Geopodchody 2023! Kolejna edycja za nami

zdjecie z konkursu Geopodchody
Wydział Geoinżynierii UWM był współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu „Geopodchody 2023”, do którego zgłosiły się 54 zespoły z techników geodezyjnych z całego kraju. W sobotę 6 maja na terenie Kortowa odbył się finał konkursu. Wzięło w nim udział 17 zespołów.

Ogólnopolski konkurs „Geopodchody 2023” był efektem współpracy trzech podmiotów: Wydziału Geoinżynierii UWM, Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału Olsztyn i Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.

To była trzecia edycja konkursu. Dwie wcześniejsze odbyły się w latach 2015 i 2016. Konkurs cieszył się kiedyś bardzo dużym zainteresowaniem – mówi jeden z organizatorów, dr hab. inż. Kamil Kowalczyk, prof. UWM i kierownik Katedry Geoinformacji i Kartografii. Jak zaznacza, pomysł reaktywowania konkursu po kilkuletniej przerwie powstał na 70-leciu partnera wydziału i współorganizatora konkursu, czyli Zespołu Szkół Budowalnych. – Powrót tego konkursu jest bardzo ważny dla mnie, bo jako prodziekan ds. rozwoju i kształcenia w latach 2012-2016 byłem zaangażowany w jego organizację. Uważam, że warto podejmować takie inicjatywy, a zgłoszenie się 54 zespołów z różnych techników geodezyjnych to dobry wynik.

Geopodchody składały się z dwóch etapów. W pierwszym należało rozwiązać zadania testowe przez Internet. 18 najlepszych trzyosobowych zespołów zakwalifikowało się do drugiej części, czyli finału, który odbył się 6 maja. Zadaniem pracowników Wydziału Geoinżynierii było przygotowywanie pytań i zadań terenowych. Oni też sprawdzali testy i czuwali na stroną merytoryczną.

Geopodchody, fot. materiał organizatorów.

W sobotę 6 maja Kortowo wypełniło się rywalizującymi młodymi geodetami. Przyjechały zespoły m.in. z Warszawy, Ełku, Bydgoszczy, Puław, Białegostoku, Olsztyna, Słupska, Bytowa, Lublina, Włocławka, Zwierzyńca. Nie dojechał zespół z Bielska Białej, więc ostatecznie w drugim etapie rywalizowało ich 17. Na młodzież czekały zadania geodezyjne i ponad 40 studentów-wolontariuszy, którzy mimo majówki chętnie pomagali w organizacji.

W sobotę na uczestników czekały zestawy z zadaniami, w tym typowo kartograficzne, które musieli rozwiązywać w sali z mapą. Były zadania terenowe, m.in. uwierzytelnianie mapy, badania pionowości budynku, robienie krótkich pomiarów terenowych, poszukiwanie skarbu na plaży kortowskiej – opowiada prof. Kamil Kowalczyk. I dodaje: – Na plaży mieliśmy stanowisko z firmy TPI. Do użytku był dron, odbiornik GNSS i tachimetr. Uczestnicy mieli na podstawie współrzędnych znaleźć zakopane na plaży „skarby”. Nowe technologie podobały się młodzieży najbardziej. Pomagali nam studenci, którzy pilnowali czasu i gry fair play. Na każde zadanie było 35 minut.

 

Geopodchody, fot. materiał organizatorów.

Konkurs otworzył dziekan Wydziału Geoinżynierii prof. Dariusz Popielarczyk. Finał rozpoczął się o 10:30, a zakończył o 16.00. W międzyczasie dla opiekunów uczniów przeprowadzony został wykład pt. „Geodezyjne i geoinformatyczne aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych”. Wieczorem komisja konkursowa w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych oceniała prace i zebrane rozwiązania zadań. Wyłoniono trzech zwycięzców, którym nagrody zostały wręczone w niedzielę 7 maja przez prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

Geopodchody, fot. materiał organizatorów.

 

Pierwsze miejsce zajął zespół z Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego im. prof. dr Stanisława Kluźniaka z Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, drugie – zespół z Technikum Geodezyjnego Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego Ełku, trzecie – Technikum Budowlano-Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku. Nagrody i upominki ufundowali: Oddział Warmińsko–Mazurskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Dziekan Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna, firma TPI i firma Geotronics. Największymi nagrodami dla zdobywców trzech pierwszych miejsc były indeksy na UWM na kierunek geodezja i kartografia.

Geopodchody, fot. materiał organizatorów.

 

Źródło: strona UWM w Olsztynie

Anna Wysocka
fot. materiały organizatorów