Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Geodezji i Oceanografii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 25.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.12.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27.12.2021

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.
  • zatrudnienie w Zakładzie Geodezji i Oceanografii

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

  • posiadanie dyplomu magistra inżyniera w geodezji i kartografii lub geografii lub oceanografii lub informatyki,
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej w obszarze Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), GNSS oraz geodezji.
  • znajomość języka angielskiego.

Więcej informacji na stronie www