Papers published in other peer-reviewed journals

2015

 1. Podciborski T., Krzywnicka I., Augustynowicz M., (2015), A Method for Evaluating the Peripherality of Rural Settlement Units Based on the Principles of Spatial Order and Sustainable Development., BAROMETR REGIONALNY, Vol. 13, No. 1, pp. 27-32.
 2. Kurowska K., Kogut A., (2015), Analiza stanu planistycznego miasta Torunia, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 14(2), pp. w trakcie publikacji, czerwcowy nr 2015, jeszcze nie ma.
 3. "Prusik M., Banaszek A., Źróbek R., (2015), Rola Funduszy Europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce, Studia miejskie, Vol. 17, pp. 49-61."
 4. Michalik A., Załuski D., Zwirowicz-Rutkowska A., (2015), Rozważania nad intensywnością  zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 2 (68), pp. 133-145.
 5. Mościcka A., Zwirowicz-Rutkowska A., (2015), Rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 3 (69), pp. 255–264.
 6. Cymerman R., Kotlewski L., (2015), Rzeczoznawstwo majątkowe a ochrona gruntów rolnych i lasów, Przegląd Geodezyjny, No. 10, pp. 9-14.
 7. Bełej M., Kulesza S., (2014), Similarities in time-series of housing prices on local markets in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 45-53.
 8. Jasiński J., (2015), Specyfika wyceny nieruchomości zabytkowych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 112, No. 3, pp. 10-25.
 9. Ramos-Ribeiro R., Senetra A., Biegańska J., Środa-Murawska S., (2015), Społeczna percepcja deforestacji – na przykładzie biomu Mata Atlântica w Brazylii, STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ, Vol. 42, No. 1, pp. 69-78.
 10. Gwiaździńska-Goraj M., Rudnicki R., (2015), Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 w województwie kujawsko-pomorskim, Studia obszarów wiejskich, Vol. 40, pp. 51-63.
 11. Zwirowicz-Rutkowska A., Mościcka A., (2015), Standaryzacja w obszarze dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych podstaw metodycznych, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 3 (69), pp. 277-287.
 12. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2015), Strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jako instrument rozwoju miast, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, Vol. 29, No. 1, pp. 5-19.
 13. Gwiaździńska-Goraj M., Rudnicki R., (2015), Struktura wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce. Analiza czasowa i przestrzenna zjawiska, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 14 (3)2015, pp. w druku.
 14. Kauko T., Siniak N., Źróbek S., (2015), Sustainable land development in an urban context, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 3, pp. 110-119.
 15. Bełej M., (2014), Tendencje i wahania cen nieruchomości na rynkach lokalnych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 107, No. 2, pp. 27-32.
 16. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., (2015), Territorial marketing as efficient part of municipality development, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2, pp. 40-51.
 17. Bełej M., Kulesza S., (2015), The Dynamics of Time Series of Real Estate Prices, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 4, pp. 35-43.
 18. Senetra A., Wasilewicz-Pszczółkowska M., Grzelak-Kostulska E., (2015), The European Landscape Convention as a Tool for the Protection, Management and Planning of Landscapes, BAROMETR REGIONALNY, Vol. 13, No. 3, pp. 81-88.
 19. Źróbek S., Trojanek M., Źróbek-Sokolnik A., Trojanek R., (2015), The Influence of Environmental Factors on Property Buyers' Choice of Residential Location in Poland, Journal of International Studies, Vol. 7, No. 3, pp. 163-173.
 20. Bełej M., Sławomir K., (2014), The influence of financing on the dynamics of housing process, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 14, No. 2, pp. 101-113.
 21. Ciak N., Jankowski D., Ciak M., (2015), The role of microfillers in shaping the sulphur concrete performance, Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, No. 18(3), pp. 171-178.
 22. Kosiński P., (2015), Thermal bridge effect of air gaps in wall construction, Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Vol. 18, No. 3, pp. 159-169.
 23. Cellmer R., Szczepankowska K., (2015), Use of Statistical Models for Simulating Transactions on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2, pp. 102-111.
 24. Jasiński J., (2015), Uwarunkowania funkcjonowania i specyfika rynku nieruchomości zabytkowych w Polsce, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 14, No. 2, pp. w druku.
 25. Cymerman R., Kryszk H., (2015), Uwarunkowania gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy o ochronie przyrody (pytania i odpowiedzi), Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 4 (113), pp. 53-61.
 26. Bełej M., Zawadzka A., (2015), Wprowadzenie do stosowania praw skalowania w analizach dynamiki rynków nieruchomości, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 112, No. 3, pp. 30-37.
 27. Jaromińska M., (2015), Wskaźnik zmian przepuszczalności gruntów słabonośnych, Budownictwo i Architektura, Vol. 14, No. 2, pp. 43-54.
 28. Kuryj J., Źróbek R., (2015), Wybrane problemy określania wartości na potrzeby ustalania opłat od nieruchomości., Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 110, No. 1, pp. 52-64.
 29. Wróblewski A., Chybicki W., Srokosz P., (2015), Wybrane zastosowania w nauce i dydaktyce kanału rumowiskowo-przepływowego., Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 36, No. 4, pp. 592-596.
 30. Brzezicka J., (2015), Wyzwania polskiego systemu edukacji w perspektywie długoterminowej, Gospodarka i Finanse, No. 6, pp. 211-226.
 31. Doskocz A., (2015), Wzór na maksymalną różnicę dwukrotnego obliczenia pola powierzchni ze współrzędnych płaskich prostokątnych, Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 026-028.
 32. Nowak A., Nowak M., (2015), Zadrzewienia jako elementy składowe nieruchomości w procedurach ich szacowania, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 2, pp. 31-38.
 33. Cellmer R., (2015), Zastosowanie oprogramowania QGIS do opracowania mapy średnich cen lokali mieszkalnych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 113, No. 4, pp. 32-48.
 34. Srokosz P., Bujko M., Górska-Pawliczuk A., (2015), Zastosowanie systemu klasyfikacyjnego do interpretacji wyników badań skrętnego ścinania gruntów, Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 36, No. 5, pp. 686-692.
 35. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., Jezierska-Thöle A., (2015), Zmiany struktury funkcjonalnej gmin wiejskich w północnej części Polski (analiza porównawcza  lat 1988 i 2012), Studia obszarów wiejskich, Vol. 38, pp. 157-168.
 36. Damicz J., (2015), Zmiany współczynnika filtracji gytii i kredy jeziornej na skutek ich etapowej konsolidacji - metodyka szacowania, Przegląd Geodezyjny, Vol. 63, No. 3, pp. 155-163.
 37. Cymerman R., Kotlewski L., (2015), Działania ochronne w gospodarowaniu gruntami rolnymi i leśnymi - zadania rzeczoznawców majątkowych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 3 (112), pp. 1-10.
 38. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2015), Applying the Phenomenon of Real Estate Market Subject Translocality to Determine the Regional Development Level of Polish Voivodeships, Real Estate Management and Valuation, Vol. 2, No. 23, pp. 27-37.
 39. Brzezicka J., Wiśniewski R., Walacik M., (2015), Behawioralne aspekty percepcji wartości na rynku nieruchomości, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Vol. 43, No. 1, pp. 66-81.
 40. Kosecki R., Bakuła M., Przestrzelski P., (2015), Budowa, użytkowanie i wykorzystanie aparatu latającego typu multiwirnikowiec do nadziemnego pomiaru objętości., Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, No. 6, pp. 33-36.
 41. Zagroba M., (2015), Concept of revitalization of selected military facilities of Dragoons Barracks in Olsztyn, Civil and Environmental Engineering Reports, Vol. 19, No. 4, pp. 133-140.
 42. Źróbek-Różańska A., Zysk E., (2015), Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, Wieś i rolnictwo, Vol. 169, No. 4, pp. 123-137.
 43. Grzelak-Kostulska E., Ramos-Ribeiro R., Borges-Belico J., Senetra A., Biegańska J., Środa-Murawska S., (2015), Demograficzne uwarunkowania deforestacji ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii, STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ, Vol. 42, No. 1, pp. 57-68.
 44. Bełej M., Kulesza S., (2015), Descriptive analysis on nonstationarity of the time series on real estate market, Journal of International Studies, Vol. 8, No. 2, pp. 34-42.
 45. Jarmołowski W., Łukasiak J., (2015), A study on along-track and cross-track noise of altimetry data by maximum likelihood: Mars Orbiter Laser Altimetry (MOLA) example , Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 50, No. 4, pp. 143-155.
 46. Pawlewicz K., (2015), Differences in development levels of urban gminas in the Warmińsko-Mazurskie voivodship in view of the main components of sustainable development, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 29, pp. 93-102.
 47. Ciećko A., Grzegorzewski M., Oszczak S., Ćwiklak J., Grunwald G., Jan B., Szabo S., (2015), Examination of EGNOS Safety-of-Live service in eastern Slovakia, Annual of Navigation, No. 22, pp. 65-78.
 48. Jasiński J., (2015), Formy ochrony, zasady i specyfika gospodarowania nieruchomościami zabytkowymi, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 111, No. 2, pp. 45-54.
 49. Lewandowicz E., Hościłowicz M., (2015), Geoinformacyjne określenie wybranych aspektów potencjału turystyki kajakowej Warmii i Mazur, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 3 (69), pp. 227-238.
 50. Dawidowicz A., Klimach A., Szpara A., (2015), Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym – zarys problemu, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 14(3)2015, pp. w druku.
 51. Kalita J., Rzepecka Z., (2015), IMPACT OF OCEAN TIDES LOADING ON PRECISE POINT POSITIONING BASED ON FES2004 MODEL, Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 50, No. 2, pp. 77-89.
 52. Cieślak I., Szuniewicz K., (2015), Impact of the Natura 2000 network on social-economic development of rural communes in Poland, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 30(2015), pp. 30-41.
 53. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2015), Kierunki ewolucji badań rynku nieruchomości, Świat Nieruchomości, Vol. 2, No. 92, pp. 43-47.
 54. Pelc-Mieczkowska R., (2015), Koncepcja pozyskania danych na potrzeby multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 1 (67), pp. 047-056.
 55. Zwirowicz-Rutkowska A., (2015), Kształcenie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej: propozycje zastosowania technik blended learning, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 2 (68), pp. 173–185.
 56. Szczepańska A., (2015), Lokale mieszkalne w budownictwie prefabrykowany wielkopłytowym – trendy na rynku nieruchomości na przykładzie miasta Olsztyna, Świat Nieruchomości, Vol. 93, No. 3, pp. 35-40.
 57. Harasymiuk J., (2015), Marketing System of Construction Products in Poland After the Entry into Force Regulation (EU) No 305/2011, Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, No. 18(1), pp. 15-26.
 58. Wiśniewski R., Brzezicka J., Kożyczkowska J., (2015), Megatrendy rozwojowe - współczesne wyzwanie gospodarowania przestrzenią, Gospodarka i Finanse, No. 6, pp. 33-44.
 59. Kucharska-Stasiak E., Źróbek S., (2015), An attempt to exemplify the economic principles in the real property valuation, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 3, pp. 5-13.
 60. Podciborski T., (2015), Metoda oceny stanu zagospodarowania wybranego fragmentu przestrzeni publicznej na przykładzie dworców kolejowych, TTS Technika Transportu Szynowego, No. 12/2015, pp. 2082 – 2086.
 61. Sujkowski Z., (2015), Metody estymacji kosztów operacyjnych dla nieruchomości komercyjnej, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 4, pp. 23-30.
 62. Lewandowicz E., (2015), Modernizacja nauczania na kierunku geodezja i kartografia w nowych uwarunkowaniach prawnych i technologicznych, Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Vol. 13, No. 2 (68), pp. 125-132.
 63. Szafranko E., (2015), Możliwości zastosowania metod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo-technologicznych w konstrukcjach budowlanych, Materiały budowlane, No. 5, pp. 49-50.
 64. Muczyński A., (2015), An integrated approach to real estate (portfolio) management, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2, pp. 5-16.
 65. Cymerman R., Kotlewski L., (2015), Nowe zasady usuwania drzew z nieruchomości, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 4 (113), pp. 1-8.
 66. Świdyński J., (2015), Obszary ograniczonego użytkowania w planowaniu zagospodarowania przestrzeni, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, No. 12, pp. 269-281.
 67. Wójcik R., (2015), Ochrona przeciwwilgociowa w budynkach niskoenergetycznych – najnowsze trendy, Izolacje, No. 6, pp. 52-56.
 68. Cymerman R., Kryszk H., (2015), Ochrona środowiska a wycena nieruchomości w pytaniach, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 1 (110), pp. 74-80.
 69. Kryszk H., Kurowska K., Ogryzek M., (2015), ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ANR OT OLSZTYN, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Vol. 1, No. 36, pp. 291-301.
 70. Cymerman R., Kryszk H., (2015), Odrolnianie i odlesianie w pytaniach testowych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 2 (111), pp. 63-66.
 71. Januszewski Z., Zyga J., Cymerman R., (2015), Opłaty adiacenckie, budowa urządzeń infrastruktury technicznej, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 1 (110), pp. 1-33.
 72. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., (2015), Optimization of the  variables selection in the process of real estate markets rating, Oeconomia Copernicana, Vol. 6, No. 4, pp. pozytywne recenzje.
 73. Pawlewicz K., Kruk M., (2015), Partycypacja i komunikacja społeczna w planowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie gminy wiejskiej Zaręby Kościelne, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XVII, No. 4, pp. 231-236.
 74. Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., (2015), Point cloud unification with optimization algorithm, Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Vol. 18, No. 4,.
 75. Rogowski J., Wielgosz P., (2015), Positioning and applications, Geodesy and Cartography, Vol. 64, No. 2, pp. 243-259.
 76. Cymerman R., Kotlewski L., (2015), Powierzchnia użytkowa budynków i lokali, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 2 (111), pp. 38-45.
 77. Cymerman R., Kryszk H., (2015), Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 3 (112), pp. 53-63.
 78. Błaszczak-Bąk W., Janicka J., Pająk K., Sobieraj A., (2015), Problem jednoznacznej identyfikacji słupa energetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego, Przegląd Geodezyjny, Vol. 4, pp. 007-010.
 79. Bełej M., (2014), Racjonalność gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa a zwrot bonifikat udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 108, No. 3, pp. 40-47.
 80. Wesołowski M., Skotnicka-Siepsiak A., Konopacki P., (2015), Raport z badań porównawczych instalacji płaskich i próżniowych cieczowych kolektorów słonecznych funkcjonujących w takich samych warunkach roboczych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Vol. 46, No. 12, pp. 478-481.
 81. Źróbek-Różańska A., Zysk E., (2015), REAL ESTATE AS A SUBJECT OF SPATIAL CONFLICT AMONG CENTRAL AND LOCAL, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2, pp. 88-98.
 82. Cymerman R., Kotlewski L., (2015), Rekultywacja i wycena obszarów zdewastowanych i zdegradowanych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 3 (112), pp. 25-30.

