Chodzę w różnych butach na rzecz równości płci

Chodzę w różnych butach na rzecz równości płci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dołączył do akcji organizacji Soroptimist International, która ma na celu zwrócenie uwagi na nierówności w życiu społecznym. Inicjatorki happeningu zachęcają, by tego dnia założyć dwa różne buty.

Kobiety na całym świecie doświadczają w różnych obszarach życia dyskryminacji ze względu na płeć. Aby zwrócić na to uwagę, w piątek 8 marca 2024 roku (z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet), załóżmy buty z dwóch różnych par.

– Te dwa różne buty mają zwrócić uwagę na duży problem, jakim jest nierówność między kobietami a mężczyznami w wielu sferach życia. Happening wymyśliły działaczki Soroptimist International. To organizacja międzynarodowa, absolutnie apolityczna i awyznaniowa, zrzeszająca wyłącznie kobiety, ale chcąca współpracować z otoczeniem społecznym. Jej celem jest poprawa życia kobiet w różnych sferach – między innymi w dostępie do edukacji na całym świecie, poprawie pozycji ekonomicznej kobiet i eliminacji przemocy wobec nich – mówi dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM z Wydziału Humanistycznego, członkini organizacji SI.

Nierówności można zaobserwować w różnych sferach życia, w tym tych, które są nam najbliższe.

Badania pokazują, że obciążenie obowiązkami zarówno w życiu rodzinnym, jak i, co ciekawe, często w pracy, jest większe w przypadku kobiet – zaznacza dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM, specjalistka ds. równouprawnienia, która wspólnie z uczelnianą Komisją ds. Równości Szans zachęca do włączenia się w akcję. Jak zaznacza, także jako społeczność uniwersytecka, wciąż mamy wiele do zrobienia. Małe gesty solidarności mogą nas motywować do większych zmian. – Tak jak w wielkiej polityce jest mniej kobiet, tak i na naszym Uniwersytecie więcej wyższych stanowisk zajmują mężczyźni. Kobiety za to częściej występują w roli ich zastępczyń, są prodziekankami. To się  jednak powoli zmienia, bo na przykład jest już o wiele więcej kobiet w roli przewodniczących dyscyplin. W tym przypadku w nowej kadencji można mówić prawie o parytecie.

Chodzę w różnych butach na rzecz równości płci

 

źródło:UWM