Studia doktoranckie

WGIPB UWM w Olsztynie posiada pełnię praw akademickich. W ramach swojej działalności prowadzi nabór oraz kształcenie na studiach III-go stopnia umożliwiających uzyskanie po odbyciu 4-letnich, dziennych studiów doktoranckich stopnia naukowego doktora nauk technicznych z dyscypliny naukowej: Geodezja i Kartografia.

W powyższej dyscyplinie naukowej Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Realizowana tematyka studiów doktoranckich

  • systemy informacji przestrzennej;
  • geodezja inżynieryjna i satelitarna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • fotogrametria i kartografia komputerowa;
  • statystyczne opracowanie wyników pomiarów.

 

PLANY STUDIÓW DOKTORANCKICH - (zobacz)

 

Zobacz