2014

 1. Apollo M., Brzezicka J., (2014), Sources of investment risk in urban regeneration projects, Czasopismo Techniczne, Vol. Z 1 B, No. 5, pp. 167-174.
 2. Bakuła M., (2014), Pozycjonowanie autonomiczne z wykorzystaniem obserwacji GPS., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Vol. 22, No. 1, pp. 9-17.
 3. Bednarczyk M., Pelc-Mieczkowska R., (2014), Rola zdjęć panoramicznych we współczesnych systemach GIS i geodezji, Roczniki Geomatyki, Vol. XII, No. Zeszyt 2 (64), pp. 163-175.
 4. Bełej M., Cellmer R., (2014), The effect of macroeconomics factors on changes in real estate prices - response and interaction, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, Vol. 13, No. 2, pp. 42140.
 5. Bełej M., Kulesza S., (2014),   Similarities in time-series of housing prices on local markets in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 45-53.
 6. Bełej M., (2014), Racjonalność gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa a zwrot bonifikat udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 3/2014, No. 108, pp. 40-47.
 7. Bełej M., (2014), Tendencje i wahania cen nieruchomości na rynkach lokalnych, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 2/2014, No. 107, pp. 27-32.
 8. Bobkowska K., Janowski A., Przyborski M., Szulwic J., (2014), Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych., Logistyka, Vol. , No. 6, pp. 2026-2067.
 9. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2014), Homo oeconomicus and Behavioral Economics, Contemporary Economics, Vol. 8, No. 4, pp. 353-364.
 10. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości., Ekonomia , Vol. 2, No. 2, pp. 106-121.
 11. Brzezicka J., (2014), Zjawisko kaskady informacyjnej na rynku nieruchomości, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, Vol. 39, pp. 7-27.
 12. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2014), Identifying selected behavioral determinants of risk and uncertainty on the real estate market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 2, No. 22, pp. 80-94.
 13.  Brzezicka J., Wiśniewski R., (2014), Price bubble in the real estate market - behavioral aspects, Real Estate Management and Valuation, Vol. 1, No. 22, pp. 80-93.
 14. Cellmer R., Katarzyna, (2014), Simulation modeling concept of property market transactions, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 1, pp. 91–99.
 15. Cellmer R., (2014), The possibilities and limitations of geostatistical methods in real estate market analyses, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 54-62.
 16. Ciećko A., Grunwald G., Kaźmierczak R., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., Oszczak S., (2014), Analiza dokładności i dostępności serwisów systemu ASG-EUPOS, Logistyka, Vol. , No. 3/2014, pp. 1091-1100.
 17. Ciećko A., (2014), Autorska aplikacja wspomagająca pilota w procesie bezpiecznego podejścia do lądowania, Logistyka, No. 3/2014, pp. 1081-1090.
 18. Ciećko A., Grunwald G., Kaźmierczak R., Tanajewski D., Bakuła M., Oszczak S., Zazula M., (2014), Stacja referencyjna GNSS – EGNOS w procesie wdrażania procedur lądowania z wykorzystaniem technologii satelitarnej, Logistyka, No. 6, pp. 2774-2881.
 19. Ciećko A., Tanajewski D., Grunwald G., Jarmołowski W., (2014), Numeryczny model terenu jako źródło informacji o lotnisku i jego otoczeniu, na przykładzie lotniska Olsztyn-Dajtki, Logistyka, No. 6, pp. 2782-2790.
 20. Chojka A., (2014), Złożoność schematów aplikacyjnych UML i GML, Roczniki Geomatyki, Vol. XII, No. Zeszyt 2 (64), pp. 197-204.
 21. Chojka A., (2014), IIP z perspektywy uczestników szkoleń, Roczniki Geomatyki, Vol. XII, No. Zeszyt 2 (64), pp. 185-195.
 22. Cymerman R., (2014), Nowe zasady zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 1 (106), pp. 1-6.
 23. Cymerman R., Kotlewski L., (2014), Obszar ograniczonego użytkowania w gospodarce przestrzenią, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 2, No. 107, pp. 21-26.
 24. Cymerman R., Kotlewski L., (2014), Wpływ ustaleń opracowań planistycznych na wartość nieruchomości, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 4 (109), pp. 17-21.
 25. Cymerman R., Kryszk H., (2014), Źródła informacji o nieruchomościach - dokumenty prawne, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 3 (108), pp. 74-83.
 26. Cymerman R., Kryszk H., (2014), Źródła informacji o nieruchomościach - informacje geodezyjne i kartograficzne, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 2 (107), pp. 62-69.
 27. Cymerman R., Kryszk H., (2014), Źródła informacji o nieruchomościach – wywiad terenowy:, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 5 (109), pp. 61-69.
 28. Cymerman R., Kryszk H., (2014), Źródła informacji w wycenie nieruchomości- tekst i pytania .Część I – opracowania planistyczne, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, No. 1 (106), pp. 61-69.
 29. Daniszewska E., (2014), Zastosowanie ANFIS w analizie wyników badań gruntów, Budownictwo i architektura, Vol. 2, No. 13, pp. 7-15.
 30. Dawidowicz K., (2014), Analyzing the impact of different PCV calibration models on height determination using GPS/GLONASS observations from ASG-EUPOS network, Artificial Satellites, Vol. 49, No. 4, pp. 211-223.
 31. Dawidowicz K., Krzan  G., (2014), Urban area GPS positioning accuracy using ASG-EUPOS POZGEO service as a function of session duration, Artificial Satellites, Vol. 49, No. 1, pp. 33-42.
 32. Dawidowicz A., Sońta M., (2014), Analiza porównawcza wybranych geoportali europejskich, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 13, No. 2, pp. 59-76.
 33. Deja B., (2014), Renovation of the historic Olsztyn villa Casablanca, Czasopismo Techniczne, No. 4-B, pp. 3 -17.
 34. Dudzińska M., Kocur-Bera K., (2014), Information on the environment and its protection in real property management, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 93-103.
 35. Dyka I., Srokosz P., (2014), Badania gruntu w aparacie skrętnego ścinania RC/TS. Część 2, Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. , No. 2, pp. 118-129.
 36. Filipiak D., Kamiński W., (2014), Determination of rectification corrections for semi gantry rail axes in the local 3D coordinate system, Reports on Geodesy , Vol. 97, No. , pp. 71-79.
 37. Gross M., Źróbek  ., Špirková  ., (2014), Public real estate management system in the procedural approach – a case study of Poland and Slovakia, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 63–72.
 38. Grunwald G., Bakuła M., Ciećko  ., Kaźmierczak  ., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2014), Wiarygodność pozycjonowania satelitarnego w transporcie lotniczym, Logistyka, No. 3/2014, pp. 2231 - 2238.
 39. Janowski A., Kowalewski M., Pyrchla J., Szulwic J., (2014), System informacji przestrzennej dla morskich rejonów przybrzeżnych. Logistyka i obronność., Logistyka, No. 6, pp. 4830-4837.
 40. Janowski A., Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P., (2014), Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego., Logistyka, No. 6, pp. 4822-4829.
 41. Janowski A., Jakub S., (2014), Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna., Logistyka, No. 6, pp. 4838-4845.
 42. Janowski A., Szulwic J., (2014), Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego, Logistyka, No. 3, pp. 2531-2538.
 43. Jasiński J., (2014), Uwarunkowania prawne i metodologiczne wyceny gruntów z występującymi w ich podłożu kopalinami, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 107, No. 2, pp. 1-20.
 44. Jasiński J., (2014), Charakterystyka energetyczna budynków - jej wpływ na wartość rynkową nieruchomości, Wycena. Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami, Vol. 108, No. 3, pp.  1-10.
 45. Kalita J., Rzepecka Z., Krzan G., (2014), Evaluation of the Possibility of Using the Predicted Tropospheric Delays in Real Time GNSS Positioning, Artificial Satellites, Artificial Satellites, Vol. 49, No. 4, pp. 179-189.
 46. Kaźmierczak R., Bakuła, Ciećko, Grunwald G., (2014), Analiza jakości sygnałów satelitarnych w nawigacji i transporcie lotniczym, Logistyka, No. 3/2014, pp. 2832-2838.
 47. Klempka K., Pawliszyn D., (2014), Creept of concrete - the short study conducted at the new laboratory at the Uniwersity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Technical Sciences, No. 17(4), pp. 315-320.
 48. Klimach A., (2014), Użytkownik wieczysty jako strona podmiotowa służebności przesyłu – zarys problemu, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 13, No. 3, pp. 43-48.
 49. Kocur-Bera K., Dudzińska M., (2014), Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzenia obszarów wiejskich - podsumowanie XIX cyklicznej konferencji. P, Przegląd Geodezyjny, Vol. 10, No. 2014, pp. 1-20.
 50. Konieczna J., Konieczny D., (2014), Ewidencja gruntów i budynków w kontekście nowych przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. , Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Vol. II, No. 1, pp. 293-306.
 51. Kosiński P., (2014), Air Thermal Bridges, Czasopismo Techniczne, Vol. 3-B, No. 8, pp. 221-228.
 52. Kowalczyk K., Węglicki R., (2014), Wykorzystanie georadaru w monitoringu osiadania nasypów przeciążeniowych, Przegląd Geodezyjny, No. 2, pp. 003-008.
 53. Krajewska M., Źróbek S., Šubic-Kovač M., (2014), The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 2, pp. 52-66.
 54. Krukowska M., Paziewski, Stępniak K., (2014), Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances detection over Poland by real-time monitoring service, Logistyka, No. 4, pp. 4550-4555.
 55. Kurowska K., Kryszk H., (2014), Fotowoltaika jako żródło energii odnawialnej i nowy obszar aktywności na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich , Vol. XXXV, No. XXXV, pp. 255-272.
 56. Kuryj-Wysocka O., Kuryj J., Wiśniewski  ., (2014), The Dynamics of Real Estate Field of Value, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 4, pp. 105-113.
 57. Kuryj-Wysocka O., Kuryj J., Wiśniewski R., (2014), The dynamics of valuable area of property , Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 4, pp. 104-112.
 58. Kuryj-Wysocka O., Kuryj J., Źróbek R., (2014), Aktualizacja opłaty rocznej a obciążenia finansowe użytkowników wieczystych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania , Vol. 1.
 59. Kuryj-Wysocka O., Osiecka A., (2014), Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna, Świat Nieruchomości, Vol. 89, No. 3, pp. 13-19.
 60. Kulesza S., Bełej M., (2014), Dynamics of the real estate prices in the light of the catastrophe theory, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 302/2014, No. 3, pp. 211-221.
 61. Lewandowicz E., Kacprzak D., (2014), Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do nowych standardów na przykładzie kanalizacji deszczowej, Roczniki Geomatyki, Vol. XII, No. Zeszyt 2 (64), pp. 225-230.
 62. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., (2014), European Vertical Reference Frame EVRF2000, Technical Sciences, No. 17(2), pp. 87-103.
 63. Łyszkowicz A., Becek K., Biryło M., (2014), A new geoid for Brunei Darussalam by the collocation method, Geodesy and Cartography, Vol. 63, No. 2, pp. 183-198.
 64. Mleczko M., (2014), Klasyfikacja polarymetrycznych obrazów radarowych z wykorzystaniem metod dekompozycji na przykładzie systemu F-SAR (X/S), Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 25.
 65. Muczyński A., Gawron K., (2014), Methodical basis of planning in property management. , Czasopismo Techniczne, Vol. Y. 111, No. iss. 2-B , pp. 54-72.
 66. Muczyński A., (2014), An integrated approach to real estate (portfolio) management, Real Estate Management and Valuation, Vol. 23, No. 2.
 67. Muczyński A., (2014), Kreowanie czynszu najmu w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi, Zarządzanie i Edukacja, Vol. , No. 96, pp. 67-84.
 68. Oszczak B., (2014), GNSS positioning algorithms using methods of reference point indicators., Artificial Satellites, Vol. 49, No. 1, pp. 21-32.
 69. Pawłowicz J., Szafranko, (2014), Rola partycypacji  społeczeństwa w kształtowaniu lasów miejskich jako czynnika zrównoważonego i ekologicznego projektowania przestrzeni zurbanizowanej, Logistyka, No. 6, pp. 12924-12935.
 70. Pawłowicz J., (2014), Analiza dokładności i przydatności danych z pomiaru metodą TLS do oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych , Logistyka, No. 5, pp. 1233-1239 .
 71. Pawłowicz J., (2014), Skaner laserowy 3D, jako narzędzie do rejestracji nieprawidłowości występujących w konstrukcjach budowlanych, Logistyka, No. 5, pp. 1240-1246.
 72. Pawłowicz J., Szafranko E., (2014), Metodyka określania przydatności różnych terenów do pełnienia funkcji rekreacyjnych na przykładzie lasu miejskiego w Olsztynie, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. II/1, pp. 279-292.
 73. Pawlewicz K., Alsztyniuk J., (2014), Partycypacja społeczna w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce, No. 12, pp. 9-19.
 74. Pawłowicz J., Zagroba M., Bundz E., Druszkowski M., Olek Z., Szymańska A., Ziółkowski P., Żulewski J., (2014), Analysis of the applicability of laser scanning to making an inventory of swimming pool facilities, Scientific Review of Physical Culture, Vol. 4, No. 3, pp. 111-116.
 75. Pawłowicz J., Szafranko E., Tanajewska M., (2014), Recreational and sports functions in the municipal forest in Olsztyn – a case study, Scientific Review of Physical Culture, Vol. 4, No. 3, pp. 123-129.
 76. Paziewski J., Krukowska M., Wielgosz P., (2014), Preliminary results on performance of new ultra-fast static positioning module – POZGEO-2 in areas outside the ASG-EUPOS network, Geodesy and Cartography, Vol. 63, No. 1, pp. 101-109.
 77. Paziewski J., Krukowska M., (2014), Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS i Galileo, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. LXIII, No. 2, pp. 89-101.
 78. Pelc-Mieczkowska R., Pająk K., Pająk P., (2014), GNSS measurement techniques applied to establish a detailed control network based on the “Termy Warmińskie”, Technical Sciences, No. 17(1), pp. 15-29.
 79. Popielarczyk D., Templin  ., (2014), Wykorzystanie technologii GIS do zwiększenia bezpieczeństwa transportu śródlądowego  na jeziorze Śniardwy, Logistyka, No. 3/2014, pp. 5259-5267.
 80. Przestrzelski P., Bakuła., Tanajewski D., (2014), Kodowe pozycjonowanie różnicowe GPS+GLONASS, Logistyka, No. 3, pp. 5323-5329.
 81. Przestrzelski P., Bakuła M., (2014), Study of Differential Code GPS/GLONASS Positioning, Annual of Navigation, pp. 117-132.
 82. Przestrzelski P., Bakuła M., (2014), Performance of real-time network code DGPS services of ASG-EUPOS in North-Eastern Poland, Technical Sciences, Vol. 17, No. 3, pp. 191-207.
 83. Przyborski M., Pyrchla J., Serafin M., Janowski A., (2014), Rola GIS w badaniach środowiska morskiego, Logistyka, No. 3, pp. 5330-5337.
 84. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., Leszczyńska M., (2014), Territorial marketing as a part of municipality development, Real Estate Management and Valuation.
 85. Renigier-Biłozor M., (2014), Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej kraju na wartość nieruchomości mieszkaniowych, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 13, No. 1, pp. 42138
 86. Sawczyński S., Kaczmarek L., (2014), Modeling bathymetry changes in the coastal zone - state of knowledge analysis, Technical Sciences, No. 17(3), pp. 219-233.
 87. Sawczyński S., Kaczmarek L., (2014), Sediment transport in coastal zone, Technical Sciences, No. 17(2), pp. 165-180.
 88. Senetra A., Szczepańska A., Wasilewicz-Pszczółkowska  ., (2014), Traffic Noise as a Factor Influencing Apartment Prices in Large Cities,  Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 3, pp. 37-44.
 89. Senetra A., Szczepańska A., Pszczółkowska M., (2014), Reclamation of Degraded Land at Regional Level and Conversion of  Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes, Barometr Regionalny, Vol. 12, No. 3, pp. 51-58.
 90. Senetra A., Szczepańska A., (2014), Analysis of changes in the land use structure of development and urban areas in Eastern Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Vol. 24, pp. 219-230.
 91. Skała-Szymańska M., (2014), Impact of the accuracy of the approximate parameters on the efficiency of the method of fitting circular arc into a set of points, Logistyka,  No. 4, pp. 4882-4890.
 92. Szafranko, Pawłowicz J., (2014), Rozwój sieci dróg regionalnych w północno – wschodniej Polsce jako element zrównoważonego rozwoju regionów UE, Logistyka, No. 6, pp. 12947- 12959.
 93. Szafranko E., Pawłowicz J., (2014), Możliwości wykorzystania technologii skaningu laserowego 3D w zarządzaniu obiektami mostowymi, Logistyka, No. 6, pp. 10203 – 10211.
 94. Szafranko E., Pawłowicz J., (2014), Zastosowanie skanera laserowego 3D w nowoczesnym kształceniu przyszłych inżynierów budownictwa, Logistyka, No. 6, pp.  8477-8484.
 95. Tanajewski D., Bakuła  ., Oszczak  ., Przestrzelski P., (2014), Badania odkształceń pasa startowego na lotnisku Olsztyn-Dajtki, Logistyka, No. 3, pp. 6288-6295.
 96. Tanajewski D., Pruszyski P., Leszczyńska P., Tyszko  ., MieczysławBakuła M., (2014), Badanie dokładności wyznaczenia parametrów treningu w oparciu o aplikacje dla sportowców, Logistyka, No. 4, pp. 1352-1360
 97. Templin T., Miecznikowski T., Popielarczyk D., (2014), Wykorzystanie mobilnego GIS do inwentaryzacji miejsc parkingowych na obszarze kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie, Logistyka, Logistyka, No. 3/2014, pp. 6304-6314.
 98. Trystuła A., (2014), Katastralne bazy danych w serwisach Web Map Services wspierających kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Vol. II, No. 1, pp. 319-333.
 99. Wolny A., Źróbek-Różańska A., Źróbek R., Piotrowski M., Frey J., (2014), Development of areas and public purpose investments in suburban territories, Real Estate Management and Valuation, Vol. 22, No. 2, pp. 86-97.
 100. Wolny A., (2014), Rozwój lokalnych układów komunikacyjnych na obrzeżach miasta – uwarunkowania prawne oraz wdrażane procedury., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 13, No. 4.
 101. Wójcik R., Kosiński P., (2014), Jak zapewnić szczelność powietrzną poddaszy użytkowych, Materiały Budowlane, No. 6, pp. 2, 3, 6.
 102. Wójcik R., (2014), Nowy preparat organiczno-krzemowy do odtwarzania blokad przeciwwilgociowych w murach, Materiały Budowlane, No. 3, pp. 32-33.
 103. Wójcik R., (2014), Badania nad zastosowaniem mat refleksyjnych do dociepleń ścian od wewnątrz, Izolacje, No. 11/12, pp. 64-66.
 104. Zhang X., Guo H., Wu H., Uradziński M., (2014), Usefulness of Nonlinear Interpolation and Particle Filter in Zigbee Indoor Positioning, Geodesy and Cartography, Vol. 2, No. 2(63), pp. 219-233.
 105. Zwirowicz-Rutkowska A., (2014), Rozważania nad efektywnością informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Vol. XII, No. Zeszyt 3 (65), pp. 347-354.
 106. Źróbek-Różańska A., Trojanek M., Źróbek S., (2014), Local authorities' activities aimed at attracting private investments: effect, barriers and opportunities, Actual Problems of Economics, Vol. 153, No. 3, pp. 262-268.
 107. Źróbek S., Krajewska M., (2014), Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchlaenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania , Vol. 1, No. 81.

