Program Erasmus +

 

 • jest programem Unii Europejskiej adresowanym głównie do studentów i pracowników uczelni wyższych, ale również innych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających i współpracujących z uczelniami,
 • w Polsce uczestnikami tego programu mogą być zarówno szkoły wyższe państwowe, jak i niepaństwowe wpisane do rejestru MEN, posiadające tzw. Kartę Uczelni Erasmus,
 • celem programu jest ciągłe podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie współpracy międzynarodowej oraz wspieranie wymiany studentów i pracowników uczelni wyższych.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkoły Wyższej (ECHE) upoważniającą uczelnię do aplikowania o nowe środki na mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+

dla kierunków: budownictwo: geodezja i kartografia; geoinformatyka; gospodarka przestrzenna

dr inż. Piotr Kosiński

Instytut Geodezji i  Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10, pok. 3
(89) 523 33 50
e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl

dla kierunków: inżynieria środowiska; turystyka i rekreacja

dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn
tel.: +48 89 523 41 85
e-mail: magdalena.zielinska@uwm.edu.pl

 

Uczelnie partnerskie

Studenci mogą studiować w niżej wymienionych ośrodkach. Okres trwania studiów: 4 - 6 miesięcy, nie więcej niż 12 miesięcy łącznie w ciągu jednego cyklu studiów.

KrajUczelniaOkres umowyJęzykOkres wysyłania dokumentów do UczelniLiczba miejscPreferowany kierunek 
BelgiumUniversité de Liège2023-2029French B1/ English B115 May / 1 November1
BulgariaUniversity of Economics-Varna2021-2029Bulgarian/ English B2Early June (autumn), early November (spring)2GP
CroatiaUniversity of Dubrovnik2023-2029Croatian B2/ English B21 June / 15 November4TiR
CroatiaUniversity of Osijek2021-2029English B21 July / 1 December3B
Czech RepublicBrno University of Technology2021-2029Czech B2/ English B231 May / 15 November2B
Czech RepublicVSB-Technical University of Ostrava2023-2029English B215 May / 30 October2B
EstoniaEstonian University of Life Sciences2023-2029English B215 April / 1 December6IŚ, GiK
FranceINSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES, STRASBOURG2021-2029English B215 April / 15 October2GiK
GermanyUniversity of Applied Sciences, Offenburg2023-2029German B1/ English B11 May / 1 November30
GreeceUniversity of Patras2021-2029English B110 June / 10 October2Dr GiK
GreeceTechnological Education Institute of Western Greece2021-2029English B130 June / 30 November3B
HungaryBudapest University of Technology and Economic2021-2029English B215 May nomination, 30 May application/15 November nomination, 30 November application2B
ItalyPoltecnico di Bari2021-2029Italian B1June/ November2GiK, B
ItalySasasri2021-2029English B1/Italian20 July/15 December4GP
ItalyUniversity of Trieste2021-2029English B1May/November2B, GP
ItalyUniversity of Cagliari2021-2029English B131 May nomination, 30 June application/31 October nomination, 30 November application4B, GP
LatviaLatvia University of Life Sciences and Technologies2021-2029English B21 June/1 December2GP
LithuaniaKaunas University of Applied Sciences 2021-2029English B11 June/ 1 December2GiK
LithuaniaVytautas Magnus University Agriculture Academy2021-2029English B1/Lithuanian1 May nomination, 1 June application/30 October nomination, 30 November application4GiK, GP
LithuaniaVilniu Gediminas Technical University2021-2029English B210 May/ 30 November2GiK, B
NorwayNorwegian University of Science and Technology2021-2029English B2 / Norwegian5 May / 1 October2B
PortugalUniversidade Catolica Portuguesa2021-2024Portuguese B1/ English B11 June / 2 December2
PortugalPolytechnic Institute of Bragança2023-2029Portuguese B1/ English B115 July / 15 December2TiR
RomaniaUniversitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi2021-2029English B21 June/15 November2B, GP
RomaniaGheorghe Asachi" Technical University of Iasi2023-2029Romanian B1/ English B131 August / 15 December4
Romania"ION IONESCU DE LA BRAD" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine2021-2029Romanian B1/ English B130 June / 30 November4
SlovakiaSlovenska Technicka Univerzita v Bratislave2023-2029English B215 June / 11 October4B
SlovakiaUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave2023-2029English B115 June / 15 December2
SpainUniversidad Rey Juan Carlos, Madryt2021-2029Spanish B1/ English B231 May / 31 October2TiR
SpainUniversidade de Vigo2023-2029Spanish B1/ English B131 May / 15 October2TiR
SpainUniversidade da Coruña2023-2029Spanish B1/ English B115 June / 15 November2TiR
SpainUniversitat Poltecnica de Catalunya2021-2029Spanish/ English B21 July/ 20 December4GiK, B
SpainUniversitat Politecnica de Valencia2021-2029Spanish/ English B130 June/31 October3GiK
TurkeyUludag University2023-2029Turkish B1/ English B1September / February4
TurkeyGumushane University2023-2029Turkish B1/ English B115 June / 15 November2
TurkeyMugla Sitki Kocman University2023-2029Turkish B1/ English B130 June / 30 November2TiR
TurkeyYildiz Technical University2021-2029English B115 May/ 15 October2GiK, B
TurkeyNigde Üniversitesi2021-2029Turkish/ English B230 June/ 30 November2G, GP, B
TurkeyAlanya Hamd Emin Paşa University2021-2029English B1Late April/Late November4B
TurkeyKocaeli University2021-2029English B1July/December2B
Turkeyİzmir Katip Çelebi Üniversitesi2021-2029German B1/English B130 June/ 30 November4GiK,B

