Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria lądowa i transport

Decyzje Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.

Przewodniczący

 dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego

 dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM

Członkowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski
prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
prof. dr hab. Zofia Rzepecka
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz
dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM
dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM
dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. UWM
dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM
dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM
dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM
dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM
dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM
dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM
dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk
dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski
dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk
dr hab. inż. Rafał Sieradzki
dr inż. Krzysztof Nowel
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko
mgr inż. Dawid Kwaśniak

 

Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina  inżynieria lądowa i transport
 • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina  inżynieria lądowa i transport

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

 • 20.10.2020 r. godz. 9.00
 • 17.11.2020 r. godz. 9.00
 • 15.12.2020 r. godz. 9.00
 • 19.01.2021 r. godz. 9.00
 • 16.02.2021 r. godz. 9.00
 • 16.03.2021 r. godz. 9.00
 • 20.04.2021 r. godz. 9.00
 • 18.05.2021 r. godz. 9.00
 • 15.06.2021 r. godz. 9.00

Sekretariat
mgr inż. Sylwia Dylewska
Instytut Geodezji i Budownictwa
email: igib@uwm.edu.pl

 

>>> idz do strony Rady Naukowej Dyscypliny  inżynieria lądowa i transport