Anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku studiów II stopnia geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymała certyfikat „Studia z przyszłością”.

  

Anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku studiów II stopnia geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymała certyfikat „Studia z przyszłością”.

Gala finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością" odbyła się 18 marca w pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. W jej trakcie reprezentanci wyróżnionych kierunków i specjalności studiów odebrali certyfikaty akredytacyjne Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające najwyższą jakość kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wśród wyróżnionych znalazła się także anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku geodezja i kartografia, studia II stopnia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. (czytaj...)
 

żródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/geodezja-geoinformatyka-studiami-przyszloscia