Cykl wykładów otwartych (online) – „The system and environment of tourism”

cykl wykładów otwartych (online) – „The system and environment of tourism”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. habil Zoltán Bujdosó z Szent István University, Gödöllő

Uprzejmie informujemy, że 3 i 17 grudnia, odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – The system and environment of tourism. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Dr. habil Zoltán Bujdosó z Szent István University, Gödöllő, HU.

Zoltán Bujdosó jest profesorem akademickim w dziedzinie geografii i turystyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują planowanie i zrównoważony rozwój turystyki. Kolejnym obszarem badań jest rola turystyki w rozwoju regionalnym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jest recenzentem krajowych projektów badawczych na Węgrzech.

Jest członkiem zarządu Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego, Przewodniczącym Grupy Wiedzy Północnych Węgier. Członkostwo międzynarodowe: Słowacka Akademia Nauk Rolniczych - członek zagraniczny Wydziału Ekonomii i Zarządzania, członek założyciel International ECOCYCLE SOCIETY; Członek IGU - Global Change and Human Mobility (Globility) Commission

Wykłady w ramach cyklu  „The system and environment of tourism” :

  • 3 grudnia 2021

część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

  • 17 grudnia 2021 

część I w godzinach: 9.00-11.15
część II w godzinach: 11.45-14.00

Wykłady poprowadzone będą przez platformę MS TEAMS , w zespole „OPEN LECTURES”

Proszę przed wykładem dołączyć do zespołu. KOD ZESPOŁU: ihikmih

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo UE