2013

 1. Bakuła M., Przestrzelski P., (2013), Technologia wiarygodnego pozycjonowania RTK GPS/GLONASS., Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 3-9.
 2. Banaszek S., (2013), Analiza statystyczna w wycenie nieruchomości z wykorzystaniem narzędzi , Wycena, Vol. 102, No. 1, pp. str. 24-34.
 3. Bełej M., (2013), Catastrophe theory in Explaining Price Dynamics on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 3, pp. 51-61.
 4. Bełej M., Chełminiak A., (2013), Analiza dynamiki rynku nieruchomości na podstawie konstruowania indeksów łańcuchowych i jednopodstawowych cen nieruchomości o funkcji mieszkalnej, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 102, No. 1, pp. 9-15.
 5. Bełej M., Kulesza S., (2013), Modeling the Real Estate Prices in Olsztyn under Instability Conditions, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 11, No. 1, pp. 61-72.
 6. Bełej M., (2013), Identyfikacja współmierności tendencji poszczególnych rynków lokalnychna podstawie dynamiki cen nieruchomości, Wycena. Wartość, obrót, zarządzanie nieruchomościami, Vol. 4 No. 105, pp. 7-14.
 7. Biłozor A., (2013), Development of a Decision-Making Algorithm for Determination                of the Optimal Land Use Function, Real Estate Management and Valuation, No. 21(3), pp. 15-24.
 8. Biłozor A., Renigier-Biłozor M., (2013), Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych oraz teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, No. 12(1), pp. 67-77.
 9. Biłozor A., Szuniewicz K., Czyża S., (2013), Modelowanie procesu ewakuacji w przypadku zagrożeń terrorystycznych, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, No. 12(1), pp. 21-30.
 10. Biłozor A., Szuniewicz K., Czyża S., (2013), Wykorzystanie algorytmów genetycznych do prognozowania stanów przestrzeni miejskiej w procesie proaktywnego przeciwdziałania zagrożeniom, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, No. 12(1), pp. 31-43.
 11. Biryło M., Nastula J., (2013), Local Equivalent Water Thickness determination  as a source of data for flood phenomenon observation, Papers on Global Change, Vol. I, No. 19, pp. 42-53.
 12. Biryło M., Nastula J., (2013), Signal Filtering as a Means of Determining Equivalent Water Thickness in Poland, Papers on Global Change, Vol. I, No. 19, pp. 33-42.
 13. Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., (2013), Impact of optimization of ALS point cloud on classification., Technical Sciences, Vol. 16, No. 2, pp. 147-164.
 14. Brzezicka J., (2013), Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych, Ekonomia/economics, Vol. 3, No. 24, pp. 63-74.
 15. Brzezicka J., (2013), Sezonowość rynku nieruchomości, Świat Nieruchomości, World of Real Estate Journal, Vol. 2, No. 84, pp. 26-31.
 16. Brzezicka J., Radzewicz A., Kuryj-Wysocka O.,  R., (2013), Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy, Studia ekonomiczne, Vol. LLXXIX, No. 4, pp. 560-582.
 17. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2013), Calendar Effects on the Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation, Vol. 2, No. 21, pp. 13-21.
 18. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2013), Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka,  Psychologia Ekonomiczna, Vol. 3, pp. 6-19.
 19. Cellmer R., (2013), Mapy wartości gruntów - charakterystyka rozwiązań w wybranych krajach, Wycena. Wartość, obrót, zarządzanie nieruchomościami, Vol. 105, No. 4, pp. 36-43.
 20. Cellmer R., (2013), Use of spatial autocorrelation to build regression models of transaction prices, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 4, pp. 65-74.
 21. Cellmer S., (2013), Single-epoch precise positioning using Modified Ambiguity Function Approach, Technical Sciences, Vol. 16, No. 4, pp. 265-280.
 22. Ciak N., Harasymiuk J., (2013), Sulphur concrete’s technology and its application to the building industry, Technical Sciences, No. 16(4), pp. 323-331.
 23. Chojka A., (2013), Badanie i ocena zgodności z INSPIRE, Roczniki Geomatyki, Vol. XI, No. zeszyt 2 (59), pp. 25-32.
 24. Chojka A., (2013), Niejednoznaczność transformacji UML-GML, Roczniki Geomatyki, Vol. XI, No. zeszyt 1 (58), pp. 21-33.
 25. Chojka A., Parzyński Z., (2013), UMLologia w praktyce, Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 12 (3), pp. 005-016.
 26. Ciecko A., Jarmolowski W., (2013), Development of an Integrated Digital Elevation Model for Safe Takeoff and Landing of the Aircraft, Artificial Satellites, Vol. 48, No.  4-2013, pp. 147-158.
 27. Cieślak I., (2013), Jakość układu komunikacji pieszej w przestrzeni zurbanizowanej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, No. nr 293 . 2013, pp. 45-56.
 28. Cymerman R., Kotlewski L., (2013), Sozologia w wycenie nieruchomości - część III. Ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami i szkody dotyczące nieruchomości wynikające z Prawa ochrony przyrody, Wycena, No. 4, pp. 41645.
 29. Cymerman R., Kotlewski L., (2013), Sozologia w wycenie nieruchomości - część IV. Ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami i szkody dotyczące nieruchomości wynikające z Prawa ochrony przyrody, Wycena, No. 4, pp. 15-20.
 30. Dawidowicz A., Voß W., Bernd L., (2013), The directions of the land administration systems development - a case study, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 2, pp. 83–92.
 31. Dawidowicz K., (2013), Analysis of height determination using the ASG-EUPOS NAWGEO service, Technical Sciences, Vol. 16, No. 1, pp. 19-40.
 32. Dudzińska M., Kocur-Bera K., (2013), Definicja małego gospodarstwa rolnego., Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Scinces, Cracow Branch, Vol. 1, No. IV, pp. 17-31.
 33. Dudzińska M., Kocur-Bera K., (2013), Obszary wiejskie w Polsce, Austrii i Czechach – analiza porównawcza., Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy  of Scinces, Cracow Branch, Vol. 1, No. IV, pp. 71-85.
 34. Dudzińska M., Kocur-Bera K., (2013), Ramy instytucjonalne scalenia gruntów – analiza porównawcza między polską i wybranymi krajami Europy, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 10, No. 4, pp. 27-41.
 35. Dudzińska M., Kocur-Bera K., (2013), Studium wariantów podziału nieruchomości szpitalnej., Wycena-Obrót-Wartość-Zarzadzanie Nieruchomościami, Vol. 2, No. 103, pp. 23-35.
 36. Dunalska., Oszczak B., Tanajewski D., Gomułka P., (2013),  Effect of increased hypolimnion water temperature on stability of thermal profiles in stratified lakes, AWERProcedia Advances in Applied Sciences, No. 1, pp. 632-636.
 37. Gerus-Gościewska M., (2013), Lokalizacja sklepów Ikea w województwie podlaskim z zastosowaniem prawa  grawitacji demograficznej Reilly’ego, Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 4.
 38. Gross M., (2013), Pojęcie land management oraz land administration, Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 12, No. 3, pp. 25-33.
 39. Gross M., Źróbek R., (2013), Public real estate management in postsocialist countries, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 4, pp. 41959.
 40. Gwiaźdezińska-Goraj M., -Thole A., (2013), Peryferyjność  obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego a zmiany ludnościowe w latach 1988-2011, Studia Obszarów Wiejskich , Vol. XXXIV, pp. 176-185.
 41. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Modele rozwoju sektora usługowego małych miast w polskiej strefie przygranicznej z Niemcami i Rosją (obwód kaliningradzki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, No. 15/2013, pp. 39-59.
 42. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Modele rozwoju sektora usługowego małych miast w polskiej strefie przygranicznej z Niemcami i Rosją (obwód kaliningradzki), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, No. 15/2013, pp. 39-59.
 43. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Zasoby pracy w gospodarstwach rolnychoraz problemy bezrobocia ukrytego w północnej Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XV, No. 5, pp. 103-109.
 44. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Zasoby pracy w gospodarstwach rolnychoraz problemy bezrobocia ukrytego w północnej Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XV, No. 5, pp. 103-109.
 45. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Zmiany w strukturze zatrudnienia i problemy bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica , No. 13/2013, pp. 115-131.
 46. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thöle A., (2013), Zmiany w strukturze zatrudnienia i problemy bezrobocia na obszarach wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, No. 13/2013, pp. 115-131.
 47. Jarmołowski W., (2013), A priori noise and regularization in least squares collocation of gravity anomalies, Geodesy and Cartography, Vol. 62, No. 2, pp. 199-216.
 48. Jarmołowski W., (2013), Estimation of covariance parameters for GNSS/leveling geoid data by leave-one-out validation, Technical Sciences, Vol. 16, No. 4, pp. 291–307.
 49. Jasiński J., (2013), Specyfika i metodologia wyceny nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin., Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, No. 3/2013, pp. 16-24.
 50. Jasiński J., (2013), Uwarunkowania specyfika wyceny nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin. cz. I Specyfika prac geologicznych, wydobywania kopalinie złóż oraz gospodarki ich zasobami., Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, No. 1-2/2013,              pp. 16-24.
 51. Jasiński J., Suchta J., (2013), Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast regionu Warmii i Mazur., Folia Geographica Socio-Oeconomica, Vol. 15.
 52. Kamiński W., (2013), New method for determination of adjustment corrections  for crane track axes, Reports on Geodesy, Vol. 94, No. 1, pp. 47 - 55.
 53. Klimach A., (2013), Wyciągi narciarskie a pojęcie budowli z art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na tle orzecznictwa., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 12, No. 2, pp. 41-50.
 54. Kocur-Bera K., (2013), Analiza  zagrożeń wynikających z lokalizacji  tzw. „mogilników” na terenie wybranego województwa. , Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Cracow Branch , Vol. 1, No. III, pp. 233-249.
 55.  Kocur-Bera K., Dudzińska M., (2013), Analysis of activities aimed at increasing the value of property - research results., Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 2, pp. 64-71.
 56. Konieczna J., (2013), Wykorzystanie danych katastralnych w sytuacjach kryzysowych, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. II, No. 2, pp. 145-153.
 57. Konieczna J., (2013), Znaczenie jakości danych katastralnych w pracach realizowanych na obszarach wiejskich , Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. w  Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. III, No. 3, pp. 165-178.
 58. Konieczna J., Trystuła A., (2013), Problems of the real cadastre against the background of economic, political, legal and technological transformations, Kwartalnik, Geomatics and Environmental Engineering AGH Kraków, Vol. VII, No. 2, pp. 79-87.
 59. Kowalczyk A., (2013), Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 12(1), pp. 5-20.
 60. Kowalczyk K., Rapiński J., Tomaszewski D., (2013), Practical verification of the Phong reflection model conducted with the use of terrestrial laser field scanning data, Technical Sciences, No. 16 (1), pp. 73-80.
 61. Krzan G., Dawidowicz K., Świątek K., (2013), Analysis of current position determination accuracy In Natural Resources Canada Precise Point positioning service, Artificial Satellites, Vol. 48, No. 3, pp. 111-124.
 62. Kurowska K., Kryszk H., (2013), Wykorzystanie środków finansowych na działania rolnośrodowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007–2013, Studia Obszarów Wiejskich , Vol. XXXIV, pp. 205-220.
 63. Kuryj-Wysocka O., Wiśniewski R., (2013), The Problem of Competition on Real Estate Market on the Example of the Local Housing Market in Olsztyn, Real Estate Management and Valuation, Vol. 1, No. 21, pp. 69-76.
 64. Lewandowicz E., (2013), Modele struktur katastralnych, Roczniki Geomatyki, Vol. XI, No. zeszyt 2 (59), pp. 47-58.
 65. Lewandowicz E., Packa A., Kondratowicz S., (2013), Przekształcanie danych topologicznych, geometrycznych i atrybutowych GIS do modeli analitycznych (Conversion topological geometric and attribute GIS Data to analytical models), Acta Universitatis Lodziensis, folia Geographica Socio-Oeconomica, Vol. zeszyt 14, pp. 33-44.
 66. Maćkowska J., Podciborski T., (2013), Metoda oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 12, No. 3, pp. 35-47.
 67. Maria O., (2013), Metoda oceny stanu ładu przestrzennego terenów cmentarzy komunalnych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 12, No. 2, pp. 67-75.
 68. Miszewska-Urbańska E., Wiśniewski R., (2013), Plan zarządzania jako narzędzie niezbędne w podejmowaniu decyzji związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego dla wodnych budowli inżynierskich, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 5, pp. 412-415.
 69. Muczyński A., (2013), Deregulacja gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi, Kwartalnik Wycena, No. 3 (104), pp. 45-52.
 70. Muczyński A., (2013), Systemy i formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy miejskiej, Zarządzanie i Edukacja, No. 90.
 71. Muczyński A., Piotrowski M., (2013), Społeczne zasoby czynszowe w polityce mieszkaniowej wybranych krajów UE, Kwartalnik Wycena, No. 4 (105), pp. 21-28.
 72. Muczyński A., Turbaczewska A., (2013), The concept of displacement of tenants in the management of housing stock , Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 4.
 73. Nowel K., Kamiński W., (2013), Statistical significance of displacements in heterogeneous control networks, Geodesy and Cartography, Vol. 62, No. 2, pp. 139-156.
 74. Oszczak B., (2013), The algorithm for determining the coordinates of a point in three dimensional space by using the auxiliary point, Artificial Satellites, Vol. 48, No. 4,  pp. 141-145.
 75. Pawlewicz K., Pawłowska A., (2013), Klasyfikacja gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie syntetycznej oceny poziomu zrównoważonego rozwoju, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XV, No. 2, pp. 277-282.
 76. Podciborski T., Dąb A., (2013), Ocena zabudowy zagrodowej w aspekcie ładu przestrzennego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 12, No. 3, pp. 49-57.
 77. Podciborski T., Krukowska M., (2013), Ocena atrakcyjności przestrzeni parku miejskiego w Ostrołęce, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 12, No. 2, pp. 77-78.
 78. Przestrzelski P., Bakuła M., (2013), Technologia pomiaru RTK czasu rzeczywistego ze zwiekszoną częstotliwością pozycjonowania., Elektronika, No. 7, pp. 58-61.
 79. Radzewicz A., (2013), Real estate market system theory approach phase space, Real Estate Management and Valuation,, Vol. 21, No. 4, pp. 87-94.
 80. Renigier-Biłozor M., (2013), Structure of a decision support subsystem in real estate management, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 13, No.21, pp. 56-75.
 81. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., (2013), Opracowanie systemu wspomagania podejmowania decyzji z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych w procesie kształtowania bezpieczeństwa przestrzeni, Acta Scientarium Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 12, No. 1, pp. 67-77.
 82. Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., (2013), Real estate market rating – need or necessity?, Real Estate Management and Valuation, Vol. 4, No. 21, pp. 54-64.
 83. Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., (2013), The impact of macroeconomic factors on residential property prices indices in europe., Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 12, No. 2, pp. 103-125.
 84. Rudziński A., (2013), Optymalizacja składu i trwałość kompozytów cementowo-popiołowych z dodatkiem włókien stalowych poddanych korozji., Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 5(34), pp. 416-421.
 85. Sawczyński S., Kaczmarek L., Biegowski J., (2013), Modelling bathymetry changes within a waterway versus a laboratory experiment, Technical Sciences, No. 16(1), pp.  41-62.
 86. Słowiński D., (2013), Aproksymacja danych doświadczalnych z badań trójosiowego ściskania gruntu przy użyciu perceptronu wielowarstwowego, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 6, pp. 516 – 522.
 87. Sujkowski Z., (2013), Zasady ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne  w kamienicach będących własnością osób fizycznych, Wycena, No. 3(104) , pp. 53-59.
 88. Szczepańska A., (2013), Tendencje na rynku nieruchomości w segmencie mieszkań w „wielkiej płycie”, Wycena, No. 2(103), pp. 36-43.
 89. Szczepańska A., Marta C., (2013), Czynniki kształtujące ład przestrzenny na osiedlach mieszkaniowych o zabudowie jednorodzinnej, Wycena, No. 1(102), pp. 34-41.
 90. Tanajewski D., Grunwald G., Kaźmierczak R., (2012), Kontrola sieci kolejowej  przy użyciu pomiarów georadarowych , Technika Transportu Szynowego, No. 9, pp. 2979-2989.
 91. Trystuła A., (2013), Geowizualizacja w procesie urządzania przestrzeni wiejskiej, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. II, No. 3, pp. 27-35.
 92. Trystuła A., (2013), Rekultywacja gruntów jako sposób likwidacji szkód powodziowych, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. III, No. 3, pp. 153-164.
 93. Walacik M., Grover R., Adamuscin A., (2013), Valuation systems in Poland, Slovakia and United Kingdom – comparative study, Real Estate Management and Valuation,   Vol. 21, No. 4, pp. 75-86.
 94. Wojciech J., Mieczysław B., (2013), Two covariance models in Least Squares Collocation (LSC) tested in interpolation of local topography, Contributions  to Geophysics and Geodesy, Vol. 43, No. 1, pp. 1–19.
 95. Wójcik R., Kosiński P., (2013), Barwa remontowanej fasady ceglanej, Materiały Budowlane, No. 12, pp. 64.
 96. Wójcik R., (2013), Nowe możliwości badawcze ochrony budowli przed wilgocią, Materiały Budowlane, No. 9, pp. 41.
 97. Wójcik R., (2013), Tani VIP? , Materiały Budowlane, No. 9, pp. 85.
 98. Wójcik R., (2013), Termorenowacja w ramach „Green University”., Materiały Budowlane, No. 9, pp. 63.
 99. Zwirowicz-Rutkowska A., Bielecka E., (2013), Organizational aspects of spatial information infrastructure in Poland, Geodesy and Cartography, Vol. 62, No. 1,  pp. 85-95.
 100. Zwirowicz-Rutkowska A., Jaroszewicz J., Denis M., (2013), Koncepcja katalogu obiektów planistycznych w zakresie tematu danych zagospodarowanie przestrzenne, Roczniki Geomatyki, Vol. XI, No. 1, pp. 85-95.
 101. Zwirowicz-Rutkowska A., Mościcka A., (2013), Konferencja poświęcona prezentacji projektu OGNIWO, Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 45, No. 3, pp. 294.
 102. Źróbek S., Adamiczka J., Grover R., (2013), Valuation for loan security purposes in the context of property market crisis. The case of the United Kingdom and Poland, Real Estate Management and Valuation , Vol. 21, No. 4, pp. 36-46.
 103. Źróbek S., Grzesik K., (2013), Modern Challenges Facing the Valuation Profession and Allied University Education in Poland, Real Estate Management and Valuation, Vol. 21, No. 1, pp. 14-18.

