Cykl wykładów otwartych (online) – „The effects of physical activity and nutrition on the health of people”

Uprzejmie informujemy, że 05,12,19 i 26 maja, odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – The effects of physical activity and nutrition on the health of people. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan dr Cain T. Clark, Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University, Hereford, England, United Kingdom.

plakat : „The effects of physical activity and nutrition on the health of people”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan dr Cain T. Clark, Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University, Hereford, England, United Kingdom.

 

Cain T. Clark jest asystentem w Centre for Intelligent Healthcare, Coventry University, UK . Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę i analizę danych stosowanych w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny, żywienia, ćwiczeń fizycznych i dobrego samopoczucia. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem międzynarodowych czasopism, opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów, pochodzących z badań klinicznych, nieklinicznych oraz przeglądów systematycznych i metaanaliz.

 

Wykłady w ramach cyklu  „The effects of physical activity and nutrition on the health of people” odbędą się :

05 maj, 12 maj, 19 maj oraz 26 maj w godzinach: 11:00-13:15

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu.

KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.