BON

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych koordynuje działania podejmowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Z usług Biura korzystać może:

  • osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku,
  • kandydat na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą z niepełnosprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji,
  • pracownik UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawności

    Więcej informacji (patrz)

 

Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych

dr inż. Agnieszka Trystuła
Instytut Geoinformacji i Kartografii
ul. R. Prawocheńskiego 15, p. 104,
Kontakt: +48 89 523 45 59 , 605100187
e-mail: agnieszka.trystula@uwm.edu.pl