Zapisy na przedmioty (JO, WF, PO)

Uwaga studenci!

Zasady realizacji zajęć z przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz przedmiotów: język obcy i wychowanie fizycznew w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019:


- PRZEDMIOTY W RAMACH MODUŁU OGÓLNOUCZELNIANEGO: (zasady (harmonogram)
- WYCHOWANIE FIZYCZNE: (zasady), (oferta)
- JĘZYK OBCY: (studia stacjonarne
) (studia niestacjonarne)