Wybory

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  DO RADY WYDZIAŁU
na kadencję 2016-2020

 

2019 r.

Komunikat nr 2/2019 WKW
(zebranie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

 

2018 r.

Komunikat nr 1/2018 WKW
(zebranie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich bez tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

Komunikat nr 2/2018 WKW
(zebranie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich nieposiadający tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego)

 

2017 r.

Komunikat nr 09 WKW
(zebranie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Komunikat nr 10 WKW
(zebranie w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) 

pismo do Przewodniczacej Samorządu Studenckiego 
o konieczności  przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału

Komunikat nr 11 WKW
(WYNIKI przeprowadzonych wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa) 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  DZIEKANA I PRODZIEKANÓW
na kadencję 2016-2020

Harmonogram czynności wyborczych w wyborach uzupełniających w kadencji 2016-2020

Wybierany organ

Wybory

Grupa wyborcza

Liczba wybieranych przedsta­wicieli

Ostateczna data zakończenia wyborów

Zgłoszenia kandydatur do dnia

Zebranie wyborcze dzień/godz

Komunikaty

KOMUNIKAT WKW NR 1/2017 – wszczęcie procedury wyborczej

Wydziałowe Kolegium Elektorów - skład

Komunikat nr 3

Dziekan

Organ jednoosobowy

WKE

1

21.03.2017

09.03.2017 do g.12.00

21.03.2017

Komunikat nr 2

UKW - oświadczenie lustracyjne

Komunikat nr 4

Komunikat nr 5 lista kandydatów na stanowisko Dziekana

Komunikat nr 7 - spotkanie z kandydatem na Dziekana

Komunikat nr 08 - wyniki wyborów

Prodziekani

Z-­ca organu jednoosobowego

WKE

4

21.03.2017

10.03.2017 do g.12.00

21.03.2017

Komunikat nr 6 - lista kandydatów na stanowiska  Prodziekanów

Komunikat nr 7 - spotkanie z kandydatem na Dziekana

Komunikat nr 08 - wyniki wyborów

 

WKE - Wydziałowe Kolegium Elektorów

 

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE  DO RADY WYDZIAŁU
na kadencję 2016-2020

Komunikat nr 09 WKW
(zebranie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

 

Komunikat nr 10 WKW
(zebranie w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego) 

pismo do Przewodniczaćej Samorządu Studenckiego 
o konieczności  przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału