Czeka Cię rekrutacja uzupełniająca na studia? Wybierz #KierunekNaPrzyszłość

rekrutacja do 15 września

6 września na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie startuje dodatkowa rekrutacja. Wydział Geoinżynierii UWM zaprasza przyszłych studentów do zapisów na aż 6 różnych kierunków studiów:

  • budownictwo,
  • geodezję i kartografię,
  • geoinformatykę,
  • gospodarkę przestrzenną,
  • inżynierię środowiska,
  • turystykę i rekreację.

Wrześniowa rekrutacja jest przeznaczona dla tych osób, które do tej pory nie mogły wziąć udziału w przedwakacyjnym naborze, lub które dopiero teraz podjęły decyzję o zapisaniu się na studia. To również szansa na ostateczną zmianę decyzji i zapisanie się na wymarzony kierunek. Szczególną uwagę warto zwrócić na ofertę edukacyjną Wydziału Geoinżynierii, gdzie – poza praktycznym wymiarem studiów – można brać udział w dziesiątkach dodatkowych inicjatyw.

Zarządzaj Starlinkami Elona Muska
Nauka programowania, obsługa dronów, echosond, podwodnych robotów i łodzi czy systemów satelitarnych – studenci geoinformatyki, najmłodszego kierunku na naszym wydziale, na co dzień mają do czynienia z najnowocześniejszymi technologiami. Poznają także najnowsze metody przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji oraz rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (VR). - Znajomość najnowszego sprzętu, projektowanie i działanie w wirtualnej rzeczywistości, przygotowuje absolwentów tego kierunku do pracy w najbardziej innowacyjnych firmach świata – nie ma wątpliwości dziekan Wydziału Geoinżynierii, dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk.

Inżynierowie „pożądani” już od pierwszych semestrów
Budownictwo
w Olsztynie od lat cieszy się olbrzymią popularnością. Nic dziwnego, że wiele firm z branży budowlanej od samego początku studiów stara się pokazać studentom możliwości rozwoju kariery w swoich przedsiębiorstwach. – Co roku z propozycją płatnych praktyk, konkursów lub bezpłatnych, niezwykle praktycznych szkoleń, zwracają się do nas duże firmy z branży budowlanej. Zresztą wielu naszych absolwentów to dzisiaj osoby zajmujące kluczowe stanowiska związane z realizacją inwestycji budowlanych. A ponieważ doskonale znają wysoką jakość kształcenia na naszym wydziale, to po latach „wracają” po swoich młodszych kolegów i koleżanki  – mówi dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Geoinżynierii UWM.
 

Przygotowanie do kariery na rynku nieruchomości
Dzięki cyklicznym spotkaniom z ekspertami rynku nieruchomości studenci gospodarki przestrzennej od wielu lat mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Szczególną aktywność w tym obszarze wykazują członkowie Międzynarodowego Koła Naukowo-Badawczego GIScode, którzy już podczas studiów mają szansę zdobyć pierwsze szlify zawodowe, np. związane z pozyskiwaniem danych GIS. –- Studenci gospodarki przestrzennej już od początku studiów mają możliwość poszerzania swojej wiedzy w praktyce. Solidnie przygotowujemy ich bowiem do wejścia na konkurencyjny rynek pracy, a dodatkowe spotkania, warsztaty czy szkolenia procentują w przyszłości. Dzisiaj nasi absolwenci to nie tylko świetni rzeczoznawcy majątkowi, ale i kadra zarządzająca w firmach deweloperskich – z dumą podkreśla dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor z Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości WG UWM.
 

Inżynier na statku? Dlaczego nie!
Nie brakuje również szkoleń wyjazdowych. W wielu biorą udział studenci geodezji i kartografii, dla których swoistą, coroczną „tradycją” stało się poszerzanie swojej wiedzy podczas szkolenia w Gdyni.
– W ramach trzydniowego wyjazdu studenci uczyli się m.in. zasad nawigacji na morzu oraz zbierania danych i prowadzenia pomiarów batymetrycznych. I nie była to wiedza jedynie teoretyczna, bo o jej praktycznym wymiarze wszyscy uczestnicy przekonali się osobiście, podczas rejsu na pokładzie ORP Arctowski. Nasza współpraca z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni trwa od lat i stanowi jeden z większych wyróżników kierunków z Olsztyna – wyjaśnia dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, dziekan Wydziału Geoinżynierii, który również  brał udział w tegorocznym wyjeździe do Gdyni.  
 

Praktyka poprzez rekreację
Wyobrażacie sobie wędkowanie, nordic walking, zajęcia z tenisa, squasha czy łyżwiarstwa, które odbywają się w ramach Waszej nauki? Tymczasem dla studentów turystyki i rekreacji to codzienność. Również różnego rodzaju wycieczki stanowią na tym kierunku jeden ze sposobów na zdobycie praktycznej wiedzy. Tylko w tym roku studenci z Olsztyna brali udział w kilkunastu wyjazdach, mając szansę osobiście poznać kulisy pracy osób z branży hotelowej, gastronomicznej czy tour operatorskiej. Zresztą to właśnie branża turystyczna chętnie zatrudnia ekspertów, którzy dzięki solidnej dawce wiedzy zdobytej na uczelni, będą współtworzyć postpandemiczną „turystykę 2.0” w Polsce i na całym świecie.

Kursy przydatne przez całe życie
Studenci Wydziału Geoinżynierii mają również możliwość wzięcia udziału w wielu przydatnych branżowych szkoleniach dofinansowanych ze środków unijnych. Z tego typu kursów chętnie korzystają także studenci inżynierii środowiska w ramach programu „Uniwersytet Wielkich Możliwości”. W szkoleniach z programów AutoCAD i Revit w tym roku wzięło udział 11 najlepszych studentów kierunku. Uczestnicy kursu, poza specjalistycznymi umiejętnościami, zyskali również międzynarodowe certyfikaty szkoleń, które poświadczają ich wiedzę na całym świecie. Studenci chętnie biorą udział również w innych szkoleniach -  m.in. z projektowania systemów wentylacyjnych wraz z nauką specjalistycznych programów i roczną licencją na ich wykorzystywanie. Tego typu inicjatywy to dla przyszłych inżynierów środowiska z Olsztyna szansa na poszerzenie swojej wiedzy również poza murami Kortowa.

Wybierz kierunek na przyszłość
Studenci naszego wydziału chętnie włączają się również w różnego rodzaju akcje społeczne. Jedną z flagowych inicjatyw tego typu jest realizowany przez studentów budownictwa WorkCamp Olsztyn, czyli inicjatywa mająca na celu pomoc placówkom pożytku publicznego. W tym roku – dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu studentów – udało się wyremontować dom samotnej matki w stolicy Warmii i Mazur.  Studenci Wydziału Geoinżynierii z dużym zaangażowaniem włączyli się także   w pomoc walczącej Ukrainie.

Na kierunkach z oferty Wydziału Geoinżynierii solidna podstawa teoretycznej wiedzy jest łączona z praktycznym wymiarem każdych zajęć oraz dziesiątek inicjatyw poszerzających umiejętności studentów. We wrześniu warto wybrać właściwy kierunek na przyszłość – rekrutacja uzupełniająca startuje 6 i zakończy się 15 września.