Geoinformatyka to #KierunekNaPrzyszłość

nagroda dla kierunku geoinformatyka

W ocenie komisji konkursowej kortowska geoinformatyka zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Kształcenie na niej odbywa się według nowoczesnego i innowacyjnego programu, z udziałem kadry posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia. Koncepcja kształcenia na geoinformatyce pozostaje spójna z misją i strategią rozwoju UWM, a także zakłada wysoką jakość i różnorodność oferty.

Geoinformatyka to bardzo młody kierunek. Pierwszy nabór na nią był w roku akademickim 2021/22. Studiuje na niej ok 35 studentów w 2 grupach.

Co to właściwie jest geoinformatyka?

- Geoinformatyka to zastosowanie technologii informatycznych do przetwarzania danych przestrzennych. Obecnie praktycznie każdy system komputerowy opiera się na danych zależnych od lokalizacji. Ich wykorzystanie jest coraz bardziej powszechne. Znajdują one zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Wpływa to istotnie na to, jak funkcjonujemy każdego dnia, w jaki sposób przyswajamy informacje, pracujemy i kontaktujemy się z otoczeniem - tłumaczy dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM, dziekan Wydziału Geoinżynierii.

Utworzenie geoinformatyki na UWM związane jest z dużym zapotrzebowaniem rynku na specjalistów w zakresie budowy systemów oraz rozwiązań technicznych wymagających zaawansowanych metod przetwarzania, przechowywania i wizualizacji danych. Geoinformatyk zna się na automatyzacji procesu modelowania oraz rekonstrukcji wirtualnych modeli obiektów lub nawet całych miast (z wykorzystaniem sztucznej inteligencji), a także na optymalizacji tworzonych modeli wykorzystywanych w serwisach internetowych, aplikacjach mobilnych oraz rozwiązaniach typu cyfrowy globus.

Dziekani Wydziału Geoinżynierii z nagrodą dla kierunku geoinformatyka- Wydział Geoinżynierii ma wieloletnie doświadczenie oraz specjalistów z zakresu metod pozyskiwania danych na lądzie, wodzie, w powietrzu oraz w zakresie ich przetwarzania. Dzięki temu kształcenie na geoinformatyce ma charakter interdyscyplinarny - tłumaczy prof. Dariusz Popielarczyk.

Absolwenci geoinformatyki będą w stanie tworzyć własne bazy danych oraz aplikacje webowe i mobilne. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw programowania, wykorzystania systemów GIS oraz BIM, a także modelowania obiektów 3D. Studia pozwolą im na pracę na różnych stanowiskach, m.in. jako: geoinformatyk, operator systemów pozyskiwania danych, projektant, analityk lub twórca oprogramowania, administrator baz danych, analityk wykorzystujący oprogramowanie GIS, specjalista w zakresie przetwarzania i modelowania danych 3D lub jako naukowiec.

- Dynamiczny rozwój technologii geoinformacyjnych sprawia, że geoinformatykę w kolejnych latach będziemy rozwijać - tłumaczy prof. Popielarczyk. - Będzie się to wiązać przede wszystkim z koniecznością rozwijania technik przetwarzanie dużych zbiorów danych, rozwojem architektury opartej na chmurze obliczeniowej i automatyzacją prac związanych z przetwarzaniem danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Na zdj. od lewej dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM - prodziekan ds. kształcenia, prof. Dariusz Popielarczyk i  dr inż. Jacek Zabielski - prodziekan ds. rozwoju.

 

 

Żródło: UWM