Godziny rektorskie w dniu 3.10.2022

W związku z zaplanowaną na dzień 3 października 2022 roku Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Geoinżynierii  JM Rektor ustanowił w tym dniu godziny rektorskie od 11:00 - 14:00, wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów i pracowników Wydziału.