Geodesy and Geoinformatics/Geodezja i Geoinformatyka (studia w języku angielskim) Rekrutacja 2019/2020

Wydział: Wydział Geoinżynierii

Zakres: Geodezja i Kartografia, Geodesy and Geoinformatics/Geodezja I Geoinformatyka

Stopień nauczania: Studia drugiego stopnia

Język: Angielski

Czas trwania:  3 semestry

Bezpłatne studia magisterskie (3 semestry) w zakresie Geodezja i Geoinformatyka zapewniają kandydatowi pozyskanie rozległej wiedzy i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii gromadzenia i przetwarzania danych pozyskiwanych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Oferowane kursy umożliwiają kandydatom stopniowe rozwijanie umiejętności w zakresie geodezji i geoinformatyki. Program obejmuje kursy ogólne i wprowadzające, oferujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Program obejmuje: kursy ogólne i wprowadzające (Mathematics, Physical Geodesy, Geostatistics, Earth observations, GIS programming), kursy specjalistyczne modelujące profil przyszłego geodety (Advanced geodesy, GNSS surveying, Advanced Satellite Remote Sensing, GNSS data processing and GNSS applications, Satellite navigation). Kurs obejmuje również szkolenie zawodowe przygotowujące absolwenta do świadczenia specjalistycznych usług w zakresie pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej: Information technology in geomatics, GIS modeling and analysis, Database design, Geovisualization, WEB and mobile GIS, Geostatistics. Pozostałe zajęcia przygotowują absolwenta do wykonywania wysoce specjalistycznych usług w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, pomiarów batymetrycznych, pomiarów GPR, projektów GIS i Cloud GIS. Każdy student jest zobowiązany do złożenia pracy magisterskiej, która może zostać napisana w języku polskim lub angielskim. Program obejmuje kursy fakultatywne zapewniające studentom swobodę planowania programu edukacyjnego. Studia z obszaru geodezji i geoinformatyki przygotowują absolwenta do pracy w firmach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, instytucjach badawczych i centrach rozwoju oraz w jednostkach administracji centralnej i lokalnej.

W ramach kształcenia w zakresie Geodezja i Geoinformatyka planowana jest wizyta w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dodatkowo planowana jest wizyta w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w ramach której będzie niepowtarzalna możliwość wejścia na pokład i odbycie jednodniowego rejsu okrętem hydrograficznym na Zatoce Gdańskiej.

Studia w zakresie Geodezja i Geoinformatyka przygotowują absolwentów do pracy w firmach geodezyjnych, geoinformatycznych oraz w organach administracji samorządowej i rządowej.

 

Rekrutacja

Rejestracja internetowa poprzez link: irk.uwm.edu.pl

Zakładka: Rekrutacja na studia realizowane w językach obcych na rok akademicki 2019/2020.

Termin zakończenia naboru: 18 luty 2020, 15.00

 

Program kształcenia

Nazwa przedmiotu

Semestr

Punkty ECTS

Liczba godzin

W sumie

wykłady

ćwiczenia

Foreign language laboratory

1

2

30

 

30

GIS programming

1

3

45

15

30

Information technology in geomatics

1

2

30

15

15

Mathematics

1

2

30

15

15

Space Radio-Diagnostic techniques

1

2

30

15

15

GNSS surveying

1

2

30

15

15

Advanced Satellite Remote Sensing

1

3,5

45

15

30

Advanced geodesy

1

4

45

15

30

Database design

1

3

45

15

30

Geostatistics

1

3

45

15

30

Etiquette

1

0,5

4

4

 

Safety and Hygiene at Work

1

0,5

4

4

 

Intellectual Property Protection

1

0,25

2

2

 

Ergonomics

1

0,25

2

2

 

All-campus lecture

1

2

30

30

 

SUMA

 

30

417

177

240

Airborne and Terrestrial laser scanning

2

3

45

15

30

Earth observation

2

3

45

15

30

Satellite navigation

2

3

45

15

30

GNSS data processing

2

3

45

15

30

GPR measurements

2

3

45

15

30

GNSS applications

2

3

45

15

30

WEB and mobile GIS

2

3

45

15

30

Master's thesis

2

5

   

GIS modelling

2

3

45

15

30

Entrepreneurship

2

1

15

15

 

SUMA

 

30

375

135

240

Bathymetric surveys

3

2

45

15

30

Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

3

2

45

15

30

Geovisualization

3

2,5

45

15

30

Spatial Data Ifrastructure

3

2,5

45

15

30

Physical geodesy

3

1

30

15

15

Master's thesis

3

15

   

Monographic lectures

3

1

30

30

 

GIS analysis

3

2

45

15

30

All-campus lecture

3

2

30

30

 

SUMA

 

30

315

150

165

OGÓŁEM

 

90

1107

462

645