Erasmus+ Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 oraz na praktyki w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022.

Erasmus plus

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022

Czas trwania rekrutacji od 10.01.2021 do 28.02.2021. Rekrutacja odbywa się przez system USOS. Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z koordynatorami:
dr hab. inż. Magdaleną Zielińską, prof. UWM - kierunki Inżynieria Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja
dr inż. Piotr Kosiński - kierunki Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna.

http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/test33/wyjazdy-studentow-na-studia-sms/proces-rekrutacji

Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii w systemie pomarańczowym (który obowiązuje od dnia 30 października br. na podstawie Decyzji Rektora nr 173/2020) dopuszcza wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programów wymiany akademickiej (w tym Erasmus+) za zgodą prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni. Student musi wyjechać z Polski i przebywać w kraju realizacji mobilności, aby stypendium było wypłacone; w kraju mobilności może realizować studia zdalne/mieszane.

Rekrutacja na praktyki
w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Czas trwania rekrutacji do 1.01.2021. Czas trwania rekrutacji uzupełniającej od 1.03.2021 do 10.04.2021.
http://bwm.uwm.edu.pl/erasmus/mobilnosc-z-krajami-programu-ue/wyjazdy-studentow-na-praktyki-smp/proces-rekrutacji

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z koordynatorami.