Bezpłatne szkolenie Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości otwarte

plakat dotyczacy warsztatów

aktualizacja: 09.03.2023r.
Wyniki rekrutacji do Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości.

Proszę Państwa nabór na warsztaty się zakończył.

Do wszystkich chętnych wysłany został mail z decyzją o zakwalifikowaniu do grupy lub nie. Proszę o zweryfikowanie maila i dołączenie do zespołu na platformie Teams. Rozpoczynamy warsztaty zgodnie z harmonogramem. Do zobaczenia na pierwszych zajęciach.

dr inż Rafał Kaźmierczak


Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenie: Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości w ilości 40 godzin

Szkolenie realizowane będzie w Olsztynie w siedzibie Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15.

Terminy spotkań:

  • 10.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
  • 13.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
  • 15.03.2023 Środa 15.00-19.00
  • 17.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
  • 20.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
  • 24.03.2023 Piątek godz. 9.00 – 13.00
  • 27.03.2023 Poniedziałek 15.00 – 19.00
  • 29.03.2023 Środa 15.00 – 19.00

W szkoleniu mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I i II stopnia, którzy mają zaliczone semestry studiów poprzedzające semestr, w którym będą składać wniosek rekrutacyjny (dopuszcza się udział w Projekcie osób, które posiadają warunkowy wpis na wyższy semestr, jeżeli nie posiadają zaliczenia z co najwyżej jednego przedmiotu przewidzianego planem studiów).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

Należy złożyć w sekretariacie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej (pok. 122) 10-720 Olsztyn w godzinach 9.00- 13.00

Termin dostarczania dokumentów do dnia 7. marca 2023 r. do godziny 13.00.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku większej liczby zainteresowanych niż liczba miejsc (grupa 12 osób) stworzona zostanie lista rezerwowa.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Geoinżynierii w aktualnościach http://wg.uwm.edu.pl/ w dniu 8 marca 2023 r.

Warunkiem otrzymania certyfikatu o ukończeniu Laboratorium jest frekwencja na poziomie min. 70%.

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zakres szkolenia: technologie wizualizacji oparte o: rzeczywistość wirtualną, rzeczywistość rozszerzoną, hologram 3D, wirtualny spacer, dane pozyskane z bezzałogowych statków powietrznych

Laboratorium Wirtualizacji Nieruchomości jest realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

logo UE