2012

 1. Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., Walawski M., (2012), Reliable and Redundant RTK Positioning for  Applications in Hard Observational Conditions, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 1, pp. 23-33.
 2. Banaszek A., Prusik M., (2012), Instrumenty finansowania rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 20, No. 2, pp. 143-154.
 3. Banaszek A., Wasilewicz M., (2012), Specyfika nieruchomości zabytkowych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 5-18.
 4. Banaszek S., (2012), Zastosowanie Microsoft Excel oraz programowania VBA w geodezji, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 42-47.
 5. Banaszek S., (2012), Zniesienie współwłasności nieruchomości, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 46-51.
 6. Banaszek S., (2012), Restrukturyzacja zasobu nieruchomości dworcowych Oddziału Dworców Kolejowych PKP S.A., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 19-27.
 7. Baryła R., Paziewski J., (2012),  Główne założenia koncepcji badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, No. 2, pp. 39-57.
 8. Baryła R., Paziewski J., (2012), Główne założenia technologii badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 2, pp. 39-57.
 9. Bełej M., (2012),  Dynamika zmian cen nieruchomości w aspekcie teorii przejść nieciągłych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 1, No. 20, pp. 17-28.
 10. Bełej M., (2012),  Identyfikacja współmierności trendów na rynku nieruchomości w warunkach niestabilności, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, pp. 87-96.
 11. Bełej M., Kowalczyk C., (2012),  Methodology for determining the amount of compensation for non-contractual use of property, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, Vol. 1, No. 11, pp. 22-35.
 12. Bełej M., Kowalczyk C., (2012), Methodology for determining the amount of compensation for non-contractual use of property, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11 (1) , pp. 23-35.
 13. Biłozor A., (2012), Wpływ drogi ekspresowej S61 na strukturę przestrzeni wsi Karwowa, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11, pp. 37-50.
 14. Biryło M., Nastula J., (2012), GRACE Signal Filtering as a Means of Determining Equivalent Water Thickness in Poland, Papers on Global Change IGBP, Vol. 19, No. 1, pp. 33-42.
 15. Biryło M., Nastula J., (2012), Local Equivalent Water Thickness determination as a source of data flood phenomenon observation, Papers on Global Change IGBP, Vol. 19, No. 1, pp. 43-52.
 16. Błaszczak-Bąk W., (2012), The impact of optimizing the number of points of ASL data set on the accuracy of the generated DTM., Technical Sciences, Vol. 2, No. 15, pp. 256-278.
 17. Bojarowski K., (2012), Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich., Biluletyn Naukowy UWM, Vol. 59, No. 1, pp. 5-14.
 18. Bojarowski K., (2012),  Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich., Biluletyn Naukowy UWM, Vol. 59, No. 1, pp. 5-14
 19. Bojarowski K., (2012), Schematy łącznego opracowania wyników pomiarów  pozyskanych metodami klasycznymi i skanerem laserowym w procesie oceny stanu geometrycznego obiektów inżynierskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 43-50.
 20. Bojarowski K., Gościewski D., (2012), Ocena elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych z wykorzystaniem numerycznego modelowania powierzchni, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 51-60.
 21. Brzezicka J., (2012), Teoria wyboru konsumenta w świetle ekonomii behawioralnej - wybrane zagadnienia, Ekonomia/economics, Vol. 4, No. 21, pp. 64-75.
 22. Brzezicka J., Wiśniewski R., (2012), Behawioralne aspekty rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 2, No. 20, pp. 21-32.
 23. Cellmer R., (2012), Analiza zjawiska autokorelacji przestrzennej cen transakcyjnych na rynku nieruchomości lokalowych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 51-63.
 24. Cellmer R., (2012), The Use of the Geographically Weighted Regression for the Real Estate Market Analysis,, Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 11, No. 1, pp. 19-32.
 25. Cellmer R., Senetra A., Szczepańska A., (2012), Land Value Maps of Naturally Valuable Areas, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 6, No. 3, pp. 15-24.
 26. Cellmer S., (2012),  On-the-fly ambiguity resolution using an estimator of the modified ambiguity covariance matrix for the GNSS positioning model based on phase data, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 3, pp. 81-90.
 27. Cellmer S., (2012), Wykorzystanie funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego do wyznaczania precyzyjnej pozycji w czasie rzeczywistym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 283, No. 59, pp. 61-69.
 28. Choiński P., Tyszko A., (2012), Analiza dokładności wyznaczeń współrzędnych punktów obiektu poruszającego się z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGEO systemu ASG-EUPOS, TTS Technika transportu szynowego, Vol. , No. 9, pp. 3109-3116.
 29. Chojka A., (2012), Budowa schematu aplikacyjnego GML – reguły budowy, narzędzia i przykłady, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 55-68.
 30. Chojka A., (2012), Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktury danych przestrzennych, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 2 (52), pp. 25-36.
 31. Chojka A., (2012), Transformacja schematu aplikacyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML – wymagania, ograniczenia i wybrane narzędzia, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 69-77.
 32. Chojka A., (2012), Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej – metodyka MDA i diagramy klas UML, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 36-41.
 33. Cieślak I., Rogólska M., (2012), Przemiany struktury przestrzennej obszaru Dobrego Miasta, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11(4), pp. 17-22.
 34. Cymerman R., Cymerman J., (2012), Odszkodowania za szkody spowodowane budową urządzeń infrastruktury liniowej nad i podziemnej, Wycena, No. 2-3, pp. 64-76.
 35. Cymerman R., Kryszk H., (2012),  Problemy pozyskiwania i wyceny nieruchomości pod drogi (w pytaniach i zadaniach), Wycena, No. 1, pp. 67-78.
 36. Cymerman R., Kryszk H., (2012), Wartość odtworzeniowa dla celów odszkodowawczych, Wycena, No. 4, pp. 44-60.
 37. Czech G., (2012), Wykorzystania danych geodezyjnych i katastralnych do optymalnego projektowania infrastruktury jako czynnika wpływającego na środowisko w pracach scaleniowych, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. II, No. 2, pp. 71-78.
 38. Cymerman M., (2012), Co się zmieni w pomiarach geodezyjnych? Standardy techniczne po 7 czerwca 2012 roku., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 4-9.
 39. Cymerman M., (2012), Kontrola dokumentacji technicznej w ODGiK zgodnie z nowymi przepisami, Nowa Geodezja w Praktyce, No. 2, pp. 4-10.
 40. Cymerman M., (2012), Podziały nieruchomości- krok po kroku., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 25-41.
 41. Cymerman M., (2012), Pomiary sytuacyjne i wysokościowe zgodnie z nowym rozporządzeniem., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 10-17.
 42. Dawidowicz A., Źróbek R., (2012), Ustalenie wzorcowych wyznaczników systemu katastralnego w świetle aktualnych badań. , Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 20, No. 4, pp. 5-18.
 43. Dawidowicz K., (2012), Antenna calibration models in height determinations in ASG-EUPOS' POZGEO-D Service - A CASE STUDY., Artificial Satellites, Vol. 47, No. 4, pp. 155-167.
 44. Dawidowicz K., (2012), GNSS Satellite levelling using the ASG-EUPOS system services., Artificial Satellites, Vol. 15, No. 1, pp. 35-48.
 45. Doskocz A., (2012), Wielkości liniowych zniekształceń odwzorowawczych w układzie 2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. zeszyt 59, No. 1/2012/II, pp. 71-84.
 46. Doskocz A., Rejchel W., (2012), Propozycja automatyzacji analizy dokładności baz danych map wielkoskalowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 59, No. 1/2012/II, pp. 85-93.
 47. Doskocz A., Uradziński M., (2012), Position determination of control network points in the Smart Station technology using ASG-EUPOS system, Reports on Geodesy, Vol. 92, No. 1, pp. 155-162.
 48. Dumalski A., Hejbudzka K., (2012), Technologie skaningu laserowego., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 3, pp. 59-63.
 49. Dudzińska M., (2012), Realizacja wybranych programów wsparcia rolnictwa w Polsce i Czechach. , Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 1, pp. 39-53.
 50. Dudzińska M., (2012), Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską., Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. IV, No. 1, pp. 45–56.
 51. Dudzińska M., (2012), Wpływ możliwości alternatywnego wykorzystania nieruchomości rolnej na jej wartość , Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, No. 2, pp. 177-186.
 1. Dudzińska M., (2012), Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. , Wycena, No. 1(98), pp. 23-32.
 1. Dyka I., (2012), Use of the laboratory tests of soil modulus in modelling pile behaviour, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXIV, No. 3, pp. 53–61.
 2. Dyka I., Srokosz  ., (2012), Badania gruntu w aparacie skrętnego ścinania RC/TS. Część 1, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 6, pp. 700-707.
 3. Gerus-Gościewska M., (2012), Cechy podpowierzchniowe ziemi jako elementy SIT w wyznaczaniu obszarów budowlanych. , Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, No. 59, pp. 109-114.
 4. Gerus-Gościewska M., (2012), Klasyfikacja informacji pozyskanych metodą GPR dla potrzeb SIT na poziomie gminy. , Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, No. 59, pp. 115-120.
 5. Gościewski D., (2012), Ustalenie wielkości siatki bazowej GRID w zależności od ukształtowania terenu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 121-133.
 6. Gościewski D., (2012), Zastosowanie algorytmów aproksymacji wielomianowej do wyznaczenia wysokości w węzłach brzegowych struktury GRID. , Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 135-145.
 7. Górski J., (2012), Spotkanie z chorwacką kartografią w Olsztynie, Przegląd Geodezyjny, Vol. LXXXIV, No. 10, pp. 20-21.
 8. Gross M., (2012), Analiza wybranych procedur gospodarowania nieruchomościami publicznymi w ujęciu międzynarodowym, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 20, No. 4, pp. 169-178.
 9. Gross M., Radzewicz A., (2012), Jubileuszowa Konferencja TNN, Rzeczoznawca Majątkowy, No. 74, pp. 79-80.
 10. Gross M., Radzewicz A., (2012), Jubileuszowa Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 20.lat wymiany doświadczeń, Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 21-22.
 11. Gross M., Radzewicz A., (2012),  Jubileuszowa konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - 20 lat wymiany doświadczeń. , Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 21-22.
 12. Grzegorzewski M., Swiatek A., Oszczak S., Ciećko A., Ćwiklak J., (2012), Study of EGNOS Safety-of-Life service during the period of solar maximum activity, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 4-2012, pp. 137-145.
 13. Grzesik K., Źróbek S., (2012), Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 2, pp. 97-104.
 14. Gwiaździńska-Goraj M., (2012), Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w strefie przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 73-83.
 15. Hejbudzka K., Dumalski A., (2012), Jak przygotować się do prowadzenia pomiarów naziemyn skanerem laserowym., Nowa Geodezja w Praktyce, No. 1, pp. 57-61.
 16. Janicka J., (2012), Odporna na błędy grube transformacja Helmerta ze zmodyfikowaną korektą Hausbrandta., Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 159-169.
 17. Kaźmierczak R., Grunwald G., (2012), Rozkład poprawek EGNOS w czasie, Logistyka, No. 3, pp. 996-1000.
 18. Kocur-Bera K., (2012), Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich., Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. III, No. 2, pp. 31-45.
 19. Kocur-Bera K., (2012), Przestrzenne uwarunkowania zarządzania kryzysowego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11 (4), pp. 55-64.
 20. Kocur-Bera K., (2012), Uwarunkowania inwestowania na obszarach NATURA 2000, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 19, No. 4, pp. 83-95.
 21. Konieczna J., (2012), Dane katastralne podstawą projektowania granicy rolno-leśnej.   Czasopismo naukowe, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. I, No. 3, pp. 19-26.
 22. Konieczna J., (2012), Użytki gruntowe i ich aktualizacja podstawą prac kształtujących strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. II, No. 1, pp. 197-206.
 23. Konieczna J., Trystuła A., (2012), Application of cadastral data in the land acquisition process for flood control investments., Kwartalnik “Geomatics and Environmental engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 49-58.
 24. Konieczna J., Trystuła A., (2012), Unijne i krajowe instrumentu prawne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich, Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, No. 1, pp. 160-170.
 25. Konieczny D., (2012), Odszkodowania i wynagrodzenia przy ustanawianiu służebności przesyłu, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 2, No. 20, pp. 131-142.
 26. Konieczny D., (2012), Odszkodowania za szkody spowodowane istnieniem urządzeń infrastruktury liniowej nad- i podziemnej, Wycena, No.  2-3 (91), pp. 86-106.
 27. Kowalczyk A., (2012), Identyfikacja atraktorów ataków terrorystycznych jako podstawa konstrukcji map zagrożeń w proaktywnym zwalczaniu terroryzmu., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11(3), pp. 151-166.
 28. Kowalczyk A., (2012), Ilość informacji w planowaniu przestrzennym, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 11(3), pp. 151 -166.
 29. Kowalczyk A., (2012), The iconic model of landscape aesthetic value, European Spatial Research and Policy, No. 2/2012, pp. 121-128.
 30. Kowalczyk C., (2012), Wykorzystanie podejścia mieszanego, metoda pozostałościowa w wycenie nieruchomości - przykład, Wycena, No. 1 (98), pp. 39-5.
 31. Kowalczyk C., (2012), Zasady określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, Wycena, No. 2-3 (99-100), pp. 135 – 151.
 32. Kowalczyk K., Tymoszczuk T., (2012), Opracowanie trójwymiarowego modelu dna stawu w aplikacji Surfer przy użyciu danych z pomiaru GPS RTK, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 59, No. 1/2012/II, pp. 197-206.
 33. Kowalczyk K., Rapiński J., (2012), Propozycja kontroli punktów geodezyjnych niedostępnych do bezpośredniego pomiaru GPS RTK, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, zeszyt 59, No. 1/2012/II, pp. 189-196.
 34. Kowalczyk K., Rapiński J., (2012),  Adjustment of vertical crustal movement network on the basis of last three leveling campaigns in Poland, Reports on Geodesy, Vol. 92, No. 1, pp. 123-134.
 35. Lewandowicz E., (2012), Harmonizacja zbiorów publicznych, problemy z nazwami i identyfikatorami jednostek administracyjnych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, pp. 219-228.
 36. Lewandowicz E., Antolak M., (2012), Dostosowanie struktur danych tematycznych z inwentaryzacji dendrologicznej do standardów GIS, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 7 (57), pp. 59-68.
 37. Łyszkowicz A., (2012), Geoid in the area of Poland in author's investigations, Technical Sciences, No. 15 (1), pp. 49-64.
 38. Łyszkowicz A., Becek K., (2012), The realization of [the] geocentric datum for Brunei Darussalam 2009, Coordinates,The Monthly Magazine on Positioning, Navigation and Beyond, Vol. VIII, No. 3, pp. 22-24.
 39. Miałdun J., (2012), Wykorzystanie transformacji Fouriera do filtracji szumu informacyjnego z obrazów fotolotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 23, pp. 283-289.
 40. Mleczko M., Mróz M., Sawicki P., (2012), Podstawy teoretyczne i przegląd metod oraz algorytmów korekcji radiometryczno-topograficznej radarowych obrazów satelitarnych., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 23, pp. 303-314.
 41. Muczyński A., (2012), Zagrożenia związane z likwidacją licencji zawodowych zarządcy nieruchomości, Dwumiesięcznik Zarządca-Doradca, No. 1, pp. 26-33.
 42. Muczyński A., (2012), Wartość udziałów w spółkach komunalnych prowadzących działalność w obszarze użyteczności publicznej, Wycena, No. 4, pp. 1-6.
 43. Muczyński A., Sujkowski Z., (2012), Potencjalne konsekwencje likwidacji licencji zawodowych pośrednika i zarządcy nieruchomości, Wycena, No. 1, pp. 33-38.
 44. Muczyński A., Turbaczewska A., Rzepkowska K., (2012), Ocena płynności finansowej nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 20, No. 3, pp. 29-41.
 45. Ołów P., Tyszko A., (2012), Analiza dokładności wyznaczeń współrzędnych punktów obiektu poruszającego się z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGIS systemu ASG-EUPOS, TTS Technika transportu szynowego, No. 9, pp. 3393-3402.
 46. Oszczak B., Serżysko K., (2012), Decoding of SiRF Binary Protocol, Artificial Satellites, No. 4, pp. 127-137.
 47. Paszotta Z., Szumiło M., (2012), Tworzenie ortofotomapy z cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych przez internet., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 24, pp. 253-262.
 48. Pawlewicz K., (2012), A Proposed Methodology for Shaping the Farm-Forest Boundary in the Process of Creating Spatial Order of Rural Areas, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 53-66.
 49. Pawlewicz K., Pawlewicz A., (2012), Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 2, pp. 165-175.
 50. Popielarczyk D., Kaźmierczak R., Grunwald G., (2012), Wyznaczanie pionowej składowej ruchu jednostki batymetrycznej w oparciu o techniki GNSS, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 237-246.
 51. Popielarczyk D., Kaźmierczak R., Tyszko A., (2012), Testowanie dostępności i ciągłości serwisów ASG-EUPOS w procesie zbierania danych hydroakustycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 247-253.
 52. Popielarczyk D., Tyszko A., Kaźmierczak R., (2012), Analiza dokładności pozycjonowania GNSS z wykorzystaniem serwisów ASG-EUPOS dla potrzeb sondażu hydroakustycznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 265-276.
 53. Radzewicz A., Wiśniewski R., (2012), Zmienne, cechy i atrybuty nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 1, pp. 5-16.
 54. Rapiński J., Koziar M., Rzepecka Z., Cellmer S., (2012), Some considerations in designing a GPS pseudolite, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 1, pp. 41285.
 55. Rapiński J., Janowski A., 2012, M-split estimation in laser scanning data modeling, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol. 37, No. part B1, pp. 147-153.
 56. Rapiński J., Rzepecka Z., Cellmer S., (2012), Pseudolite signal tests, Artificial Satellites, Vol. 47, No. 4, pp. 147-153.
 57. Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., (2012),  Rating rynków nieruchomości – analiza teoretyczna, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 2, No. 20, pp. 59-70.
 58. Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., (2012), The Effectiveness of Real Estate Market Participants, European Spatial Research and Policy, Vol. 1, No. 19, pp. 95-110.
 59. Rudnicki R., (2012), Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Vol. CXLV, pp. 179-2085.
 60. Rudnicki R., (2012), Zróżnicowanie przestrzenne wniosków złożonych w ramach działania PROW 2007-2013 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XIV, pp. 342-347.
 61. Rudnicki R., Hoffmann R., (2012), Renty strukturalne jako instrument modernizacji rolnictwa polskiego – próba oceny, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, No. 4, pp. 7-16.
 62. Rudnicki R., Kołodziejczak A., (2012), Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa, Acta Scientarum Polonorum, Administratio Locorum, Vol. 11, No. 2, pp. 111-133.
 63. Sawicki P., Ostrowski B., (2012),  Badanie wpływu filtracji cyfrowej na dokładność rozwiązania metodą wiązek sieci zdjęć bliskiego zasięgu., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 24, pp. 297-307.
 64. Sawicki P., Ostrowski B., (2012), Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji – stan obecny i kierunki rozwoju. , Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 23, pp. 365-376.
 65. Sawicki P., Ostrowski B., (2012), Generowanie syntetycznych obrazów cyfrowych z punktami sygnalizowanymi., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 23, pp. 377-386.
 66. Senetra A., Rostek J., (2012), Możliwości wykorzystania metod interpolacji do regionalizacji i wyznaczania granic krajobrazów obszarów wiejskich i stref przejściowych, Studia Obszarów Wiejskich, Vol. 29, pp. 31 – 44.
 67. Senetra A., Szczepańska, (2012), Wartość przestrzeni mieszkaniowej wyrazem postrzegania walorów krajobrazowych na przykładzie Olsztyna, Space-Society-Economy, No. 11, pp. 32-55.
 68. Skotnicka-Siepsiak A., Wierciński Z., (2012), Energy and exergy flow balances for traditional and  passive house, Technical Science, Vol. , No. 15(1), pp. 15-36.
 69. Srokosz P., (2012), Automatyczna interpretacja wyników badań elementami bender wspomagana algorytmem genetycznym, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 4, pp. 380-384.
 70. Srokosz P., (2012), Interpretacja wyników badań gruntu elementami bender, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 1, pp. 29-38.
 71. Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., (2012), Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 1/2012, pp. 429-450.
 72. Szczepankowska K., (2012), Ewolucja rzeczoznawstwa majątkowego w kontekście przepisów prawa polskiego, Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 75, No. 3, pp. 33-39.
 73. Szczepańska A., (2012), Niematerialne czynniki kształtujące indywidualne pojęcie optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości., Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 2, pp. 167-175.
 74. Szczepańska A., (2012), Poczucie bezpieczeństwa jako czynnik kształtujący ceny nieruchomości o funkcji mieszkalnej, Wycena, No. 1(98), pp. 10-15.
 75. Szczepańska A., (2012), Wybrane determinanty zmian społecznych strefy podmiejskiej na przykładzie gmin sąsiadujących z Olsztynem, Studia Obszarów Wiejskich, Vol. XXIX, pp. 93-104.
 76. Szczepańska A., Senetra A., (2012), Migrations of city dwellers to suburban areas  – the example of the city of Olsztyn, Bulletin of the Geography. Socio-economic Series, Vol. 18, No. 18, pp. 117-124.
 77. Templin T., Popielarczyk D., (2012),  Zastosowanie narzędzi GIS do opracowania turystycznych map batymetrycznych śródlądowych zbiorników wodnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59, No. 1, pp. 355-265.
 78. Trystuła A., (2012), Kataster nieruchomości w zarządzaniu kryzysowym, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 2, pp. 121 – 128.
 79. Trystuła A., (2012), Scalenia gruntów w obliczu geozagrożeń. , Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 1, pp. 189 – 196.
 80. Walacik M., (2012), Wybrane zasady i procedury nabywania nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych w Norwegii, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, No. 4, pp. 20-25.
 81. Wasilewicz M., Banaszek A., (2012), Specyfika nieruchomości zabytkowych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 11, No. 1, pp. 1-9.
 82. Wolny A., Źróbek R., (2012), Proces przekształcania przestrzeni na obszarach o największej aktywności na rynku nieruchomości, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety, Vol. 20, No. 2, pp. 36-46.
 83. Wójcik R., (2012), Laboratorium Drogowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie , Materiały Budowlane, No. 12, pp. 53.
 84. Wójcik R., (2012), Podłogi sportowe na ruszcie – nowe wyzwanie mykologii budowlanej, Materiały Budowlane, No. 6, pp. 98-100.
 85. Wójcik R., (2012), Problemy zapewnienia jakości hydroizolacji budynków , Materiały Budowlane, No. 3, pp. 4-6.
 86. Wójcik R., (2012), Izolacje poziome w murze – główny problem trwałego osuszania budynków, Izolacje, No. 0.875, pp. 48-53.
 87. Wójcik R., (2012), Innowacyjne metody osuszania budowli. Metoda iniekcji termicznej, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 3, pp. 201-204.
 88. Zagroba M., (2012),  Zagospodarowanie terenów zieleni wokół zespołu staromiejskiego w Jezioranach – wybrane aspekty projektowe, Czasopismo Techniczne Technical Transactions, No. 19 Rok 109, pp. 189-197.
 89. Zagroba M., (2012), Historyczne ośrodki miejskie Warmii i Mazur jako turystyczne zaplecze funkcjonowania lokalnych szlaków komunikacyjnych – wodnych, kolejowych i kołowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, No. 10, pp. 162-167.
 90. Zwirowicz K., (2012), Związki katastru i geodezji z gospodarką przestrzenną, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 20, No. 4, pp. 41-50.
 91. Zwirowicz-Rutkowska A., (2012), Przegląd standardów i narzędzi wykorzystywanych do modelowania informacji geograficznej, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 44-48.
 92. Zwirowicz-Rutkowska A., (2012), Schematy aplikacyjne UML – reguły budowy i przykłady, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 49-53.
 93. Zwirowicz-Rutkowska A., (2012), Zastosowanie metodyki MDA – wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML, do struktur relacyjnych baz danych, Roczniki Geomatyki, Vol. X, No. 1 (51), pp. 95-106.
 94. Źróbek S., Walacik M., (2012), Propozycje zmian sposobu ustalania wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 99-100, No. 2-3, pp. 24-35.

2011

 1. Bakuła M., Rafał Kaźmierczak R., Grunwald G., (2011), Analysis of the possibilities for applying the ASG-EUPOS system services for establishing the detailed control networks, Technical Sciences, No. 14(2), pp. 217-228.
 2. Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., (2011), Reliable Technique of GNSS/RTK Positioning under Severe Observational Conditions, Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 91, pp. 67-73.
 3. Banaszek A., (2011), Specyfika gospodarki nieruchomościami na przykładzie Białorusi, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 19, No. 4, pp. 121-128.
 4. Banaszek A., (2011), System katastru oraz rejestracji praw do nieruchomości – na przykładzie Federacji Rosyjskiej, Przegląd Geodezyjny, No. 4, pp. 9-12.
 5. Banaszek S., (2011), Zasób nieruchomości dworcowych Oddziału Dworców Kolejowych PKP S.A., Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 19, No. 2, pp. 117-126.
 6. Baryła R., Wielgosz P., Paziewski J., Błaszczyk S., (2011), Principles of ground deformation monitoring at open pit mine with use of GPS technology: KWB “Adamów” in Turek case study, Reports on Geodesy, No. 1 (90).
 7. Bednarczyk M., (2011), The implementation of the spatially enabled database with Open Source Software and open specifications usage, Technical Sciences, No. 14 (1), pp. 71-92.
 8. Bednarczyk M., Kowalczyk K., Zwirowicz-Rutkowska A., (2011), Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie – specjalność drugiego stopnia, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 3 (47), pp. 17-24.
 9. Bednarczyk M., Rapiński J., (2011), Wykorzystanie oprogramowania open source w pomiarach bezpośrednich na przykładzie systemu Quantum GIS, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 3 (47), pp. 25-36.
 10. Bełej M., (2011), Teoria przejść nieciągłych jako metoda modelowania rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 1, pp. 59-67.
 11. Bełej M., Kulesza S., (2011), Modelowanie cen nieruchomości w warunkach nieciągłości, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 96, No. 3, pp. 15-21.
 12. Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2011, A modified methodology for analysing ALS observations., Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1
 13. Biryło M., 2011, Badanie ziemi  z kosmosu – misja GRACE, Geodeta, Vol. 1, No. 188, pp. 54-56.
 14. Cellmer A., (2011), Gospodarowanie przestrzenią tematem Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Przegląd Geodezyjny, No. 11, pp. 19-20.
 15. Cellmer A., (2011), Przemysły kreatywne w gospodarce miast., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 10, No. 3, pp. 29-37.
 16. Cellmer R., (2011), Spatial Analysis of the Effect of Noise on the Prices and Value of Residential Real Estates, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 5, No. 4, pp. 13-27.
 17. Cellmer R., (2011), Wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania GIS do analizy cen transakcyjnych na rynku nieruchomości, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 96, No. 3, pp. 1-9.
 18. Cellmer R., Kuryj J., (2011), Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 3, pp. 7-18.
 19. Cellmer R., Leszczyńska M., (2011), Konferencja GIS Odyssey 2011 Lovran, Chorwacja, Przegląd Geodezyjny, No. 11, pp. 245-256.
 20. Cellmer S., (2011), Tests of selected automatic positioning systems in post-processing mode. , Technical Sciences, Vol. 14, No. 1, pp. 45-56.
 21. Cellmer S., (2011), Using the Integer Decorrelation Procedure to increase of the effciency of the MAFA Method, , Artificial Satellites, Vol. 46, No. 3, pp. 103-110.
 22. Chojka A., (2011), Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 2 (46), pp. 17-22.
 23. Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2011), Nawigacja lotnicza z wykorzystaniem systemu EGNOS w Polsce wschodniej,, Drogi – lądowe, powietrzne, wodne – czasopismo specjalistyczne, No. 2/2011 (33), pp. 46-51.
 24. Ciećko A., Grunwald G., Oszczak S., (2011), Problematyka pozyskiwania geodanych na potrzeby opracowania procedur lotu dla nawigacji obszarowej (RNAV) w Polsce, Logistyka, No. 3/2011, pp. 429-435.
 25. Ciećko A., Grunwald G., Oszczak S., (2011), Zastosowanie systemu EGNOS do wdrażania GNSS w polskim lotnictwie, Logistyka, Vol. , No. 3/2011, pp. 423-428
 26. Ciećko A., Grunwald G., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2011), Badania dokładnościowe systemu monitorowania ruchu statków powietrznych – analizy wstępne, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, No. 3/2011, pp. 37-43.
 27. Ciećko A., Grunwald G., Kaźmierczak R., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2011), Wykorzystanie oprogramowania RTKLIB do badania dokładności systemu EGNOS, Logistyka, No. 6/2011, pp. 503-511, (4).
 28. Ciećko A., Maliszewski P., (2011), Analiza dostępności i dokładności pozycjonowania GPS/GLONASS w czasie rzeczywistym w trudnych warunkach obserwacyjnych, Logistyka, No. 6/2011, pp. 525-535.
 29. Ciećko A., Kaźmierczak R., Grunwald G., Borowski B., (2011),  Nawigacja satelitarna GPS z wykorzystaniem telefonu komórkowego, Logistyka, No. 6/2011, pp. 513-523.
 30. Ciećko A., Rafał Kaźmierczak R., Grunwald G., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., (2011), Serwisy nawigacyjne systemu ASG-EUPOS – wady i zalety wykorzystania w systemie monitorowania, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, No. 3/2011, pp.  87-93.
 31. Cymerman R., (2011), Rola rzeczoznawcy majątkowego w postepowaniu administracyjnym dotyczącym opłat planistycznych i adiacenckich, Wycena, No. 2, pp. 1-14.
 32. Cymerman R., Cymerman J., (2011), Opłaty od nieruchomości w procesie rozwoju i kształtowania wartości nieruchomości, Przegląd Geodezyjny, No. 1, pp. 11 – 22.
 33. Cymerman R., Kryszk H., (2011), Materiały geodezyjno-kartograficzne jako źródło informacji o nieruchomościach, Wycena, No. 4, pp. 213 – 223.
 34. Cymerman R., Kryszk H., (2011), Problemy określania wartości plantacji kultur wieloletnich, Wycena, No. 1, pp. 53-79.
 35. Cymerman R., Kryszk H., (2011), Szacowanie nieruchomości leśnych - zagadnienia i problemy w pytaniach i odpowiedziach, Wycena, No. 3, pp. 53-66.
 36. Cymerman R., Kryszk H., (2011), Środowiskowe problemy określania wartości nieruchomości, Wycena, No. 2, pp. 165-175.
 37. Ćwiklak J., Ciećko A., Grzegorzewski M., Jafernik H., Oszczak S., (2011), Monitorowanie ruchu statków powietrznych i pojazdów służb porządku publicznego z wykorzystaniem GNSS − cz. II , Logistyka, No. 6/2011, pp. 601-610.
 38. Ćwiklak J., Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M., Jafernik H., (2011), System monitorowania obiektów z wykorzystaniem GNSS i DRM,, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, No. 3/2011, pp. 95-102.
 39. Dawidowicz A., Źróbek R., (2011), Ewolucja potencjału systemu katastru nieruchomości w Polsce w świetle założeń Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 19, No. 4, pp. 55-70.
 40. Dawidowicz K., (2011), Comparison of using relative and absolute PCV corrections in short baseline GNSS observation processing., Artificial Satellites, Vol. 46, No. 1, pp. 19-31.
 41. Dawidowicz K., (2011), Problem of antenna phase centr  variations in satellite leveling, Acta Scientiarum Polonoru; Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 10(2), pp. 17-30.
 42. Dawidowicz K., (2011), Wykorzystanie wirtualnych stacji systemu  ASG-EUPOS do wyznaczenie wysokości w statycznych pomiarach GPS, Acta Scientiarum Polonoru; Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 10(4), pp. 21-34.
 1. Deja B., (2011), Remont i adaptacja zabytkowej olsztyńskiej kamienicy na budynek hotelowy, Czasopismo Techniczne, No. 3-B, pp. 19-33.
 2. Doskocz A., (2011), Dokładność obliczania pola powierzchni ze współrzędnych płaskich prostokątnych, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 10 (3), pp. 29-44.
 3. Doskocz A., Dąbrowski W., (2011), Estimation of Horizontal Accuracy of the Large-Scale Digital Maps, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 37-48.
 4. Duchnowski R., (2011), Sensitivity of robust estimators applied in strategy for testing stability of reference points. EIF approach, Geodesy and Cartography, Vol. 60, No. 2, pp. 125-136.
 5. Duchnowski R., Wiśniewski Z., (2011), Shift-Msplit estimation, Geodesy and Cartography, Vol. 60, No. 2, pp. 79-97.
 6. Dudzińska M., (2011), Analiza wrażliwości wartości nieruchomości i wskazanie obszarów ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości na przykładzie dwóch nieruchomości., Wycena, No. 2, pp. 30-37.
 7. Dudzińska M., (2011), Czynniki oceniające rolniczą przestrzeń produkcyjną., Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 1, pp. 173–185.
 8. Dudzińska M., (2011), Porównanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006- podobieństwa i różnice., Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10, pp. 21-38.
 9. Dudzińska M., (2011), Rola rzeczoznawcy majątkowego w scaleniach obszarów wiejskich., Wycena, No. 1, pp. 38-43.
 10. Dumalski A., (2011), Evaluation of Possible Application of Terrestrail Laser Scaner – ScanStation in Vertical Displacement Measurements, Technical Sciences, Vol. 14, No. 1, pp. 33-43.
 11. Dybiec E., Tran C., (2011), Logika rozmyta: początek, rozwój i możliwości zastosowania w geotechnice. , Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. , No. 5, pp. 418–422.
 12. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., (2011), „ASG+”: project for improving polish multifunctional precise satellite positioning system., Reports on Geodesy, Vol. 91, No. 2, pp. 51-58.
 13. Goraj S., Gwiaździńska-Goraj M., (2011), Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego , Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 2, pp. 171-181.
 14. Gross M., (2011), Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami publicznymi z uwzględnieniem rozwiązań brytyjskich, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety, Vol. 19, No. 2, pp. 83-95.
 15. Grunwald G., Ciećko A., Oszczak S., Kaźmierczak R., Grzegorzewski M.,  J., (2011),  Wykorzystanie systemu EGNOS w monitoringu statków powietrznych w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-Of-Life, Aparatura Badawcza  i Dydaktyczna, No. 3/2011, pp. 133-142.
 16. Gwiaździńska-Goraj M., (2011), Przemiany cech demograficznych ludności w latach 1988-2009 i ich wpływ na peryferyzację obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Studia Obszarów Wiejskich, Vol. 26, pp. 45-66.
 17. Gwiaździńska-Goraj M., Jezierska-Thole A., (2011), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy małych miast w oparciu o endogeniczny potencjał regionu województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 30-37.
 18. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., (2011), Przekształcenia funkcjonalne obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, No. 20, pp. 235-243.
 19. Hejbudzka K., Dumalski A., (2011), Investigating the accuracy of spatial coordinates of modeled HDS target center depending on the Range from terrestrial laser scanner measurements., Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 157-164.
 20. Janicka J., Rapiński J., (2011), Modelowanie 3D z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. , Przegląd Geodezyjny, No. 9, pp. 9-12.
 21. Kaczmarek L., Sawczyński S., Biegowski  ., (2011), Bathymetry changes and sand sorting during silting up of the channels: Part 1 – Conservation of sediment mass, Technical Sciences, No. 14(2), pp. 153-170.
 22. Kaczmarek J., Leśniewska D., (2011), Modelling events occurring in the core of a flood bank and initiated by changes in the groundwater level, including the effect of seepage., Technical Sciences, Vol. 2, No. 14, pp. 143-152.
 23. Kamiński W., (2011), DiSTFAG method robust to gross errors in monitoring displacements and strains in unstable reference systems., Geodesy and Cartography, Vol. 60, No. 1, pp. 21-33.
 24. Kaźmierczak R., Grunwald G., Bakuła M., (2011), The use of RTCM 2.x Dekoder software for analyses of KODGIS and NAWGIS services of the ASG-EUPOS system, Technical Sciences, No. 14(2), pp. 229-243, (5).
 25. Kil J., Podciborski T., (2011),  Ład przestrzenny obszarów peryferyjnych w aspekcie podziałów nieruchomości niezurbanizowanych, Barometr Regionalny, No. 3(25), pp. 83 – 94.
 26. Klempka K., Knyziak P., (2011), Pierwsze międzynarodowe warsztaty na temat projektowania konstrukcji betonowych według Eurokodu 2., Inżynieria i Budownictwo, No. 3, pp. 173-174.
 27. Kocur-Bera K., (2011), Dzierżawa międzysąsiedzka oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10 (1), pp. 39-51.
 28. Kocur-Bera K., (2011), Odszkodowania i wycena strat po wystąpieniu klęski żywiołowej. Wycena, No. 2 (95), pp. 21-30.
 29. Kocur-Bera K., (2011), Propozycja wyodrębnienia wartości części składowych nieruchomości do celów ewidencji środków trwałych, Wycena, No. 1 (94), pp. 23-30.
 30. Kocur-Bera K., (2011), Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich. , Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 1, pp. 29-39.
 31. Kocur-Bera K., (2011), Specyfika finansowania sieci drogowych, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10 (2), pp. 59-69.
 32. Kocur-Bera K., (2011), Szacowanie szkód po wystąpieniu klęski żywiołowej, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, Vol. 19, No. 4, pp. 181-191.
 33. Kocur-Bera K., (2011), Wpływ rozbudowy drogi S22 na strukturę przestrzenną gminy Młynary, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10 (3), pp. 39-49.
 34. Kocur-Bera K., (2011),  Wycena nieruchomości z samowolą budowlaną, Wycena, No. 4 (97), pp. 24-35.
 35. Kocur-Bera K., (2011), Wykorzystanie platformy GIS w zarządzaniu kryzysowym, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10 (4), pp. 27-4.
 36. Konieczna J., (2011), Infrastruktura danych przestrzennych na szczeblu lokalnym oparta na katastrze nieruchomości jako narzędzie wspierające rozwój obszarów wiejskich., Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 2, pp. 285-292.
 37. Konieczna J., Trystuła A., (2011), Kataster nieruchomości jako podstawa systemu informacji przestrzennej wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, No. 2(19), pp. 33-42.
 38. Konieczna J., Trystuła A., (2011), Przykłady analiz przestrzennych w badaniach warunków glebowych obszarów wiejskich na potrzeby systemu GIS, Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych „Ekonomia i Środowisko”, No. 1(39), pp. 183-193.
 39. Kotlewski L., (2011), Wykorzystanie podejścia mieszanego, metody kosztów likwidacji w wycenie nieruchomości- przykład operatu szacunkowego, Wycena, No. 4, pp. 36-44.
 40. Kowalczyk C., Zadorecki B., (2011), Analiza przestrzenna rynku "stacji paliw płynnych" w Polsce, Wycena, No. 2 (95), pp. 9-17.
 41. Kowalczyk K., (2011), Analiza błędów generowanych podczas pomiaru szczegółów sytuacyjnych metodą GPS RTK, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 10 (1), pp. 5-22.
 42. Kowalczyk K., (2011), Badanie wpływu materiałów budowlanych na dokładność pomiaru długości ręcznym dalmierzem laserowym, Przegląd Geodezyjny, No. 7, pp. 9-11.
 43. Kowalczyk K., (2011), Ocena przydatności pomiaru punktów niedostępnych metodą GPS RTK z uwzględnieniem błędów punktów bazowych, Przegląd Geodezyjny, No. 10, pp. 7-12.
 44. Kowalczyk K., Rapiński J., (2011), New elaboration of gradient map of vertical crustal movements in the territory of Poland, Technical Sciences, No. 12, pp. 245-254.
