Semestr zimowy 2020/21

 Studia Stacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

KIERUNEKHarmonogram zajęć realizowanych  w trybie stacjonarnym (na terenie uczelni)*

BUDOWNICTWO

pdf

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

pdf

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

INŻYNIERIA INFORMACJI

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

pdf

TURYSTYKA I REKREACJA

pdf

(stan na 23.09.2020 godz. 12.00)
harmonograam może ulec zmianie

!!! Ważne!!!
Wszystkie nieujęte w harmonogramie zajęcia realizowane sa w trybie ZDALNYM!
 

Studia Niestacjonarne Pierwszego i Drugiego Stopnia

KIERUNEKHarmonogram zjadów w trybie zdalnym oraz na terenie Uczelni

BUDOWNICTWO


pdf

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

pdf

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

wszystkie zajęcia realizowane w trybie ZDALNYM

 

(stan na 18.09.2020 godz. 10.00)
harmonograam może ulec zmianie