II tura REKRUTACJI NA STUDIA

Szanowni Kandydaci

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji w ramach II tury rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne: www.rekrutacja.uwm.edu.pl/

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan