Godziny przyjęć interesantów (Biuro Dziekana i Centrum Spraw Studenckich)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązujących godzinach przyjęć interesantów:

Biuro Dziekana (pok 15 i 16)  ►przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–10.00
Centrum Spraw Studenckich (pok 11 i 12) ► przyjmuje w środy  w godz. 10.00–12.00

Poza tymi godzinami możliwy jest oczywiście kontakt  telefoniczny lub emailowy.

Dane kontaktowe na stronie www