Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów kierunków: inżynieria środowiska oraz turystyka i rekreacja

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18). Termin naboru: od 23 lutego 2021 do 5 marca 2021.

Nabór dotyczy następujących szkoleń/kursów:

a)Szkolenie z programów AutoCAD i Revit (szkolenie dedykowane dla studentów kierunku: Inżynieria Środowiska – semestr VI studiów pierwszego stopnia; semestr I studiów drugiego stopnia)


- AutoCAD (zaawansowany - 2 dni, Kompletne 2D - 5 dni, Projektowanie 3D – 3 dni) 10 dni/64 h + Pakiet e-kursów AutoCAD)
- REVIT (MEPHVAC, WOD-KAN, Instalacje wewnętrzne, Konstrukcja, Architektura) 18 dni + Pakiet e-kursów Revit)
Termin naboru zgłoszeń:
od 23 lutego 2021 do 5 marca 2021.
 
Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):
1. Uzupełnione karty samoceny poziomu kompetencji studenta.
W przypadku studentów inżynierii środowiska, należy uzupełnić 3 karty:
- „Certyfikowane szkolenie AutoCAD”
- „Certyfikowane szkolenie REVIT”
- „Szkolenia e-learningowe”
Karty samooceny zawierają pytania techniczne (część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia). W każdej karcie należy wypełnić część pierwszą (techniczną), natomiast część uniwersalną może wszędzie przekopiować bądź wypełnić tylko w jednej karcie.
Wypełnione karty bardzo proszę podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl
Jeżeli student nie ma możliwości zeskanowania dokumentu z podpisem lub wykonania jego zdjęcia, istnieje też możliwość przesłania wypełnionych kart bez podpisu. Jednak wtedy proszę w mailu podać informację, że nie ma się możliwości wykonania skanu lub zdjęcia. Wersji papierowej nie będziemy wymagać.
2. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
 
Podobnie jak w przypadku kart samooceny, bardzo proszę przesłać skany lub fotografie podpisanych formularzy (lub w wersji word + wraz z informacją w mailu o braku możliwości wykonania skanu/zdjęcia) - także na adres: tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl
UWAGA !!! – Formularze (zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać osobnym mailem ! Czyli pierwszym mailem wysyłamy karty samooceny a potem wysyłamy drugim mailem formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) Kursy dedykowane dla studentów kierunku: Turystyka i Rekreacja (studenci ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia)


- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Nordic Walking
- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością trener osobisty
- Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Instruktor Fitness
- Kurs animatora czasu wolnego
- Kurs wychowawcy wypoczynku letniego
- Kurs na przewodnika turystycznego
- Kurs masażu I i II stopnia
Termin naboru zgłoszeń: od 23 lutego 2021 do 5 marca 2021.
 
Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):
1. Uzupełnione karty samoceny poziomu kompetencji studenta.
W przypadku studentów turystyki i rekreacji należy wypełnić karty samooceny dla kursów, na które zamierza się aplikować.
- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność nordic walking”
- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność trener osobisty”
- „Kurs instruktor rekreacji ruchowej specjalność instruktor fitness”
- „Kurs animatora wolnego czasu”
- „Kurs wychowawcy wypoczynku letniego”
- „Kurs przewodnika turystycznego”
- „Kurs masażu I i II STOPNIA”
 
Karty samooceny zawierają pytania techniczne (część szczegółową dotyczącą tylko danego szkolenia) oraz część uniwersalną (taką samą dla wszystkich form wsparcia). Student, który wyraża chęć udziału w kilku formach wsparcia musi wypełnić część szczegółową (techniczną) w kartach dotyczących tych form, a część uniwersalną może wszędzie przekopiować bądź wypełnić tylko w jednej karcie.
Wypełnione karty bardzo proszę podpisać i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres: j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl
Jeżeli student nie ma możliwości zeskanowania dokumentu z podpisem lub wykonania jego zdjęcia, istnieje też możliwość przesłania wypełnionych kart bez podpisu. Jednak wtedy proszę w mailu podać informację, że nie ma się możliwości wykonania skanu lub zdjęcia. Wersji papierowej nie będziemy wymagać.
 
2. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
3. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
Podobnie jak w przypadku kart samooceny, bardzo proszę przesłać skany lub fotografie podpisanych formularzy (lub w wersji word + wraz z informacją w mailu o braku możliwości wykonania skanu/zdjęcia) - także na adres: 
UWAGA !!! – Formularze (zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać osobnym mailem ! Czyli pierwszym mailem wysyłamy karty samooceny a potem wysyłamy drugim mailem formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Termin realizacji kursów i szkoleń dla studentów inżynierii środowiska oraz turystyki i rekreacji:  semestr letni 2021
Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 
Linki do regulaminu oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/61/

 

KONTAKT

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkoleń/kursów z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WNoŚ (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu:
dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

Asystent koordynatora projektu:
dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

 

logo UE