Oferta współpracy

W ramach wzajemnych badań oraz wymiany usług prowadzimy współpracę z podmiotami gospodarczymi. Realizujemy przedsięwzięcia z zakresu:

 • automatyzacji procesu pozyskiwania danych terenowych oraz metod ich przetwarzania dla potrzeb systemów informacji przestrzennej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • katastru nieruchomości,
 • komputerowego wspomagania dydaktyki,
 • konstruowania przyrządów pomiarowych i znaków geodezyjnych w technologii osnów odtwarzalnych,
 • metod opracowania wyników pomiarów geodezyjnych,
 • metod wyrównania sieci geodezyjnych,
 • monitorowania środowiska z zastosowaniem kamery termalnej, zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych
 • opracowania programów do badań i zajęć dydaktycznych z metod numerycznych i ze statystyki matematycznej w połączeniu ze wspomaganiem komputerowym,
 • opracowanie algorytmów informatycznych dla wybranych problemów geodezji i mechaniki,
 • opracowań planistycznych na różnych poziomach podziału administracyjnego,
 • opracowywania ekspertyz i prognoz rozwoju przestrzennego,
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości,
 • prac konstrukcyjnych związanych z unowocześnianiem technologii pomiarowych,
 • tworzenia oraz obsługi projektów internetowych i komputerowych realizowanych z udziałem baz danych w technologii klient-serwer,
 • przetwarzania komputerowego w geodezyjnych systemach pomiarowych i obliczeniowych oraz ochronie środowiska,
 • regulacji stanów prawnych,
 • rekultywacji obszarów zdewastowanych (projekty techniczne),
 • szacowania wartości nieruchomości,
 • taksacji powszechnej,
 • urządzania obszarów wiejskich (w tym projekty dostosowania gospodarstw do warunków europejskich),
 • wdrażania multimedialnego, cyfrowego systemu video-termalnego VISION PLUS, służącego do badań metrologicznych oraz termalnych w bliskim zasięgu,
 • wdrażania systemów informacji przestrzennej,
 • wdrażania systemów pozycjonowania oraz nawigacji
 • wykonywania i opracowywanie zdjęć lotniczych dla celów waloryzacji środowiska,
 • zastosowania GPS w geodezji inżynieryjnej i nawigacji,
 • zastosowania technik satelitarnych do badań geodynamicznych,
 • zastosowania technik satelitarnych do rozwiązywania podstawowych problemów geodezyjnych
 • zastosowania technik satelitarnych do zakładania osnów geodezyjnych.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-technicznym (m.in. odbiorniki GPS, stacje TotalStation, komputerowe linie technologiczne). Jesteśmy właścicielem obserwatorium astronomicznego w Lamkówku koło Barczewa, gdzie prowadzimy nieustanne pomiary geodynamiczne z wykorzystaniem satelitarnych systemów pozycjonowania. (więcej … )

Prowadzimy serię Geodesy and Cartography w internetowym wydawnictwie naukowym EJPAU.

Mocnym atutem naszego Wydziału jest integracja młodej kadry naukowej z doświadczeniem i wiedzą zasłużonych dla nauki pracowników Wydziału, co w połączeniu z posiadanym zapleczem dydaktyczno-technologicznym pozwala nam na współpracę w wielu płaszczyznach.

Kadra naukowa Wydziału, skupiona w Radzie Wydziału (więcej … ), posiada uznanie w kraju i za granicą, czego przykładem jest udział w międzynarodowych badaniach oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi. Wśród ważniejszych ogniw współpracy międzynarodowej znajdują się:

W powiązaniu z działalnością naukową i współpracą gospodarczą prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz zróżnicowane studia podyplomowe (więcej … ).

Zapraszamy zatem do skontaktowania się z naszymi jednostkami (więcej … ).