Rekrutacja studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone są w ramach działalności jednostek będących w strukturach wydziału. Zgodnie z zapisami regulaminu studiów podyplomowych – studia podyplomowe są w całości odpłatne, a w przypadku rezygnacji ze studiów wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Oferta studiów podyplomowych