spotkanie organizacyjne ze studentami I roku kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w dniu 19.10.2020 r. jest odwołane

Informujemy, że spotkanie organizacyjne ze studentami I roku kierunku I N Ż Y N I E R I A    Ś R O D O W I S K A zaplanowane na dzień 19.10.2020 r. jest odwołane.