Dziekanat - w okresie 16-29 marca 2020 roku - dostępny wyłącznie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego i online

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktycznych do dnia 29 marca 2020 roku informujemy, że:

  • od 16 marca 2020 roku kontakt z Dziekanatem będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego i online
  • dane kontaktowe pracowników Dziekanatu dostępne są na naszej stronie pod adresem: http://wg.uwm.edu.pl/?q=dziekanat
  • do celów kontaktu z Uczelnią studenci powinni posługiwać się wyłącznie adresem e-mail w domenie uwm.edu.pl (Zarządzenie nr 71/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2015)
  • zaświadczenia będą wysyłane wyłącznie pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej.
  • przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym 2019/2020 zachowują swoją ważność do dnia 31 maja 2020 roku
  • egzaminy dyplomowe zaplanowane na dzień 19, 20 i 26 marca 2020 roku nie odbędą się, nowe terminy zostaną podane do wiadomości na naszej stronie www.
  • z uwagi na obsługę online odbiór dyplomów nie będzie możliwy, na wniosek przesłany online lub pocztą tradycyjną Dziekanat wystawia zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów udostępnianych na stronie UWM i Wydziału.