Dni Nauki i Sztuki

Studenci z Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i  Nawigacji wraz z pracownikami Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa biorą aktywny udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki  http://dninauki.uwm.edu.pl

Przygotowali pokaz bezzałogowych systemów latających:
http://dninauki.uwm.edu.pl/index.php?id=2&date=2016-09-21&page=1&ev_type=3&detail=123&search=dron

Pokaz nawigacji  łodzią motorową na jeziorze Kortowskim:
http://dninauki.uwm.edu.pl/index.php?id=2&date=2016-09-23&page=1&ev_type=3&detail=122&search=nawigacja

Przygotowali także aplikację ułatwiającą wybór i korzystanie z zorganizowanych w ramach dni nauki imprez:
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7e0fc88d5a3b4638a512c60ec899e292&extent=2276376.2887,7123853.3126,2278380.372,7125456.1015,102100

--
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk
Kierownik Katedry Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji