Badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

feedback

Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Procedurą objęte są zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 28.01.2021 r. -07.03.2021 r.

Zwracamy się z prośbą o wypełnianie ankiet.