Badania i współpraca

Badania Naukowe Prowadzone na WGIPB

Badania naukowe prowadzone przez Pracowników WGIPB obejmują szerokie spektrum zagadnień. Badania finansowane są w ramach tematów statutowych i własnych, grantów krajowych i międzynarodowych oraz umów z podmiotami gospodarczymi.

Aktualnie realizowanych jest kilkanaście grantów finansowanych przez Ministerstwo oraz kilka projektów międzynarodowych finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym UE).
WGIPB dysponuje znaczącą bazą laboratoryjną. Efektem prowadzonych badań są uznane w kraju i zagranicą osiągnięcia naukowe, patenty, licencje i wdrożenia, publikacje. WGIPB współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie.