Praca dyplomowa

Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej
obowiązują od stycznia 2020

Praca magisterska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca inżynierska

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Praca licencjacka

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski

Wzór strony tytułowej i abstraktu

Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Opis koperty

nazwy anglojęzyczne jednostek

 

 



Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

Informujemy, że student ma prawo zaproponować własny temat zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi. Aprobata nowego tematu wymaga zgody Prodziekana ds. kierunku geodezja i kartografia dra hab. inż. Dariusza Popielarczyka, prof. UWM ( studenci kierunku GiK), Prodziekana ds. kierunku gospodarka przestrzenna i inżynieria informacji dra inż. Marka Ogryzka (studenci Kierunku GP i InI) oraz Prodziekana ds. kierunku budownictwo dra inż. Jacka Zabielskiego (studenci kierunku B).

Zmiana tematu pracy

"Instrukcja postępowania"

1) Złożenie podania z prośbą o zmianę tematu pracy wraz z aprobatą promotora, ewentualnie dyrektora/kierownika Jednostki do Centrum Spraw Studenckich  (CSS) p.12.
2) Odbiór podania z CSS.
3) Dostarczenie podania wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia zmiany tematu pracy do koordynatora ds. prac dyplomowych w jednostce organizacyjnej.
4) Zatwierdzenie przez koordynatora ds. prac dyplomowych zmian w systemie USOS.
5) Akceptacja tematu na Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Decyzja Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie:  sposobu wyboru przez dyplomanta opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej.

Decyzja Nr 10/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany decyzji Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA STACJONARNE

Obrony w 2021 roku

Studia stacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IB

   pdf
B

pdf
B

IGpdf  
GiK   
pdf  pdf  
GiK   GiK ang  
IGiK  pdf       pdf
GiK          GP

   pdf    pdf    pdf
GiK   GiK
ang   GP

IIPiN  pdf       pdf
GiK         GP
   pdf      pdf
GiK        GP
IGiGNpdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
pdf   pdf   pdf
GiK     GP      B

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - STUDIA NIESTACJONARNE

obrony w 2021 roku

Studia niestacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IB   pdf
 B
   pdf      pdf
GiK         B
IG    pdf  
   GiK   
 pdf  
GiK   
IGiK       pdf      
      GiK         
   pdf      
GiK       
IIPiN   pdf    
GiK   
pdf    
GiK  
IGiGN    pdf      pdf
GiK          B
pdf     
GiK          

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Studia stacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IB

    pdf          pdf
GiK            B

    pdf        pdf
GiK           B
IGpdf  
GiK   
pdf  
GiK   
IGiK  pdf       pdf
GiK          GP

   pdf       pdf
GiK          GP

IIPiN  pdf       pdf
GiK         GP
   pdf      pdf
GiK        GP
IGiGNpdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
pdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
MOEpdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
pdf   pdf   pdf
GiK     GP      B

 

Studia niestacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IB   pdf       pdf
GiK          B
   pdf       pdf
GiK          B
IG  pdf  
GiK   
  pdf  
GiK   
IGiK   pdf       pdf
GiK          GP
  pdf       pdf
GiK          GP
IIPiN   pdf     pdf
GiK      GP
   pdf     pdf
GiK      GP
IGiGN    pdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
pdf   pdf  
GiK     GP     
MOEpdf   pdf  
GiK     GP     
   pdf   pdf   pdf
GiK     GP      B
 
(stan na:  15.11.2018)

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Informujemy, że student ma prawo zaproponować własny temat zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi. Aprobata nowego tematu wymaga zgody Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Ady Wolny

Zmiana tematu pracy

"Instrukcja postępowania"

1) Złożenie podania z prośbą o zmianę tematu pracy wraz z aprobatą promotora, ewentualnie dyrektora/kierownika Jednostki do Centrum Nauki i Kształcenia, p.15.
2) Odbiór podania z CNiK.
3) Dostarczenie podania wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia zmiany tematu pracy do koordynatora ds. prac dyplomowych w jednostce organizacyjnej.
4) Zatwierdzenie przez koordynatora ds. prac dyplomowych zmian w systemie USOS.
5) Akceptacja tematu na komisji ds. kształcenia.

