Zagadnienia egzaminacyjne: Kierunkowe i Specjalnościowe

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Pierwszego Stopnia  – inżynierskie

KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku ak. 2015/2016
i później (KRK -  rekrutacja na kierunek)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf
pdfpdf
pdf
pdf
pdfpdf
pdf
pdf

 

Oznaczenia skrótów:

B - Budownictwo;
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
GiG Geodezja i Geoinformatyka;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria Przestrzenna;
 


Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Drugiego Stopnia  – magisterskie

KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia od roku ak. 2015/2016
i później (KRK -  rekrutacja na kierunek)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf
pdf
pdf
pdfpdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

pdf

pdf           pdf

 (WN)      (RiIWN)

pdf
pdf
**pdf
pdfpdf

 

Oznaczenia skrótów:

B Budownictwo;
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GG Geodezja Gospodarcza;
GN - Gospodarka Niruchomościami;
GSiN – Geodezja Satelitarna i Nawigacja;
KN – Kataster Nieruchomości;
GI Geodezja Inżynieryjna;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
ZiRN - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
ZP - Zarządzania przestrzenią
BiKI - Budowle i konstrukcje inżynierskie
BiED - Budowa i eksploatacja dróg
BE - Budownictwo energooszczędne
**   - dot. studiów niestacjonarnych

 

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Pierwszego Stopnia  – inżynierskie

KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2012/2013 ( KRK)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf
KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2012/2013
(KRK - rekrutacja na specjalność)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf
pdf
pdfpdf
pdf
**pdf

 

Oznaczenia skrótów:

B - Budownictwo
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
GiG Geodezja i Geoinformatyka;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria Przestrzenna;
  **   - dot. studiów niestacjonarnych


Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Drugiego Stopnia  – magisterskie

 

KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2012/2013
(KRK - rekrutacja na specjalność)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf
pdf
pdf
pdfpdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdfpdf
pdf
pdf
pdf

 

Oznaczenia skrótów:

GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
GG Geodezja Gospodarcza;
GSiN – Geodezja Satelitarna i Nawigacja;
KN – Kataster Nieruchomości;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
ZiRN - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
ZP - Zarządzania przestrzenią
BiKI - Budowle i konstrukcje inżynierskie
BiED - Budowa i eksploatacja dróg
BE - Budownictwo energooszczędne
 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 i wcześniej

 

Studia Stacjonarne i Niestacjonarne Pierwszego Stopnia  – inżynierskie

Kierunek: budownictwo

KierunekSpecjalnośćZagadnienia obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku ak. 2011/2012 i wcześniej ( bez KRK)
specjalnościowekierunkowe
pdfpdf

 

Studia stacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografia

Studia I-go stopnia – egzamin inżynierski

 • Geodezja i Szacowanie Nieruchomości *.PDF
 • Geodezja i Geoinformatyka *.PDF

Studia II-go stopnia – egzamin magisterski

 • Specjalność: Kataster Nieruchomości *.PDF
 • Specjalność: Geodezja Gospodarcza *.PDF
 • Specjalność: Geodezja i Szacowanie Nieruchomości *.PDF
 • Specjalność: Geodezja i Nawigacja Satelitarna *.PDF

Kierunek: gospodarka przestrzenna

Studia I-go stopnia – egzamin inżynierski

 • Planowanie i inżynieria przestrzenna *.PDF
 • Doradztwo na rynku nieruchomości *.PDF

Studia II-go stopnia – egzamin magisterski

 • Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami *.PDF
 • Zarządzanie Nieruchomościami *.PDF

Studia niestacjonarne

Kierunek: geodezja i kartografia

Studia I-go stopnia – egzamin inżynierski

 • Geodezja i Szacowanie Nieruchomości *.PDF
 • Geodezja i Geoinformatyka *.PDF

Studia II-go stopnia – egzamin magisterski

 • Geodezja Inżynieryjna *.PDF
 • Geodezja i Szacowanie Nieruchomości *.PDF

Kierunek: gospodarka przestrzenna

 • Studia I-go stopnia – egzamin inżynierski *.PDF
 • Studia II-go stopnia – egzamin magisterski
  • Zarządzanie Nieruchomościami *.PDF

UWAGA – powyższe zagadnienia egzaminacyjne mogą, ale nie muszą ulec zmianie w kolejnych latach, dlatego każdorazowo należy zweryfikować ich aktualność z zagadnieniami dostępnymi w dziekanacie.

Zobacz