 45. Kowalczyk K., Rapiński J., (2011), The modelling of a reflectorless range finder maximum range with Phong model, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 417-422.
 46. Kowalczyk K., Tomaszewski D., (2011), Development of the 3d model of the historic building wall with the use of reflectorless electronic tacheometer, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 191-198.
 47. Kowalczyk K., Tomaszewski D., (2011), Opracowanie modelu 3d ściany budynku pomierzonej tachimetrem bezlustrowym, Reports on Geodesy, No. 1 (90), pp. 191-198.
 48. Kuczyńska J., (2011), Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 1 (45), pp. 59-64.
 49. Kuryj J., (2011), Propozycja metody wydzielenia z ceny nieruchomości zabudowanej wartości zabudowy i wartości gruntu, Wycena, No. 3, pp. 21-31.
 50. Leszczyńska M., (2011), Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzje związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, Roczniki Geomatyki – Annals of Geomatics, Vol. 9, pp. 75-86.
 51. Leszczyńska M., (2011), System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 9, pp. 75-86.
 52. Leszczyńska M., (2011), Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich, Roczniki Geomatyki, Vol. 9, No. 1, pp. 37-47.
 53. Lewandowicz E., (2011), Algebraic transformations of cadastral topological data, Journal of Applied Geodesy, Vol. 5, No. 3-4, pp. 117-122.
 54. Lewandowicz E., Packa A., (2011), Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 3 (47), pp. 95-104.
 55. Łyszkowicz A., Bernatowicz A., (2011), Statistical analysis of the fourth precise levelling campaign in Poland, Technical Sciences, Vol. , No. 14 (2), pp. 263-278.
 56. Małyszko L., Jemioło  ., Gajewski M., (2011), Modelling of orthotropic  masonry structures, Logistyka, No. 6, pp. 1469-1476.
 57. Małyszko L., (2011), Orthotropic yield criteria in the material model for timber structures, Mechanics and Control, AGH University of Science and Technology, No. 1, pp. 343-344.
 58. Muczyński A., (2011), Cele i instrumenty lokalnej polityki mieszkaniowej, Wycena, No. 4, pp. 18-23.
 59. Muczyński A., (2011), Cele i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa – ujęcie strategiczne, Wycena, No. 2, pp. 15-21.
 60. Muczyński A., (2011), Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety, Vol. 19, No. 2, pp. 7-25.
 61. Muczyński A., (2011), Metodyka wspomagania przemieszczeń najemców w procesie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy miejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria: Prace z zakresu gospodarki nieruchomościami, No. 850, pp. 129-143.
 62. Muczyński A., (2011), Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach  miejskich, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 10, No. 4, pp. 41-51.
 63. Nowak A., (2011), Praktyczne problemy szacowania nieruchomości rolnych, Wycena, No. 2, pp. 48-63, (3).
 64. Nowak A., (2011), Wycena nieruchomości gruntowych z tytułu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, Wycena, No. 1, pp. 44-60.
 65. Nowak A., (2011), Wycena nieruchomości przeznaczonych na cele leśne, Wycena, No. 3, pp. 32-55.
 66. Nowak-Rząsa M., (2011), Ocena obiektów parkowych na przykładzie miasta Olsztyn, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10(2), pp. 1 – 9.
 67. Nowak-Rząsa M., (2011), Przemiany terenów zieleni miasta Olsztyn, Architektura krajobrazu, No. 4, pp. 35-55.
 68. Nowak-Rząsa M., (2011), Rola partycypacji społecznej w kształtowaniu terenów zieleni miasta, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10(3), pp. 49-54.
 69. Nowak-Rząsa M., (2011), Zarządzanie terenami zieleni miejskiej na przykładzie parku Podzamcze w Olsztynie, Wycena, No. 1, pp. 99-106.
 70. Oszczak B., Krzysztof S., Tanajewski D., (2011), Analiza danych protokołu SiRF Binary, Logistyka, No. 6, pp. 3255-3263.
 71. Oszczak B., Krzysztof S., Tanajewski D., (2011), Aplikacja SiRFLogger, Logistyka, No. 6, pp. 3248-3254, (4).
 72. Oszczak B., Tanajewski D., Harmaciński A., Klimczuk M., (2011), Modelowanie trójwymiarowe budynków lotniska Dajtki-Olsztyn w aplikacjach Autocad Civil 3D i Google SketchUp, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 4(48), pp. 129-137.
 73. Pachelski W., Paśnicka M., Zwirowicz-Rutkowska A., (2011), Geokinematics in GGOS - Different Relations and Dependences, Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy, Vol. 46, No. 1, pp. 9-17.
 74. Pająk K., Uradziński M., Doskocz A., Biryło M., (2011), Analysis of Digital Terrain Model Technology Development, while using Simultaneous Satellite and Tacheometric Measurements, Reports on Geodesy, No. 1 ( 90), pp. 361-367.
 75. Parzyński Z., (2011), Wpływ specyfikacji danych INSPIRE na przygotowywane modele georeferencyjnych baz danych, Przegląd Geodezyjny, No. 9, pp. 3-8.
 76. Parzyński Z., Uchański J., Zieliński J., (2011), Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1: 10 000, Roczniki Geomatyki, Vol. IX, No. 1 (45), pp. 93-102.
 77. Pawlewicz A., Pawlewicz K., Kościńska J., (2011), Funkcjonowanie gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000 w opinii rolników z terenu powiatu olsztyńskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 231, pp. 113-129.
 78. Pawlewicz K., (2011), Priorytetowe cele rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XIII, No. 1, pp. 283-286.
 79. Pawlewicz K., Pawlewicz A., (2011), Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 39, pp. 171-179.
 80. Pawlewicz K., (2011), Wpływ użytkowania terenów sąsiednich na kreowanie ładu przestrzennego w procesie kształtowania granicy rolno-leśnej, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Vol. 560, pp. 223-229.
 81. Podciborski T., Jędrzejewska K., (2011), Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 4, pp. 44 – 50.
 82. Podciborski T., Trystuła A., (2011), Metoda oceny poprawności przeprowadzenia podziału nieruchomości niezurbanizowanej w aspekcie ładu przestrzennego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 7, pp. 113 – 128.
 83. Popielarczyk D., (2011), Application of Global Navigation Satellite System and Hydroacoustic Techniques to Safety of Inland Water Navigation, Archives of Transport, Vol. 23, No. 2, pp. 191-207.
 84. Popielarczyk D., (2011), Rola istniejących map batymetrycznych w turystyce i nawigacji śródlądowej na Wielkich Jeziorach Mazurskich, Logistyka, No. 3, pp. 2217-2233.
 85. Popielarczyk D., Templin T., (2011), Opracowanie cyfrowego modelu terenu dna jeziora Kisajno, Logistyka, No. 6, pp. 3449-3459.
 86. Popielarczyk D., Templin T., (2011), Opracowanie numerycznego modelu terenu dna jeziora Dargin na podstawie aktualnego sondażu hydroakustycznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Vol. 59 (1/12/II), No. 1, pp. 255-263.
 87. Popielarczyk D., (2011), Direct Inventory Taking of Underwater Objects Using a Handheld GPS Receiver, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 383-390.
 88. Popielarczyk D., Templin T., (2011), RTK/GPS Water Level Determination  During Lake Kamienne Bathymetric Measurements, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 391-396.
 89. Radzewicz A., Wiśniewski R., (2011), Niepewność rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 1, pp. 47-58, (7).
 90. Rapiński J., Kowalczyk K., (2011), Opracowanie map gradientów prędkości pionowych ruchów powierzchni skorupy ziemskiej na obszarze Polski., Technical Sciences, Vol. 14, No. 2, pp. 245-254.
 91. Rapiński J., Kowalczyk K., (2011), Verification of Phong model in reflectorless surveys., Technical Sciences, Vol. 14, No. 2, pp. 255-261.
 92. Rapiński J., Kowalczyk K., (2011), Verification of theoretical Phong model in reflectorless surveys, Technical Sciences, No. 12, pp. 255-262.
 93. Rapiński J., Śmieja M., (2011), Prospects for the development of automotive networks based on ethernet. , Journal of Kones Powertrain and Transportation, Vol. 18, No. 3, pp. 445-452.
 94. Rapiński J., Śmieja M., (2011), Pseudolite augmented navigation in automotive application. , Journal of Kones Powertrain and Transportation, Vol. 18, No. 4, pp. 405-411.
 95. Renigier-Biłozor M., (2011), Analysis of real estate markets with the use of the rough set theory, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 3, pp. 107-118.
 96. Renigier-Biłozor M., Gobczyński K., (2011), Efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce nieruchomościami mieszkaniowymi – część II, Acta Scientiarum Polonorum – Admnistratio Locorum, Vol. 1, No. 10, pp. 73-86.
 97. Renigier-Biłozor M., Wiśniewski R., (2011), The efficiency of selected real estate markets in Poland, Acta Scientiarum Polonorum  - Oeconomia, Vol. 1, No. 19, pp. 83-96.
 98. Rudnicki R., (2011), Aktywność gospodarstw rolnych w zakresie pozyskania funduszy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2002-2010 jako czynnik zróżnicowania przestrzennego kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Vol. 138, pp. 103-123.
 99. Rudnicki R., (2011), Number of and spatial differences in decisions granting payments under Common Agricultural Policy measures implemented by agricultural holdings in Poland over the years 2002-2010, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. XXVI, pp. 126-136.
 100. Rudnicki R., (2011), Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich, Studia Obszarów Wiejskich, Vol. XXV, pp. 35-56.
 101. Rudnicki R., (2011), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-społecznych, tom 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich (red. B. Namyślak), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Socjalne i modernizacyjne oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, Vol. 20, pp. 185-196.
 102. Rudnicki R., (2011), Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju), [w:] Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje i nowe wizje rozwoju, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Vol. 133, pp. 161-178.
 103. Rudziński A., (2011), Trwałość zapraw z dodatkiem rozdrobnionych odpadów wełny mineralnej poddanych działaniu zasolonego środowiska wodnego, Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. , No. 6(32), pp. 492-492.
 104. Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski  ., Kurpiński G., (2011), Comparison of static GPS determinations obtained with the POZGEO service and GPS local network elaboration., Reports on Geodesy, Vol. 91, No. 2, pp. 423-428.
 105. Sawczyński S., Kaczmarek L., Biegowski  ., (2011), Bathymetry changes and sand sorting during silting up of the channels: Part 2 – Modelling versus laboratory data, Technical Sciences, No. 14(2), pp.  171-192.
 106. Senetra A., (2011), Methodology for developing survey questionnaires based on recreation planning analyses in the region of Warmia and Mazury, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 13, No. 2, pp. 55 – 67.
 107. Senetra A., Szczepańska A., (2011),  Dźwięk jako determinanta wartości nieruchomości mieszkalnych na przykładzie Olsztyna, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, No. 15, pp. 31 – 44.
 108. Słowiński D., Tran C., Damicz J., (2011), Nowoczesne techniki opracowywania danych pomiarowych z badań trójosiowych Cz. I. Porównanie mocy wygładzania aproksymacji  wielomianowej i aproksymacji metodą ruchomej średniej., Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 1, pp. 22-28.
 109. Słowiński D., Damicz J., Szymański L., Tran., (2011), Nowoczesne techniki opracowywania danych pomiarowych z badań trójosiowych. Część 2: Zastosowanie aproksymacji wielomianowej i aproksymacji metodą ruchomej średniej do badania  trójosiowego  iłów w stanie plastycznym z okolic Klebarka Wielkiego, woj. warmińsko-mazurskie, Inżynieria Morska i Geotechnika, No. 6, pp. 510 – 516.
 110. Srokosz P., (2011), Modelowanie algorytmów genetycznych łańcuchami Markowa, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, No. 13, pp. 73-88.
 111. Sujkowski Z., (2011), Efektywność energetyczna budynków w zarządzaniu nieruchomościami spółdzielczymi, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 19, No. 2, pp. 59-70.
 112. Szczepańska A., (2011), Perception, evaluation and social views of safe space, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, No. 10(04), pp. 81-91.
 113. Szafranko E., (2011), Partnerstwo publiczno – prywatne a inwestycje drogowe, Magazyn Autostrady, No. 5, pp. 82-87.
 114. Szafranko E., (2011), Przygotowanie inwestycji drogowych a procedury FIDIC w Polsce, Magazyn Autostrady, No. 3, pp. 86-89.
 115. Szafranko E., (2011), Bezpieczeństwo robót drogowych – cz. I , Magazyn Autostrady, No. 8.9, pp. 92-96.
 116. Szafranko E., (2011), Bezpieczeństwo robót drogowych – cz.II , Magazyn Autostrady, No. 12, pp. 84-89.
 117. Templin T., Popielarczyk D., (2011), Investigation of Coastline Changes and Inshore Hydrotechnical Objects Location Using GNSS Technology, Reports on Geodesy, Vol. 90, No. 1, pp. 485-493.
 118. Trystuła A., (2011), Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 1, pp. 289 – 298.
 119. Trystuła A., Podciborski T., (2011), Metoda oceny poprawności przeprowadzenia podziału nieruchomości niezurbanizowanej w aspekcie ładu przestrzennego”, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich PAN oddz. W Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, No. 7, pp. 107 – 120.
 120. Walacik M., (2011), Utracone korzyści a słuszne odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego w Polsce i na świecie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 3, pp. 107-118.
 121. Wiśniewski R., (2011), Efektywność a sprawność rynków nieruchomości – ujęcie teoretyczne, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 1, pp. 37-46.
 122. Wójcik R., (2011), Kryteria oceny metod odtwarzania w murach poziomych izolacji przeciwwilgociowych, Materiały Budowlane, No. 3, pp. 2-7.
 123. Wójcik R., (2011), Nowe możliwości badawcze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Materiały Budowlane, No. 1, pp. 37-38.
 124. Wójcik R., (2011), Projektowanie dociepleń budynków zabytkowych od wewnątrz w aspekcie ochrony przed wewnętrzną kondensacją pary wodnej, Materiały Budowlane, No. 5, pp. 29-32.
 125. Wójcik R., Kosiński P., (2011), Wpływ zagęszczenia na wartość współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej w stanie luźnym, Izolacje/Izolacje Budownictwo • Przemysł • Ekologia, No. 12, pp. 18-20.
 126. Zagroba M., Adamczewski M., Czeberkus M., (2011), Revalorization of the historic town centre of Jeziorany – some design-related problems, Technical Sciences, No. 14(2), pp. 205-216.
 127. Zwirowicz K., (2011), Ekonomiczne aspekty wykorzystywania danych ewidencyjnych na potrzeby użytkowania ziemi, Ekonomia i Środowisko, No. 1(39), pp. 160 – 171.
 128. Zysk E., (2011), Problem harmonizacji danych zawartych w katastrze nieruchomości oraz w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych, Przegląd Geodezyjny, No. 10, pp. 3-6.
 129. Źróbek R., Wolny A., (2011), Badanie oddziaływania inwestycji na rozwój obszarów obrzeżnych Olsztyna, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 10, No. 2, pp. 111-119.
 130. Źróbek R., Źróbek-Różańska A., (2011), Chosen  rules of public real estate resources management in post-socialist countries, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, Vol. 10, No. 1, pp. 111-118.
 131. Źróbek S., (2011), Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości – ujęcie definicyjne i metodyczne, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 19, No. 1, pp. 19-26.

