Kontakt

Wydział Geoinżynierii

ul. Prawocheńskiego 15
10-720 Olsztyn

Biuro Dziekana: tel. + 48 89 523 45 04, 89 523 42 45
Centrum Spraw Studenckich:
BUDOWNICTWO tel.+48 89 523 37 75
GEODEZJA I KARTOGRAFIA tel.+48 89 523 39 77
GEOINFORMATYKA; GOSPODARKA PRZESTRZENNA; INŻYNIERIA INFORMACJI tel.+48 89 523 34 21
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  tel. +48 89 523 33 82
TURYSTYKA I REKREACJA tel. +48 89 523 34 21


e-mail: wg@uwm.edu.pl

www.wg.uwm.edu.pl

fb/geoinzynieria
 


Wyświetl większą mapę