KONFERENCJA "PRZYGOTOWANIE I DOSKONALENIE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH JAKO ELEMENT ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA"