II nabór na szkolenie dla studentów WG – kierunek Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska "Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej"

UWAGA STUDENCI !

Trwa rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 7 – "Moduł 2. Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów/ek WG"  w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Nabór dotyczy szkoleń/kursów dedykowanych dla studentów kierunku: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria Środowiska
(studenci ostatnich 2 semestrów studiów stacjonarnych I stopnia oraz ostatnich 3 semestrów studiów stacjonarnych II stopnia)

Kurs BIM w kooperacji wielobranżowej

Termin naboru zgłoszeń: do 1 czerwca 2022 r.

Wymagane dokumenty (linki do plików na dole strony):

Wypełnioną kartę samooceny oraz formularze: zał. nr 1, zał. nr 2 bardzo proszę wydrukować i podpisać (czytelnie). 

 

Do dnia 01.06.2022 należy wypełnione i podpisane dokumenty (bez dat) przesłać w formie skanu na adres  jopaw@uwm.edu.pl

Poza tym konieczne jest również dostarczenie oryginalnych wypełnionych i podpisanych wersji papierowych dokumentów.

Dokumenty można składać do dnia 01.06.2022 

Oryginały dokumentów proszę składać w  sekretariacie Katedry Inżynierii Budowlanej  (Ewa Pyskło, Agata Kowalczyk pok. 3.33 ul. Heweliusza 4) w dni powszednie w godz. 7-15

 

Więcej informacji oraz niezbene dokuemnt dostępne na stronie: http://zpr2.uwm.edu.pl/group/wydzial-geoinzynierii/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty/rekrutacja-na-szkolenia-dla-1?fbclid=IwAR3x3fVnwYzu8vTpD0MzLh-IXeoNID_2iWE385AQTYZRx5dU6PEeqp80WR4