Tytuł "Osobowość Roku 2014" dla Profesora Andrzeja Krankowskiego

Profesor Andrzej Krankowski - kierownik Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku oraz kierownik Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze działającym w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym 30 marca 2015 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie za osiągnięcia w nauce otrzymał tytuł Osobowości Roku 2014 nadawany przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu.

Profesor Andrzej Krankowski, który zajmuje się badaniem jonosfery i zachodzących w niej zjawisk, kieruje budową stacji radioastronomicznej w Bałdach, która stanie się częścią powstałego w 2007 roku konsorcjum POLFAR prowadzącego badania jonosfery. Konsorcjum POLFAR jest częścią europejskiego systemu LOFAR składającego się z 25 000 anten podzielonych na 36 stacji położonych w różnych miejscach Europy.

W swoim przemówieniu Profesor Krankowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do Jego rozwoju naukowego, a szczególnie podziękowania skierował do swojego Mentora - nieżyjącego już Profesora Lubomira Włodzimierza Barana.

Prof. Andrzej Krankowski (drugi od prawej)

Prof. Andrzej Krankowski - drugi od prawej

Przypomnijmy: Kapituła Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu od 1994 roku, przyznaje co roku tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur” osobom spoza biznesu, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki  i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.  http://www.wmkb.com.pl/

W 2001 roku tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur” otrzymał Profesor Lubomir Włodzimierz Baran, doktor honoris causa, członek rzeczywisty PAN, Rektor i Prorektor ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wielokrotny Dziekan Naszego Wydziału.

W 1997 roku tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur” otrzymał Profesor Andrzej Hopfer, doktor honoris causa, członek korespondent PAN, Rektor ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Dziekan Naszego Wydziału.