Studenci niepełnosprawni

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

dr inż Michał Łopata

WYDZIAŁOWY OPIEKUN
ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 dr inż. Michał Łopata

 Dyżury:
forma kontaktowa jak i zdalna,
w tym wypadku kod do Zespołu: i36okhs
(Microsoft Teams)

poniedziałki w godz. 13.00-14.00

e-mail: michal.lopata@uwm.edu.pl

 

Szczegółowe informacje dla studentów niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/bon/
 

Wypożyczalnia sprzętu

Niepełnosprawni studenci UWM mogą bezpłatnie wypożyczyć elektroniczne urządzenia przenośne. Warunkiem wypożyczenia dostępnego sprzętu jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji:
https://drive.google.com/file/d/0B45Rl0vF3CGFMTJjMmNjZDAtNGI0ZS00NGU5LWFhMzAtYTUyYTc1ODU0YWY2/view

Pobierz formularz wniosku. 

Asystent Studenta Niepełnosprawnego

W ramach Projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego UWM w Olsztynie” niepełnosprawni studenci mają możliwość ubiegania się o przyznanie Asystenta Studenta Niepełnosprawnego. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz formularz wniosku. 

 

 


Komisja ds. Równości Szans


Informujemy, że 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na naszej Uczelni - jako jednej z pierwszych w Polsce.

Funkcję przewodniczącej Komisji Rektor powierzył dr Kamili Naumowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele wszystkich wydziałów a także przedstawiciele studentów. Wydział Geoinżynierii reprezentuje dr inż. Michał Łopata.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:
- współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
- wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
- inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
- przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
- wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji:

http://zagiel.uwm.edu.pl/sites/default/files/u397/procedura_przeciwdzialania_dyskryminacji_uwm.pdf