Studia stacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IBpdfpdf
IGpdfpdf   pdf
PL      EN
IGiKpdfpdf

pdf     pdf    pdf
GiK    GiK-EN     GP

KGNiRRpdfpdfpdf     pdf
GiK      GP
KZNpdfpdfpdf    pdf
GiK      GP

 

Studia niestacjonarnie
JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IBpdfpdf
IGpdfpdf
IGiKpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZNpdfpdf
(stan na:  21.03.2018)

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IBpdfpdf
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZNpdfpdf
KAGiKpdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na: prace inż. 08.12.2016, prace mgr 26.04.2017)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2017/2018

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskie i magisterskie
IBpdfpdf
IGpdf
KGNiRRpdf
KZNpdf
KAGiKpdf
KGSpdf
KGSiNpdf
KPiIPpdf
KFiTpdf
(stan na: prace inż. 08.12.2016, prace mgr 26.04.2017)
 



Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IB/ZBOiFBpdfpdf
IB/ZGIBDpdfpdf
IB/ZIMiPBpdfpdf
IB/ZMiKBpdfpdf
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZNpdfpdf
KAGiK (dawna KKiZP)pdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na: prace inż. 10.12.2015, godz. 10.00; prace mgr 06.05.2016 godz. 13:00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2015/2016

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskie i magisterskie
IB/ZBOiFBpdf pdf
IB/ZGIBDpdf pdf
IB/ZIMiPBpdf pdf
IB/ZMiKBpdf pdf
IGpdf
KGNiRRpdf
KZNpdf
KAGiKpdf
KGSpdf
KGSiNpdf
KPiIPpdf
KFiTpdf
(stan na 11.12.2015, godz. 11.00)
(Budownictwo prace mgr 06.05.2016 godz. 13:00)



Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiG (Katedra zlikwidowana z dniem 31.12.015)pdf-
KGNiRRpdfpdf
KZN-pdf
KAGiK (dawna KKiZP)pdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 27.05.2015, godz. 14.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2015/2016

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2015/2016 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskie i magisterskie
IGpdf
KAiGpdf
KGNiRRpdf
KZNpdf
KKiZPpdf
KGSpdf
KGSiNpdf
KPiIPpdf
KFiTpdf
(stan na 22.11.13, godz. 15.00)

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZNpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 08.04.2014, godz. 10.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2014/2015 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskie i magisterskie
IGpdf
KAiGpdf
KGNiRRpdf
KZNpdf
KKiZPpdf
KGSpdf
KGSiNpdf
KPiIPpdf
KFiTpdf
(stan na 22.11.13, godz. 15.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZNpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 10.12.12, godz. 15.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskie i magisterskie
IGpdf
KAiGpdf
KGNiRRpdf
KZNpdf
KKiZPpdf
KGSpdf
KGSiNpdf
KPiIPpdf
KFiTpdf
(stan na 10.12.12, godz. 15.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZN-pdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 09.05.12, godz. 12.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

 

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdf-
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 16.12.11, godz. 12.00)
 Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KZN-pdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 09.05.12, godz. 12.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdf-
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 16.12.11, godz. 12.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2012/2013

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2011/2012 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiG-pdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 21.05.11, godz. 21.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2011/2012

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2011/2012 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KAiG-pdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 22.12.10, godz. 13.30)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2011/2012

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2010/2011 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdfpdf
KGSiNpdfpdf
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 01.06.10, godz. 08.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2010/2011

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2010/2011 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdf-
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 13.12.09, godz. 11.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2010/2011

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2009/2010 - studia stacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf pdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdf-
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 15.06.09, godz. 15.13)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2009/2010

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2009/2010 - studia niestacjonarne

JednostkaPrace inżynierskiePrace magisterskie
IGpdfpdf
KGNiRRpdfpdf
KKiZPpdfpdf
KGSpdf-
KGSiNpdf-
KPiIPpdfpdf
KFiTpdfpdf
(stan na 04.12.08, godz. 12.00)
Limity prac dyplomowych w poszczególnych Jednostkach:
2009/2010

Zasady ogólne

 1. Praca dyplomowa może być inżynierska lub magisterska.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana nauczyciela kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
 3. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

Praca dyplomowa

 1. Studentowi przysługuje swobodny wybór nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pragnie wykonać pracę dyplomową, jednak w ramach limitu prac, które dziekan wyznacza danej jednostce organizacyjnej wydziału.
 2. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe i zawodowe studenta oraz możliwości jednostek dydaktycznych wydziału. W przypadku, gdy student jest pracownikiem zakładu pracy, można uwzględnić również potrzeby danego zakładu.
 3. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie tej pracy jest znaczący i możliwy do ustalenia.
 4. Praca dyplomowa powinna zawierać streszczenie w języku nowożytnym. Praca dyplomowa może być za zgodą dziekana napisana w jednym z języków kongresowych. Do takiej pracy należy dołączyć tłumaczenie na język polski.
 5. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową.

Rejestracja dyplomanta i wybór promotora

 1. Proces rejestracji dyplomanta i wybór promotora reguluje Decyzja Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie:  sposobu wyboru przez dyplomanta opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej.

