Cykl wykładów otwartych - "Worldwide Destinations"

Uprzejmie informujemy, że 14, 21 i 28 stycznia 2022 odbędzie się cykl wykładów otwartych (online) – „Worldwide Destinations”. Wykłady w języku angielskim poprowadzi Pan Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes z Szent István University Gödöllő, HU.

Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes jest jednym z czołowych europejskich naukowców zajmujących się turystyką i rekreacją. Główne obszary działalności naukowej to środowiskowe, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty turystyki, związane z nimi wyzwania globalne oraz rozwój zrównoważony. Prof. Dr. habil. Dávid Lóránt Dénes, jako jedna z niewielu lub wręcz jedyna osoba na świecie, trzykrotnie uzyskał tytuł doktora habilitowanego w trzech różnych dyscyplinach naukowych (management and administration, environmental sciences and regional sciences) na trzech różnych uniwersytetach. Prof. Dávid jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, 23 monografii, i 74 rozdziałów w monografiach, dotyczących m.in. zagadnień zrównoważonego rozwoju turystyki.

 plakat reklamujący wykład "Worldwide Destinations"

Wykłady są organizowane w ramach projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania POWR.03.05.00-00-Z201/18” - Moduł 1. Włączenie wykładowców z zagranicy do prowadzenia wykładów otwartych na Wydziale nauk o Środowisku (obecnie Wydział Geoinżynierii), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo Unii Europejskiej, funduszy europejskich, Polski