Oferta kształcenia 2019/2020

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (do 31.12.2014 roku Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) położony jest w najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce - Kortowie. W realizacji procesu dydaktycznego wykorzystuje nowoczesne metody nauczania dysponując wysokiej jakości sprzętem pomiarowym (m. in. GPS, Total Station, fotogrametryczne kamery cyfrowe) oraz sprzętem komputerowym. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i profesjonalnie zorganizowanych pracowniach komputerowych. Zajęcia realizują znani w Polsce i na świecie nauczyciele akademiccy, specjaliści z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej.

Organem przeprowadzającym rekrutację na Wydziale, tj. postępowanie kwalifikacyjne są komisje rekrutacyjne powoływane na wniosek Dziekana.

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Oferta kształcenia na studiach stacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówSpecjalność
IKIERUNEK BUDOWNICTWO B (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz opis)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)
Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)
Inżynieria drogowa (zobacz opis)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK) (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Zdalne systemy pomiarowe (zobacz opis)
Geodesy and Geoinformatics (zobacz opis)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.Geodezja gospodarcza (zobacz opis)
Geodezja i nawigacja satelitarna * (zobacz opis)
Geodesy and Satellite Navigation (język angielski)
koordynator: dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, Instytut Geodezji, tel. 89 523 47 31
e-mail: dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl
Kataster nieruchomości (zobacz opis)
Geodezja i Technologie Informatyczne (zobacz opis)
Gospodarka nieruchomościami (zobacz opis)

Geodesy and Geoinformatics (zobacz opis)
koordynator: dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, Instytut Geodezji, tel. 89 523 47 31
e-mail: dariusz.popielarczyk@uwm.edu.pl

IIIKIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA (GP) (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Doradztwo na rynku nieruchomości (zobacz opis)
Planowanie i inżynieria przestrzenna (zobacz opis)
Urbanistyka  (zobacz opis)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami (zobacz opis)
Zarządzanie Przestrzenią  (zobacz opis)
IVKIERUNEK INŻYNIERIA INFORMACJI (II) (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Analityk Informacji Biznesowych  (zobacz opis)
Inżynieria Informacji Transportowej  (zobacz opis)
Wywiad Geoinformacyjny  (zobacz opis)
VKIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IŚ)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Inżynieria komunalna
EnvironmentalEngineering  (oferta w języku angielskim)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.inżynieria sanitarna i wodna
inżynieria ekologiczna
Environmental Biotechnology (oferta w języku angielskim)
Process Engineering and Environmental Protection (oferta w języku angielskim)
Biotechnology (oferta w języku angielskim)
VIKIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
Astudia I-go stopnia - licencjackie6 sem.Turystyka i rekreacja
Bstudia II-go stopnia - magisterskie4 sem.Turystyka i rekreacja

 

* - na kierunku geodezja i kartografia – studia mogą być realizowane w ramach ścieżki programowej, prowadzonej w języku obcym.
 

Oferta kształcenia na studiach niestacjonarnych

Stopień kształcenia i czas trwania studiówSpecjalność
IKIERUNEK BUDOWNICTWO (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Budownictwo (zobacz opis)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.Budowle i konstrukcje inżynierskie (zobacz opis)
Budownictwo energooszczędne (zobacz opis)
Inżynieria drogowa (zobacz opis)
IIKIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GK) (zobacz opis)
Astudia I-go stopnia - inżynierskie7 sem.Geodezja i geoinformatyka (zobacz opis)
Geodezja i szacowanie nieruchomości (zobacz opis)
Bstudia II-go stopnia - magisterskie3 sem.Geodezja inżynieryjna (zobacz opis)
Gospodarka nieruchomościami (zobacz opis)
IIIKIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Bstudia II-go stopnia - magisterskie4 sem.Inżynieria sanitarna i wodna

 

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 NA WYDZIALE GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ODBĘDZIE SIĘ W PONIŻSZYCH TERMINACH:

W czerwcu 2018 roku na studia:

  • pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku: geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna.

W lutym 2019 roku na studia:

  • drugiego stopnia stacjonarne na kierunku: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna
  • drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku budownictwo.