 

2010

 1. Banaszek A., Renigier-Biłozor M., 2010, Zasady i tryb sprzedaży nieruchomości komercyjnych na przykładzie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Olsztynie, Wycena, No. 4, pp. 28-36
 2. Banaszek S., 2010, Wpływ ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" na zasób nieruchomości PKP, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 87-96
 3. Biłozor A., 2010, Wstępne studium wykonalności procesu inwestycyjnego, Wycena, Vol. 92, No. 3, pp. 16-24
 4. Bielecka E., Dukaczewski D., Zwirowicz-Rutkowska A., 2010, Network Services for Spatial Data in European Geo-Portals and Their Compliance with ISO and OGC Standards, International Journal of Spatial data Infrastructures Research, Vol. 5
 5. Biłozor A., 2010, Zarządzanie przestrzenią miejską, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 27, pp. 203-213
 6. Biłozor A., Jędrzejewska K., 2010, Optymalizacja przestrzeni miejskiej – studium na przykładzie miasta Olsztyn, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 20, No. 2, pp. 155-166
 7. Biłozor A., Szuniewicz K., Czyża S., 2010, Wstępne studium wykonalności procesu inwestycyjnego – przykład praktyczny. , Wycena, No. 4, pp. 18-27
 8. Cellmer A., Źróbek S., 2010, Współpraca Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie z Uniwersytetem w Sorocabie, Przegląd Geodezyjny, No. 2, pp. 20-21
 9. Cellmer R., 2010,  Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku do określania wartości rynkowej nieruchomości, Wycena. Wartość, obrót i zarządzanie nieruchomościami, Vol. 91, No. 2, pp. 21-31
 10. Cellmer R., 2010, Analiza przestrzenna dynamiki zmian cen nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem regresji ważonej geograficznie, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 9, No. 4, pp. 5-14
 11. Cellmer R., 2010, The Use of Selected Spatial Interpolation Methods for Analyzing the Worth of Land Zoned for Housing Development, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 4, No. 3, pp. 19-33
 12. Cellmer S., Rapiński J., 2010, Linearization problem in pseudolite surveys., Journal of Applied Geodesy, No. 4, pp. 33-39
 13. Chojka A., 2010, Rola Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 6 (42), pp. 39-50
 14. Ciećko A., Oszczak S., Grunwald G., 2010, Wdrażanie instrumentalnych procedur lotu RNAV z wykorzystaniem systemów GNSS, Logistyka, No. 6/2010, pp. 607-616
 15. Ciećko A., Oszczak S., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., 2010, Wyznaczenie pozycji statku powietrznego oraz dokładności z wykorzystaniem systemu EGNOS w Polsce wschodniej, Logistyka, No. 6/2010, pp. 617-624
 16. Ciećko A., Brodziński Z., 2010, Możliwości wykorzystania technik satelitarnych w produkcji rolniczej, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, No. 1/2 2010
 17. Cieślak I., 2010, Analiza systemu planowania przestrzennego we Francji w nawiązaniu do systemu polskiego , No. 9, pp. 5-16
 18. Cieślak I., 2010, Zasady finansowania infrastruktury publicznej w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wycena, No. 3(92), pp. 30 -37
 19. Cieślak I., 2010, Zasady realizacji infrastruktury publicznej w Polsce i wybranych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 31, pp. 143-151
 20. Cieślak I., 2010, Znaczenie terenów otwartych w systemie komunikacyjnym obszarów zurbanizowanych. , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, No. 560, pp. 47-54
 21. Cymerman R., 2010, Ochrona gruntów stymulatorem przekształceń przestrzeni, Wycena, No. 2, pp. 74-83
 22. Cymerman R., Cymerman J., 2010, Polish system of real property charges, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 9, No. 2, pp. 29-46
 23. Cymerman R., Kil J., 2010, Odrolnianie gruntów jako stymulator procesu inwestycyjnego, Przegląd Geodezyjny, No. 6, pp. 71-78
 24. Cymerman R., Kryszk H., 2010, Problemy wyceny nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach, Wycena, No. 3, pp. 67-78
 25. Cymerman R., Kryszk H., 2010, Przygotowanie do egzaminu (Cz.35), Wycena, No. 2, pp. 70-78
 26. Cymerman R., Kryszk H., 2010, Przygotowanie do egzaminu państwowego Cz.34, Wycena, No. 1, pp. 19-22
 27. Cymerman R., Kryszk H., 2010, Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego dla rzeczoznawców majątkowych w pytaniach i odpowiedziach, Wycena, No. 4, pp. 81-91
 28. Czech G., 2010, Dane geodezyjne i katastralne a scalenia kompleksowe, Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych „Ekonomia i Środowisko”, Vol. 38, No. 2, pp. 104-110
 29. Dawidowicz A., 2010, Powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków jako źródło informacji o stanie rozwoju gminy wiejskiej. , Przegląd Geodezyjny, No. 3, pp. 14-23
 30. Dawidowicz K., 2010, Antenna Phase Center Variations Corrections in Procwssing of  GPS Observations With USE of Commwrcial Software, Technical Sciences, No. 13(1), pp. 120-132
 31. Dąbrowski K., Sawicki P., 2010, Wizualizacja ortofotomap cyfrowych w technologii Google Maps., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 21, pp. 87-96
 32. Doskocz A., 2010, Initial use of statistical analysis for estimation of horizontal accuracy of large-scale digital maps, Technical Sciences, Vol. 13, pp. 133-146
 33. Doskocz A., 2010, Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 5 (41), pp. 51-61
 34. Doskocz A., Lewandowicz E., 2010, Analiza procesu kształcenia z zakresu geomatyki w ramach Studiów Podyplomowych Geodezji Numerycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 1 (37), pp. 37-45
 35. Doskocz A., Litynskyj V., Tarnavskyj V., 2010, Tочність визначення площ за плоскими прямокутними координатами, Cyчacнi дocягнeння гeoдeзичнoї нayки тa виpoбництвa” (National University „Lviv Polytechnic”), No. 1 (19), pp. 107-114
 36. Dudzińska M., 2010, Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 9, pp. 19-28
 37. Gerus-Gościewska M., 2010, Lokalizacja w gospodarce przestrzennej na podstawie atraktora funkcji budowlanej, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 9, pp. 29-38
 38. Górski J., 2010, Współczesne mapy powiatów w świetle opinii i oczekiwań użytkowników, Geodesia et Descriptio Terrarum, Vol. 9 (4), No. , pp. 17-25
 39. Gross M., 2010, Gospodarka nieruchomościami publicznymi w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wybranych badań prowadzonych przez Międzynarodową Federację Geodetów (FIG), Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 9, No. 2, pp. 79-88
 40. Gross M., Źróbek R., 2010, Zasady badania i wstępna analiza systemów gospodarowania nieruchomościami w Polsce i na Ukrainie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 17-28
 41. Gross M., Źróbek R., 2010, Zasady badania i wstępna analiza systemów gospodarowania nieruchomościami w Polsce i na Ukrainie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 29-44
 42. Grunwald G., Ciećko A., Oszczak S., 2010, Wykorzystanie serwisów systemu ASG-EUPOS do wyznaczenia trajektorii lotu samolotu, Logistyka, No. 6/2010, pp. 1039-1048
 43. Jędryczka R., 2010, Możliwości prezentacji danych przestrzennych w aplikacjach internetowych typu RIA, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 23, pp. 131-140
 44. Kocur-Bera K., 2010, Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową - część 2, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 10 (4), pp. 55-65
 45. Kocur-Bera K., 2010, Geoinformacja w zarządzaniu siecią transportową część 1, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 9 (3), pp. 55-63
 46. Kocur-Bera K., 2010, Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum No. 9(2), pp. 89-101
 47. Kondratowicz S., Oszczak B., 2010, Wykorzystanie języka programowania Python do bezpośredniej teletransmisji danych z odbiornika GPS na zdalny serwer FTP, Logistyka, No. 6, pp. 1445-1453
 48. Konieczna J., 2010, „Zapotrzebowanie na dane katastralne w pracach kształtujących obszary wiejskie”., Czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” – „Ekonomia i Środowisko”, Vol. 38, No. 2, pp. 99-103
 49. Konieczny D., Kowalczyk C., 2010, Badanie wpływu zapisów w studium na ceny nieruchomości, Wycena, No. 4 (93), pp. 62-67
 50. Konieczny D., Kowalczyk C., 2010, Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy Kodeks cywilny, Wycena, No. 2 (91), pp. 23-28
 51. Konieczny D., Kowalczyk C., 2010, Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny, REJENT, No. 9 (233), pp. 93-104
 52. Kotlewski L., 2010, Wykorzystanie podejścia kosztowego, techniki elementów scalonych w wycenie nieruchomości- przykład operatu szacunkowego, Wycena, No. 4, pp. 113-129
 53. Kotlewski L., 2010, Wykorzystanie podejścia kosztowego, techniki szczegółowej w  wycenie nieruchomości- przykład operatu szacunkowego, Wycena, No. 3, pp. 10-15
 54. Kowalczyk K., Węglicki R., 2010, Analiza przydatności metod pomiaru szczegółów sytuacyjnych w technologii GPS RTK, Przegląd Geodezyjny, No. 9, pp. 3-9
 55. Kruk M., Mróz M., Rychter A., Kosakowski J., Szumiło M., Mleczko M., 2010, An interdisciplinary approach to the environmental and spatial information system built for coastal waters Vistula Lagoon case study, Geoinformatica Polonica,, No. 10, pp. 65-74
 56. Kuczyńska J., Pająk K., Pająk P., 2010, Prace geodezyjne przy obsłudze bezwykopowej technologii budowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu metodą mikrotunelingu, Przegląd Geodezyjny, No. 11, pp. 15-17
 57. Lisachenko V., Zanimonskiy Y., Yampolski Y., Wielgosz P., 2010, Investigations of Total Electron Content Variations in the Ionosphere above the Antarctic Peninsula, Radio Physics and Radio Astronomy, Vol. 1, No. 2, pp. 123-147
 58. Lewandowicz E., 2010, Algebraiczne przekształcenia danych topologicznych mapy ewidencyjnej, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 5 (41), pp. 79-86
 59. Łyszkowicz A., 2010, Accuracy evaluation of the successive campaigns of the precise levelling in Poland, Technical Sciences, Vol. 13, No. , pp. 165-180
 60. Łyszkowicz A., 2010, Quasigeoid for the area of Poland computed by least squares collocation, Technical Sciences, Vol. 13, pp. 147-164
 61. Łyszkowicz A., 2010, Refined astrogravimetric geoid in Poland – cześć I, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 4, No. 1, pp. 57-67
 62. Łyszkowicz A., 2010, Refined astrogravimetric geoid in Poland – cześć II, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 4, No. 2, pp. 63-73
 63. Miałdun J., 2010, Wpływ terenowej wielkości piksela i szumu impulsowego na wymiar fraktalny obrazów roślinności przybrzeżnej jeziora Łuknajno, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 21, pp. 257-266
 64. Miałdun J., 2010, Wymiar fraktalny fragmentów zdjęć lotniczych strefy przybrzeżnej Jeziora Mikołajskiego, Śniardw i Łuknajna, współautor , Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 21, pp. 267-279
 65. Muczyński A., 2010, Koncepcja funkcjonowania społecznych zasobów mieszkań czynszowych, Wycena, No. 3, pp. 47-53
 66. Muczyński A., 2010, Metodyka wspomagania procesu prywatyzacji w zasobach lokalowych gminy miejskiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy, No. 97, pp. 48-65
 67. Muczyński A., 2010, Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum UM, Vol. 9, No. 4, pp. 73-84
 68. Muczyński A., 2010, Przemieszczenia najemców mieszkań komunalnych jako instrument gospodarowania gminnymi zasobami lokalowymi, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 131-148
 69. Muczyński A., 2010, Przykład operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej (usługowej) położonej w Olsztynie przy ulicy Barczewskiego 18/15, Wycena, No. 1, pp. 45-58
 70. Muczyński A., 2010, Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi, Wycena, No. 1, pp. 15-21
 71. Muczyński A., Deptuła A., 2010, Zastosowanie metody analizy TOWS/SWOT                            w zarządzaniu nieruchomościami, Zarządzanie i Edukacja. Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, No. 72/73, pp. 49-68
 72. Nowak A., Senetra A., 2010, Wpływ cech taksacyjnych na wartość rynkową drzewostanów przy zastosowaniu techniki wskaźnikowe, Wycena, Vol. 93, No. 4, pp. 34-48
 73. Nowak-Rząsa M., 2010, Wycena drzew na terenach zurbanizowanych, Wycena, No. 4, pp. 117-124
 74. Nowak-Rząsa M., 2010, Zadrzewienia śródpolne jako cenny element krajobrazów rolniczych, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 9(4), pp. 99-106
 75. Oszczak B., Kondratowicz S., 2010, Kontroler dwuczęstotliwościowego odbiornika GNSS, Logistyka, No. 6, pp. 2595-2600
 76. Oszczak B., Ochodek R., 2010, Wykorzystanie satelitarnych metod pomiarów i technologii GSM/GPRS w precyzyjnym pozycjonowaniu pojazdu ATV, Logistyka, No. 6, pp. 1445-1453
 77. Oszczak B., Wardziejewski M., Klockowski T., 2010, Analiza dokładności pozycjonowania przy użyciu  systemu EGNOS i serwisów ASG–EUPOS w aspekcie możliwości wykorzystania w transporcie drogowym, Logistyka, No. 6, pp. 2611-2618
 78. Packa A., Lewandowicz E., 2010, Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 6 (42), pp. 101-107
 79. Parzyński Z., Falkowski P., Uchański J., 2010, Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 1 (37), pp. 47-62
 80. Parzyński Z., Radzio W., 2010, Analiza porównawcza modelu  danych ewidencji gruntów i budynków z modelem katastru FIG, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 1 (37), pp. 111-124
 81. Pawlewicz K., 2010, Rola zalesień w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XII, No. 3, pp. 312-316
 82. Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Analiza koncentracji i lokalizacji jako metoda wyznaczania obszarów do zalesiania w planowaniu rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Jonowo, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, No. 31, pp. 233-244
 83. Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, No. 83, pp. 71-80
 84. Podciborski T., Trystuła A., 2010, Propozycja metody oceny stanu ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego, Wieś i Rolnictwo, No. 2, pp. 82 – 95
 85. Podciborski T., Trystuła A., 2010, Wykorzystanie systemu GIS do oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich , Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, No. 13, pp. 167-175
 86. Popielarczyk D., 2010, Zastosowanie nawigacyjnego odbiornika GPS w lokalizacji obiektów na dnie śródlądowych zbiorników wodnych, Logistyka, No. 6, pp. 2791-2800
 87. Popielarczyk D., 2010, Zastosowanie satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS oraz współczesnych technik hydroakustycznych w bezpiecznej nawigacji śródlądowej, Logistyka, No. 6, pp. 2779-2790
 88. Renigier-Biłozor M., 2010, Supplementing incomplete databases on the real estate market with the use of the rough set theory, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 3, No. 9, pp. 107-115
 89. Renigier-Biłozor M., Banaszek A., 2010, Specyfika wybranych form gospodarowania nieruchomościami na przykładzie zasobu PKP S.A. w Olsztynie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 73-86
 90. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., 2010, Analiza zmian form użytkowania gruntów w Olsztynie w latach 1999 - 2009, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum,Vol. 2, No. 9, pp. 101-112
 91. Renigier-Biłozor M., Gobczyński K., 2010, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii  w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce na tle innych krajów – część I, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 4, No. 9, pp. 107-119
 92. Renigier-Biłozor M., Piechna A., 2010, Wyzwania marketingu terytorialnego a kreowanie tożsamości miast w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, Vol. 2, No. 9, pp. 173-190
 93. Rostek J., Senetra A., Szczepańska  ., 2010, Możliwości wykorzystania GIS do oceny wpływu terenów zieleni na wartość nieruchomości mieszkalnych na przykładzie Olsztyna, Wycena, No. 2(91), pp. 85-92
 94. Rudnicki R., 2010, Aquisition of European Union funds by agricultural holdings and differences in the spatial structure of farming in Poland, Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Studia Regionalia, Vol. 27, No. 2, pp. 79-93
 95. Rudnicki R., 2010, Gospodarstwa rolne jako beneficjenci programów pomocowych dla rolnictwa w latach 2004-2006 – poziom i struktura aktywności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XII, No. 3, pp. 330-335
 96. Rudnicki R., 2010, Spatial differences in the level of absorption of Common Agricultural Policy funds by agricultural holdings in Poland over the years 2004-2006, Problems of word agriculture, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, Vol. 10, No. 3, pp. 78-87
 97. Rudnicki R., Głębocki B., Hoffmann H., 2010, Poziom absorpcji oraz kierunki rozdysponowania funduszy Wspólnej Polityki Rolnej pozyskanych przez gospodarstwa rolne w Polsce w 2008 r., Studia Obszarów Wiejskich, Vol. XXIV, pp. 12-42
 98. Sawicki P., Tomaszewski T., 2010, Ocena wybranych programów typu freeware  do modelowania 3D obiektów bliskiego zasięgu., Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 21, pp. 363-374
 99. Senetra A., 2010, Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa, Problemy Rozwoju Miast, Vol. 24, No. 4, pp. 66-72
 100. Senetra A., 2010, Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 9, No. 2, pp. 213-223
 101. Shagimuratov I., Karpov I., Krankowski A., Zakharenkova I., 2010, The Spatial-temporal Wave-like TEC Variations Associated With Poincare Waves, Advances in Geosciences, Vol. 27, pp. 55-67
 102. Sujkowski Z., 2010, Analiza kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, Wycena, No. 1, pp. 38-45
 103. Sujkowski Z., 2010, Opracowanie procedury związanej z przejmowaniem nieruchomości wspólnych do zarządzania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 149-160
 104. Templin T., Popielarczyk D., 2010, Zastosowanie satelitarnych technik pomiarowych GNSS w procesie rejestracji danych o zdarzeniach drogowych i ich dystrybucji z wykorzystaniem standardów OGC, Logistyka, No. 6, pp. 3503-3512
 105. Trystuła A., 2010, Mapa hydrograficzna jako źródło danych systemu informacji przestrzennej do wykonania oceny wpływu scaleń na środowisko przyrodnicze”. , Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, No. 1, pp. 99 – 110
 106. Tyszko A., Popielarczyk D., Kaźmierczak R., Oszczak S., 2010, Analiza działania systemu ASG-EUPOS w warunkach dynamicznych, Logistyka, No. 6, pp. 3503-3512
 107. Uradzińsk M., Kim D., Langley R., 2010, The Usefulness of Internet-based (Ntrip) RTK for Precise Navigation, Biuletyn Wojskowej Akademi Technicznej, No. 2, pp. 197-209
 108. Uradziński M., Doskocz A., 2010, Initial Analysis of the Accuracy of Position Determination Using ASG-EUPOS NAVGEO (RTK VRS) Service, Geomatics and Environmental Engineering, Vol. 4, No. 4 (10), pp. 113-118
 109. Walacik M., Źróbek S., 2010, The procedures of land acquisition for public roads construction – similarities and differences on the example of selected countries, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 4, No. 9, pp. 129-142
 110. Wiśniewski R., 2010,  Identification of Nonstationarity Type in Time Series of Land Property Prices in Poland, STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI, Vol. 18, No. 1, pp. 33-47
 111. Zwirowicz K., 2010, Aktualność danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wyceny nieruchomości, Wycena, No. 2, pp. 22-31
 112. Zwirowicz K., 2010, Ocena skuteczności ewidencji gruntów i budynków, Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarium, No. 9(2), pp. 31 - 42
 113. Zwirowicz K., 2010, Ocena skuteczności funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków z punktu widzenia wyceny nieruchomości, Wycena, No. 3, pp. 38 – 47
 114. Zwirowicz K., 2010, Propozycja zasad racjonalnego funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków, Przegląd Geodezyjny, No. 12, pp. 4-9
 115. Zwirowicz K., 2010, Rachunek ekonomiczny modernizacji ewidencji gruntów i budynków. , Przegląd Geodezyjny, No. 3, pp. 3-8
 116. Zwirowicz K., 2010, Wykorzystywanie ewidencji gruntów i budynków w działaniach związanych z użytkowaniem ziemi., Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 9(2), pp. 171 – 180
 117. Zwirowicz K., 2010, Zakres analizy warunków funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu., Przegląd Geodezyjny, No. 10, pp. 11 – 16, (6)
 118. Zwirowicz-Rutkowska A., 2010, Ocena korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z budowy infrastruktury informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 5 (41), pp. 139-147
 119. Zwirowicz-Rutkowska A., Nogalski D., Banaś S., 2010, Wybrane problemy implementacji infrastruktur informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, Vol. VIII, No. 5 (41), pp. 149-158
 120. Źróbek R., 2010, Some problems of compulsory acquisition of land for public purposes, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 9, No. 4, pp. 151-159
 121. Źróbek R., 2010, Zasady gospodarki nieruchomościami z uwzględnieniem jej podstaw informacyjnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 18, No. 2, pp. 7-16
 122. Źróbek R., Struzik A., 2010, Metody oceny opłacalności publicznych projektów inwestycyjnych, Przegląd Geodezyjny, No. 2, pp. 7-14
 123. Źróbek R., 2010, Doroczne spotkanie Komisji 7 FIG, Przegląd Geodezyjny, No. 12, pp. 28
 124. Źróbek S., Źróbek-Różańska A., 2010, Szanse regionalnego wzrostu gospodarczego na tle strategii zaopatrzeniowo – handlowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (na przykładzie woj. warmińsko – mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, Vol. 1, No. 9, pp. 149-165
 125. Żero B., 2010, Technologie projektowania GIS i możliwości narzędzi projektowych, Geodeta, No. 7 (182), pp. 40-44

2009

 1. Bakuła M., Pelc-Mieczkowska R., Marchewicz  ., 2009, RTK positioning under trees, Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 19-28
 2. Banaszek A., Banaszek S., 2009, Wpływ warunków umowy najmu na wartość bieżącą czynszu, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 4, pp. 17-23
 3. Banaszek A., Banaszek S., Żarnowski A., 2009, Technologia opracowywania rastrowych map turystycznych z danymi opisowymi obiektów, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, pp. 15-24
 4. Baryła R., Oszczak  ., Wielgosz P., Koczot B., 2009, Koncepcja wykorzystania technologii GPS do badań deformacji powierzchni Ziemi na trenach miejskich, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej., Vol. 129, No. 54, pp. 9-18
 5. Baryła R., Paziewski J., Oszczak S., Wielgosz P., 2009, Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS - wyniki z pięciu kampanii pomiarowych, w: XXI jsg geodezja i geoinformatyka XXI wieku., Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej., Vol. 129, No. 54, pp. 3-8
 6. Bełej M., 2009, Optymalizacja wartości nieruchomości na przykładzie publicznych zasobów nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 17, No. 4, pp. 57-68
 7. Bełej M., Gulmontowicz P., 2009, Analiza wpływu prac termomodernizacyjnych na wartość rynkową lokali mieszkalnych w zasobach wielorodzinnych, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 3, No. 8, pp. 49-64
 8. Bełej M., Walacik M., 2009, Ewolucja procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych inwestycje drogowe a zasada równowagi stron, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Vol. 17, No. 1, pp. 81-92
 9. Błaszczak-Bąk W., Janowski A., 2009, Proposed technology of LIDAR data processing to build DTM., Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 29-38
 10. Cellmer A., Źróbek R., 2009, Rewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna., Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 3, pp. 19-27
 11. Cellmer R., 2009, Określanie przestrzennego zasięgu rynku lokalnego nieruchomości, Wycena, Vol. 88, No. 4, pp. 25-30
 12. Cellmer S., 2009, Proposal for new strategy in precise positioning. , Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 77-85
 13. Chojka A., 2009, Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, pp. 47-58
 14. Chojka A., 2009, Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Roczniki Geomatyki, Vol. VII, No. 5 (35), pp. 25-39
 15. Chojka A., Pachelski W., Parzyński Z., Zwirowicz A., 2009, Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej: propozycje programowe, Roczniki Geomatyki, Vol. VII, No. 3 (33), pp. 103-116
 16. Chojka A., Zwirowicz A., 2009, Aspekty implementacyjne schematów aplikacyjnych, Roczniki Geomatyki, Vol. VII, No. 4 (34), pp. 007-15
 17. Cymerman R., 2009, Problemy odrolniania i odlesiania gruntów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, No. 576, pp. 3-10
 18. Cymerman R., Kil J., 2009, Nowe zasady odrolniania gruntów rolnych w miastach, Wycena, No. 1, pp. 1-4
 19. Cymerman R., Kryszk H., 2009, Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.30), Wycena, No. 1, pp. 64-74
 20. Cymerman R., Kryszk H., 2009, Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.31), Wycena, No. 2, pp. 64-76
 21. Cymerman R., Kryszk H., 2009, Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.32), Wycena, No. 3, pp. 48-55,
 22. Cymerman R., Kryszk H., 2009, Przygotowanie do egzaminu państwowego (Cz.33), Wycena, No. 4, pp. 54-62
 23. Doskocz A., Litynskyj V., Tarnavskyj V., 2009, Оцінювання точності великомасштабних цифрових карт, Cyчacнi дocягнeння гeoдeзичнoї нayки тa виpoбництвa” (National University „Lviv Polytechnic"), No. 1 (17), pp. 222-230
 24. Duchnowski R., 2009, Geodetic application of R-estimation-levelling network examples, Technical Sciences, No. 12, pp. 135-144
 25. Górski J., 2009, Ogólnodostępne mapy powiatów jako środek przekazu informacji o infrastrukturze społecznej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, pp. 99-107
 26. Hejbudzka K., 2009, Porównanie dokładności wyznaczenia odległości uzyskanych z pomiaru naziemnym skanerem laserowym w zależności od metod obserwacji i opracowania wyników, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pp. 143-151
 27. Hejbudzka K., Kamiński W., 2009, Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Leica ScanStation w pomiarach inwentaryzacyjnych na przykładzie kopuły sferycznej, Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 145-152
 28. Jędryczka R., 2009, CityGML w świetle interoperacyjności trójwymiarowych danych geoprzestrzennych, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 20, pp. 161-170
 29. Kamiński W., 2009, Analysis of the accuracy of estimation results obtained by the method of least absolute deviations., Allgemeine Vermessung Narchrichten, No. 4, pp. 158-163
 30. Kamiński W., 2009, Properties and analysis of the accuracy of estimation results obtained by the DiSTFA method in monitoring displacements and strains, Geodesy and Cartography, No. 2, pp. 37-50
 31. Kowalczyk K., 2009, Dane niwelacyjne w badaniu pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 8 (1), pp. 31-44
 32. Kowalczyk K., 2009, Interpolacja ruchów pionowych skorupy ziemskiej z użyciem programu Surfer 8.0, Geodeta, No. 8(17), pp. 54-58
 33. Kowalczyk K., Bednarczyk M., 2009, Relational database of three precise leveling campaigns in Poland , Technical Sciences, No. 12, pp. 145-164
 34. Kowalczyk K., Kuczyńska J., 2009, Application of mirrorless total stations for small architectural objects documentation, Reports on Geodesy, No. 2 (87), pp. 177-185
 35. Kubiak M., Kuryj J., 2009, Wartość rynkowa jako kategoria obiektywizująca, Wycena, No. 2, pp. 19-28
 36. Kuczyńska J., 2009, Aspekty harmonizacji i integracji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA, Roczniki Geomatyki, Vol. VII, No. 4 (34), pp. 57-66
 37. Kuryj J., Kuryj O., 2009, Atrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na przykładzie miasta Olsztyn, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 2, pp. 29-40
 38. Lewandowicz E., 2009, Dane katastralne jako baza do rozbudowy modelu sieci drogowej, Roczniki Geomatyki, Vol. VII, No. 5 (35), pp. 97-102
 39. Lewandowicz E., 2009, Drzewa grafowe w analizach dostępności, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, pp. 269-277
 40. Łyszkowicz A., 2009, Assessment of accuracy of EGM08 model over the area of Poland, Technical Sciences, Vol. 12, pp. 118-134
 41. Łyszkowicz A., 2009, Globalna super geoida EGM80, Geodeta, No. 6 (169), pp. 26-28
 42. Łyszkowicz A., 2009, Oszacowanie dokładności quasi-geoidy z modelu EGM08 na obszarze Polski, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 8 (4), pp. 39-47
 43. Miałdun J., 2009, Fotogrametryczne określenie przemieszczeń gruntu w trakcie laboratoryjnego eksperymentu geotechnicznego, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 19, pp. 287-298
 44. Mroczkowski K., 2009, Determining deformation on the road surface. , Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 277-282
 45. Mroczkowski K., 2009, Rheological models applied in determining deformation of the surface. , Reports on Geodesy, Vol. 2, No. 87, pp. 271-276
 46. Mróz M., Mleczko M., 2009, Techniczne i formalne aspekty budowy bazy wzorców do teledetekcyjnej kontroli wniosków o płatności obszarowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 20, pp. 295-306
 47. Muczyński A., 2009, Analiza rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie nieruchomościami, Wycena, No. 4, pp. 30-38
 48. Muczyński A., 2009, Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 4, pp. 5-15
 49. Muczyński A., 2009, System zarządzania nieruchomościami w świetle teorii i praktyki, Zarządzanie i Edukacja. Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Vol. 66/67, pp. 73-89
 50. Muczyński A., 2009, Metodyka wspomagania gospodarki remontowej w gminnych zasobach lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 17, No. 3, pp. 69-82
 51. Muczyński A., Mrozik A., 2009, Klasyfikacja zasobów budynkowych gminy metodą analizy skupień, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 17, No. 4, pp. 23-35
 52. Nowak-Rząsa M., 2009, Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, Nauka Przyroda Technologie, Vol. 3, No. 1, pp. 1-5
 53. Pająk K., 2009, Analysis of compilation technology of Digital Terrain Model based on satellite, tacheometric and photogrammetric data, Technical Sciences, Vol. 12, pp. 165-180
 54. Pająk K., 2009, Digital Terrain Model comparison based on the direct satellite measurement and direct tacheometric measurement, Reports on Geodesy, No. 2 (87), pp. 301-308
 55. Popielarczyk D., Templin T., 2009, Inventory taking of the upper water reservoir  in pumped-storage power station in Żydowo using classical land survey methods and integrated hydroacoustic and global navigation satellite systems (GNSS), Reports on Geodesy, Vol. 87, No. 2, pp. 325-335
 56. Prószyński W., Parzyński Z., 2009,  Network robustness measures based on responses, Reports on Geodesy, No. 2 (87), pp. 343-352
 57. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., 2009, Alternatywna procedura ustalania współczynników „wagowych” cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 3, No. 8, pp. 29-39
 58. Renigier-Biłozor M., Biłozor A., 2009, Procedura określania istotności wpływu atrybutów nieruchomości z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych, Przegląd Geodezyjny, No. 6, pp. 3-7
 59. Rudnicki R., 2009, Aktywność gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania funduszy UE a poziom rozwoju rolnictwa – analiza przestrzenna według danych z biur powiatowych ARiMR, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Vol. 7, No. XXII, pp. 120-132
 60. Rudnicki R., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne aktywności gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006”, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XI, No. 5, pp. 271-277
 61. Rudnicki R., Dubownik A., 2009, Spatial diversification of farmers’ activiti in absorption of EU funds in Wielkopolska province in the years 2004-2006, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. XI, No. 6, pp. 21-26
 62. Sawicki P., Zwolenik S., Grabowski S., 2009, Rekonstrukcja scen termalnych w autorskim programie Vision Plus 3D, Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji i Kartografii, Vol. 20, pp. 377-386
 63. Senetra A., Jacek R., 2009, Możliwości wykorzystania GIS w procesie szacowania nieruchomości. Mapa wartości krajobrazowych, Wycena, Vol. 89, No. 4, pp. 1-10
 64. Sienkiewicz M., 2009, Bezpieczniej na wodzie, Geodeta, No. 2 (165), pp. 54-56
 65. Sienkiewicz M., 2009, Możliwości wykorzystania mobilnych technologii do pozyskiwania geo- danych w czasie rzeczywistym z pomiarów geodezyjnych, Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum, No. 8 (3), pp. 3-12
 66. Struzik A., Źróbek R., 2009, Efektywność w gospodarowaniu publicznymi zasobami nieruchomości. Specyfika gospodarowania zasobami nieruchomości stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Geodezyjny, No. 9, pp. 3-8
 67. Sujkowski Z., 2009, Analiza zarządzania obiektami szpitalnymi w Polsce, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety., Vol. 17, No. 4, pp. 45-58
 68. Sujkowski Z., 2009, Problematyka zarządzania nieruchomościami o funkcji szpitalnej, Wycena, No. 2, pp. 29-33
 69. Sujkowski Z., 2009, Specyfika zarządzania nieruchomością szkolną, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 3, pp. 65-73
 70. Sujkowski Z., 2009, Zarządzanie publiczne w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wycena, No. 4, pp. 22-27
 71. Szczepańska A., 2009, Metoda korygowania ceny średniej – co w przypadku niekorzystnego układu cech nieruchomości o cenie maksymalnej i minimalnej?, Wycena, No. 1(86), pp. 45-58
 72. Szczepańska A., 2009, Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, Wycena, No. 1(86), pp. 29-46
 73. Szczepańska A., 2009, Operat szacunkowy nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, Wycena, No. 2(87), pp. 8-10
 74. Trystuła A., 2009, Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej do wykonania oceny wpływu scaleń gruntów na środowisko przyrodnicze. , Ekonomia i Środowisko, No. 2, pp. 71-81
 75. Wiśniewski R., 2009, Ekonometryczne modelowanie wykorzystania zasobów nieruchomości, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 2, pp. 41-55
 76. Wiśniewski Z., 2009, Msplit estimation. Part II: Squared Msplit estimation. Numerical examples.  , Geodesy and Cartography, Vol. 1, No. 58, pp. 23-48
 77. Wiśniewski Z., 2009, Msplitestimation. Part I: Theoretical foundation, Geodesy and Cartography, Vol. 1, No. 58, pp. 3-21
 78. Zwirowicz A., 2009, Testowanie zgodności wyrobów z normami serii ISO 19100 oraz oznaczanie znakiem zgodności PN, Roczniki Geomatyki, No. 4 (34), pp. 77-83
 79. Zwirowicz K., 2009, Propozycja zestawu danych ewidencyjnych jako składnika SDI na poziomie lokalnym, Przegląd Geodezyjny, No. 4, pp. 3 – 5
 80. Zwirowicz K., 2009, Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, No. 8(4), pp. 51-61
 81. Źróbek R., 2009, Teoretyczne i metodyczne aspekty określania wartości zużycia łącznego nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Journal of the Polish Real Estate Scientific Socjety, Vol. 17, No. 1, pp. 81-93
 82. Źróbek R., 2009, Zużycie funkcjonalne w szacowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, Wycena, No. 3, pp. 1-7
 83. Źróbek S., 2009, Market value and cost value in valuation theory and practice, Geomatics and Environmental Engineering, No. 4, pp. 87-94
 84. Źróbek S., 2009, Różne koncepcje wartości nieruchomości, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Administratio Locorum, Vol. 8, No. 2, pp. 5-13
 85. Źróbek S., 2009, Wartości inne niż wartość rynkowa, Wycena , Vol. 86, No. 1, pp. 5-8
 86. Źróbek S., 2009, Wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa w aspekcie wyceny dla potrzeb banków i instytucji finansowych, Rzeczoznawca Majątkowy, Vol. 63, No. 3, pp. 35-39