Artykuł zgłoszony do Comission 5.FIG, którego współautorką jest dr hab. inż. Wioleta Błaszczak-Bąk z naszego Wydziału został artykułem miesiąca lipca!

Dr hab. inż. Wioleta Błaszczak Bąk jest adiunktem w Instytucie Geodezji. W trakcie trzytygodniowego stażu w The Ohio State University, College of Engineering, Department of Civil, Environmental and Geodetic Engineering w Columbus, uczestniczyła w Fourth International Week on Multi-Sensor Integration for Assured Navigation. W spotkaniu wzięło udział wielu naukowców z różnych stron świata: Guenther RETSCHER, Austria; Allison KEALY, Australia; Jelena GABELA, Australia; Yan LI, Australia; Salil GOEL, India; Charles K. TOTH, U.S.A.; Andrea MASIERO, Italy; Wioleta BŁASZCZAK-BĄK, Poland; Vassilis GIKAS, Greece; Harris PERAKIS, Greece; Zoltan KOPPANYI, Switzerland, Dorota GREJNER-BRZEZINSKA, U.S.A.

Wyniki wspólnych badań naukowcy zaprezentowali podczas tegorocznej konferencji FIG WORKING WEEK 2019 w Vietnamie w dniach 22 - 26 kwietnia 2019r. Artykuł zatytułowany A Benchmarking Measurement Campaign in GNSS-denied/Challenged Indoor/Outdoor and Transitional Environments  otrzymał nagrodę navXperience, którą przyznaje się podczas konferencji FIG dla najlepszego artykułu recenzowanego w zakresie positioning and measurement (FIG Commission 5). W artykule opisano sekwencję obszernych eksperymentów przeprowadzonych w The Ohio State University, które dotyczyły technik pozycjonowania z wykorzystaniem różnych sensorów: GNSS, Ultra-wide Band (UWB), Wireless Fidelity (Wi-Fi), vison-based positioning with cameras and Light Detection and Ranging (LiDAR), jak również inertial sensors.

Ponad to, na stronie organizacji FIG artykuł został wyróżniony jako artykuł miesiąca lipca 2019. Wzmiankę o artykule można również znaleźć na stronach Przeglądu Geodezyjnego w artykule na temat działalności FIG.

http://fig.net/resources/monthly_articles/2019/kealy_etal_july_2019.asp?fbclid=IwAR3J6oVr1bx96hUtfH6o_WcCTYRAZXWaBzoIMluPcVYyNGSz94uV1JjMf3o