22.09.2020 rusza dodatkowa rekrutacja na studia

rekrutaacja wrzesień 2020

Uwaga!!!
22 września rusza dodatkowa rekrutacja na kierunki prowadzone na Wydziale Geoinżynierii:

►Budownictwo
►Geodezja i kartografia
►Gospodarka przestrzenna
►Inżynieria środowiska
►Turystyka i rekreacja

https://irk.uwm.edu.pl/pl/


HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ – WRZEŚNIOWEJ

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w językach obcych (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim

22.09 - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 05.10.2020 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

22.09. - 05.10.2020 r.
do godz. 15:00.

5.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

06.10.2020 r.

6.

Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

06.10.2020 r.

7.

Ocena predyspozycji – dostarczenie nagrań przez kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

8.

Ocena predyspozycji - złożenie portfolio (teczek z rysunkami) na kierunkach architektura krajobrazu oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

do 06.10.2020 r.
do godz. 12:00 **

9.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

07.10.2020 r.
godz. 12:00

10.

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 09.10.2020 r.
do godz. 15:00 **

11.

Ogłoszenie wyników naboru

12.10.2020 r.