Koordynatorzy prac dyplomowych

Instytut Budownictwa

mgr inż. Ewa Pyskło

tel. 89 523 47 61
e-mail:ewa.pysklo@uwm.edu.pl

mgr Danuta Wiśniewska

tel. 89 523 38 18
e-mail: d.wisniewska@uwm.edu.pl

mgr inż. Agata Kowalczyk

tel. 89 523 47 61
e-mail:agata.kowalczyk@uwm.edu.pl
 

Instytut Geodezji

mgr Małgorzata Stankiewicz

tel. 89 523 33 05
e-mail: malgorzata.stankiewicz@uwm.edu.pl
 

Instytut Geoinformacji i Kartografii

mgr Wiktoria Karol-Pichola

tel. 89 523 48 78
e-mail: wiktoria.pichola@uwm.edu.pl
 

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

dr inż. Kamilla Górska-Koplińska

tel. 89 524 61 68
e-mail: kamag@uwm.edu.pl
 

Katedra Zasobów Nieruchomości

mgr inż. Marek Piotrowski

tel. 89 523 36 08
e-mail: alimar@uwm.edu.pl
 

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

dr Bartosz Dąbrowski

tel. 89 523 38 36
e-mail: bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl