Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria lądowa i transport

Decyzje Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.

Przewodniczący

 dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego

 dr hab. inż. Katarzyna Kocur-Bera, prof. UWM

Członkowie

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski

prof. dr hab. Zofia Rzepecka

prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz

dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM

dr hab. inż. Sławomir Cellmer, prof. UWM

dr hab. inż. Karol Dawidowicz, prof. UWM

dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM

dr hab. inż. Artur Janowski, prof. UWM

dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. UWM

dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM

dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM

dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM

dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM

dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM

dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM

dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM

dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk

dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski

dr hab. inż. Anna Krypiak-Gregorczyk

dr hab. inż. Rafał Sieradzki

dr inż. Krzysztof Nowel

dr hab. inż. Elżbieta Szafranko

mgr inż. Dawid Kwaśniak

 

Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina  inżynieria lądowa i transport
 • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina  inżynieria lądowa i transport

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

 • 20.10.2020 r. godz. 9.00
 • 17.11.2020 r. godz. 9.00
 • 15.12.2020 r. godz. 9.00
 • 19.01.2021 r. godz. 9.00
 • 16.02.2021 r. godz. 9.00
 • 16.03.2021 r. godz. 9.00
 • 20.04.2021 r. godz. 9.00
 • 18.05.2021 r. godz. 9.00
 • 15.06.2021 r. godz. 9.00

Sekretariat
mgr inż. Sylwia Dylewska
Instytut Geodezji i Budownictwa
email: igib@uwm.edu.pl

 

>>> idz do strony Rady Naukowej Dyscypliny  inżynieria lądowa i transport