Decyzja Nr 10/2018 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany decyzji Nr 32/2017 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2017 roku

Termin wyboru pracy dyplomowej

 • Wybór oraz tematy prac dyplomowych winny być ustalone i podane do wiadomości i wyboru przez studentów – po zatwierdzeniu przez radę instytutu lub katedry – nie później niż na 1,5 roku przed terminem ukończenia studiów, a na studiach zawodowych na 1 rok przed w/w terminem.

Termin złożenia pracy dyplomowej

 1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w formienie później niż do dnia:
  • oprawionego maszynopisu w 2 egzemplarzach,
  • elektronicznej na dysku CD lub DVD dołączonej do 1 z egzemplarzy maszynopisu,
  • 15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym;
  • 30 czerwca – na studiach kończących się w semestrze letnim.
 2. Dziekan, na wniosek nauczyciela kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie więcej niż o trzy miesiące, w przypadku:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem akademickiej służby zdrowia,
  2. niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do niezbędnych materiałów źródłowych, itp.),
  3. innych, szczególnie uzasadnionych przyczyn.

  Dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej

Wymagane dokumenty wg "nowego systemu - APD"

Osoby sprawdzające pracę dyplomową po 15 maja 2015 r. w systemie APD

Uprzejmie informuję, iż obowiązuje nowa procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych.

Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl

 Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie pok. nr 15  następujące dokumenty:

 1. 2 egzemplarze pracy magisterskiej/ inżynierskiej w twardych oprawach wydrukowane z APD ze znakiem wodnym, łącznie z dodatkową wersją elektroniczną, utrwaloną na płycie CD* przyklejoną do wewnętrznej strony okładki oraz z podpisem promotora pod płytą. Koperta, w której załączona jest płyta, musi być opisana zgodnie ze wzorem znajdującym się w wytycznych przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa); Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie oraz stronę tytułową w języku angielskim (proszę pamiętać o zamieszczeniu w pracy właściwej nazwy Wydziału)
 2. Przy pracy wspólnej 3 egzemplarze pracy magisterskiej/ inżynierskiej w twardych oprawach (w tym 2 egzemplarze z płytą CD-R* lub DVD-R* przyklejoną do wewnętrznej strony okładki oraz z podpisem promotora pod płytą)
 3. Wydrukowany ze strony UWM i podpisany formularz dotyczący śledzenia losów absolwentów http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1
 4. Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.
 5. Wydrukowany z APD i podpisany przez promotora 1 egzemplarz Raportu z badania pracy dyplomowej z systemu JSA.
 6. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. Koszt odpisu w jęz. ang. wynosi 40 zł. Osoby zainteresowane odpisem dyplomu w j. angielskim składają dodatkowo podanie z prośbą o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim. Opłatę należy wnosić na konto indywidualne studenta (do pobrania z systemu USOS, zakładka „moje studia” następnie „płatności") w tytule przelewu podać: opłata za dyplom, Imię i Nazwisko

*Na płycie CD musi być zapisana praca w pliku wygemnerowanym z systemu APD w formacie *.Pdf
(w przypadku pracy magisterskiej dodatkowo prezentacja), numery stron muszą być tożsame z wydrukiem!

Powyższe dokumenty (cały komplet !) należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”)

Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz.1634,  § 12, pkt 5.)

 

Ocena pracy dyplomowej

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy.
 2. Ocenę i opinię o pracy dyplomowej przedstawia recenzent powołany przez dziekana z grona nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 3. Dziekan może powołać na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.
 4. W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 5. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta, powołanego z grona osób uprawnionych.
 6. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan kieruje studenta na powtarzanie semestru.

Nie złożenie pracy dyplomowej

 1. Student, który uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdał wszystkie egzaminy objęte planem studiów oraz zaliczył przewidziane w tym planie praktyki, a nie złożył w określonym terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Szczegółowe warunki wznowienia studiów określa  regulamin studiów.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE do 31.12.2019

Praca dyplomowa

pdf

Załącznik nr 1 - Standard pracy dyplomowej

Załączniki 1 i 2 do Standardu - Wzór strony tytułowej i abstraktu

Załączniki 3 i 4 do Standardu - Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Projekt inżynierski

pdf

Załącznik nr 2 - Wytyczne przygotowania projektu inżynierskiego

Załączniki 1 i 2 do Wytycznych - Wzór strony tytułowej i abstraktu

Załączniki 3 i 4 do Wytycznych - Wzór strony tytułowej i abstraktu w języku angielskim

Opis koperty

 

 

Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej

OBOWIĄZUJE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Załącznik nr 1

OBOWIĄZUJE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Załącznik - Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej

OBOWIĄZUJE DO 31 WRZEŚNIA 2017 ROKU

 • Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej - formularz do uzupełnienia *.DOC
 • Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej - formularz do druku *.DOC

Zobacz