Erasmus+ Rekrutacja na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca na studia w roku akademickim 2020/2021. Czas trwania rekrutacji do 26.11.2020. Rekrutacja odbywa się przez system USOS. W przypadku chętnych osób prosimy o kontakt z koordynatorami:
dr hab. inż. Magdaleną Zielińską, prof. UWM - kierunki Inżynieria Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja (proszę mnie sprawdzić czy nie przekręciłem nazw kierunków)
dr inż. Piotr Kosiński - kierunki Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna.

http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/test33/wyjazdy-studentow-na-studia-sms/proces-rekrutacji 

Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii w systemie pomarańczowym (który obowiązuje od dnia 30 października br. na podstawie Decyzji Rektora nr 173/2020) dopuszcza się wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programów wymiany akademickiej (w tym Erasmus+) za zgodą prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni. Student musi wyjechać z

Rekrutacja na praktyki w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022. Czas trwania rekrutacji do 1.01.2021.
Rekrutacja odbywa się przez stronę biura:  http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do koordynatorów.
 

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+

dla kierunków: budownictwo; geodezja i kartografia; gospodarka przestrzenna
dr inż. Piotr Kosiński
Instytut Geodezji i  Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10, pok. 8
(89) 523 33 50
e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl

dla kierunków: inżynieria środowiska; turystyka i rekreacja
dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Słoneczna 45G, 10-709 Olsztyn
tel.: +48 89 523 41 85
e-mail: magdalena.zielinska@uwm.edu.pl