(aktualizacja tabeli: 18.01.2024)

B: Kierunek Budownictwo
GiK: Kierunek Geodezja i Kartografia (Geodezja i Geoinformatyka, Geodezja i Szacowanie Nieruchomości)
GP: Kierunek Gospodarka Przestrzenna
IŚ: Kierunek Inżynieria Środowiska
TiR: Turystyka i Rekreacja
Dr: Studia doktoranckie

Kryteria uczestnictwa studentów

 • zaliczenie pierwszego roku studiów w uczelni macierzystej (z wyjątkiem studentów II stopnia),
 • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów,
 • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie (egzamin uczelniany dla chętnych do wyjazdu lub posiadane ceftyfikaty),
 • zapewnienie o możliwości współfinansowania pobytu za granicą z własnych środków,
 • kwalifikacja wydziałowa i zgoda dziekana na odbycie studiów za granicą.

Procedura wydziałowa wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus +

Trwa ona od października do początku stycznia każdego roku akademickiego, a w przypadku wolnych środków na stypendia, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia (semestr letni).

 1. Odwiedzić stronę Biura Współpracy Międzynarodowej (BWM) UWM  w celu zapoznania się z zasadami Programu i ogólną ofertą.
 2. Odwiedzić stronę Biura Współpracy Międzynarodowej, zakładka wyjazdy na studia.
 3. Odwiedzić stronę wybranej uczelni zagranicznej w celu zorientowania się w ofercie programowej i organizacji studiów na uczelni.
 4. Wypełnić zgłoszenie za pośrednictwem systemu USOS i dostarczyć je do koordynatora w określonym przez niego terminie.
 5. Komisja Wydziałowa dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów, przede wszystkim na podstawie średniej ocen.
 6. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez koordynatora wydziałowego oraz Dziekana.
 7. Po zakwalifikowania się na studia zagraniczne należy skompletować niżej wymienione dokumenty (oba do pobrania na stronie BWM):
 • Learning Agrement for Studies (LA),
 • Zgoda Dziekana.

 

należy pamiętać, że Dziekan może wyrazić zgodę dopiero po zaliczeniu semestru przez studenta, wówczas dokument należy dostarczyć bezpośrednio do BWM

Zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu wysłania na uczelnię zagraniczną – realizacja Student we współpracy z Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus.

Dalsze postępowanie odbywać się będzie w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Po otrzymaniu dalszych dokumentów od uczelni zagranicznych Student organizuje samodzielnie pobyt i dojazd na uczelnię w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Po powrocie Student jest zobligowany spotkać się z Koordynatorem Wydziałowym ECTS w celu zaliczania przedmiotów do programu studiów.

 

Procedura wydziałowa wyjazdu na praktyki  w ramach Programu Erasmus +

Termin kwalifikacji w zależności od dat ustalonych harmonogramie działań w programie Erasmus+ na bieżący rok akademicki, dostępne na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej (BWZ) UWM.

Przed przystąpieniem do kwalifikacji należy zapoznać się z informacjami podanymi na stronie Biura Współpracy z Zagranicą, zakładka wyjazdy na praktyki.

Kwalifikacja wydziałowa polega na:

 • sporządzeniu listy kandydatów wyrażających chęć wyjazdu,
 • przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana, ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu się na wyjazd na praktykę podejmowana jest przez Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+.

Najważniejsze kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:

 • znajomość języka obcego (instytucja przyjmująca określa język, w którym będzie prowadzona praktyka),
 • średnia ocen (określona przez wydział),
 • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i harmonogramem programu Erasmus UWM w Olsztynie,
 • dodatkowe kryteria np.: aktywność na uczelni – działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp.

Decydując się na realizację praktyk w ramach programu Erasmus+ należy uwzględnić zgodność praktyki z programem i kierunkiem studiów. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze powinna gwarantować nabycie kompetencji związanych z kierunkiem studiów studenta.

Będąc studentem ostatniego roku studiów należy zakończyć swoją praktykę przed uzyskaniem absolutorium.
Absolwenci muszą być zgłoszeni przez wydział na wyjazd jeszcze w trakcie ostatniego roku studiów.
Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 2 miesiące (musi być min. 60 dni).
UWM pracuje nad uruchomieniem rekrutacji do programu Erasmus za pośrednictwem systemu USOS, procedura może więc ulec zmianie!

Aby wyjechać na praktykę należy przygotować dokumenty (dostępne na stronie BWM): 

Zobacz

 

Pobierz