Karty podstawowe

Zespół ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przewodniczący

 dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka

Dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM

Dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM

Dr hab. inż. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM

Dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM

Dr hab. inż. Adam Senetra, prof. UWM

Dr hab. inż. Andrzej Biłozor

Dr hab. inż. Krystyna Kurowska

Dr hab. inż. Agnieszka Szczepańska

Dr inż. Iwona Cieślak

Dr Alina Źróbek-Różańska

Mgr inż. Mateusz Ciski – przedstawiciel doktorantów

Sekretariat
mgr Marzena Dadasiewicz
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
email: igpig@uwm.edu.pl
 

Decyzje Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespół ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna