3 zespoły badawcze z naszego Wydziału laureatami w konkursie Inkubator Innowacyjności 4.0

Inkubator Innowacyjności 4.0 laureaci

Piętnaście wniosków zespołów badawczych z UWM wpłynęło na konkurs Inkubator Innowacyjności 4.0. Cztery z nich otrzymają dofinansowanie na działania przedwdrożeniowe.

Laureatami konkursu są 4 zespoły badawcze z naszego Wydziału:

  1. dr hab. inż. Wioleta Bąk-Błaszczak, prof. UWM – Katedra Geodezji – „Oprogramowanie OptD do redukcji dużych zbiorów danych i ekstrakcji charakterystycznych cech obiektów"
  2. prof. dr hab. Sławomir Ciesielski – Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska – „Opracowanie metody przygotowania biopreparatu zawierającego biosurfaktanty pochodzenia bakteryjnego oraz określenie jego cech".
  3. prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński – Katedra Inżynierii Środowiska – „Technologia uszlachetniania biogazu do jakości biometanu w oparciu o produkty odpadowe powstające w procesie fermentacji metanowej".

Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości ok. 90 tys. zł. Maksymalne wynosi 100 tys. zł.

Program Inkubator Innowacyjności jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. UWM realizuje go po raz 3. w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim. Celem tego programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności wsparcie ich komercjalizacji. Chodzi w nim o zastosowanie wyników badań i prac naukowych w rozwiązaniach rynkowych. Ma się on przyczynić do promocji polskich osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym.

Zwycięzcom gratulujemy!
 

Więcej informajci o projektach dostępne na stronie UWM: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/cztery-projekty-duza-szansa-na-komercjalizacje

źródło: UWM  w Olsztynie