systemu podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych na rynku nieruchomości.

Kierownik: dr inż. Małgorzata Renigier-Biłozor

Jednostaka: Katedra Gospodarki Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy: 23.02.2010

Termin zakończenia umowy: 31.05.2011

 

Badanie wpływu fluktuacji i scyntylacji jonosfery na precyzyjne pozycjonowanie satelitarne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

Jednostka: Katedra Astronomii i Geodynamiki

Instytucja finansująca: Minister Nauki i Wyższego Szkolnictwa

Typ projektu: własny

Termin rozpoczęcia umowy: 07.08.2009

Termin zakończenia umowy: 06.08.2011